Как учениците от Крумовград популяризират историята на родния край

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Крумовград е малък град в Южна България. Благоприятният климат и природните условия са позволили заселването на местността още в дълбока древност. В очертанията на днешния Крумовград е имало крепост, а с присъединяването на този край към Първо българско царство и с въвеждането на християнството започва усилено църковно строителство. Към днешна дата археологическите разкопки продължават, като до момента са открити над 40 метални пластини от тежки рицарски брони. 

Г-н Илиян Тосков, преподавател по история и цивилизации в СУ “Васил Левски” – Крумовград, който обича предмета си, няма как да не се възползва от това богато историческо наследство. “Интересът към историята в училище никога не е бил особено голям, защото учениците го възприемат като един огромен сбор от факти, събития, личности и години, които трябва да научат наизуст. Освен това много ученици имат проблеми с подбирането на информация при изпълнението на проекти, трудно работят в екип, липсват им умения да презентират своите проекти и често не могат да разпределят правилно времето си. Така реших да създам екип от ученици, които да се занимават с издаването на вестник. Но вестник, който има малко по-различна насоченост – миналото, а също и една важна задача – да развива редица умения в учениците”, споделя учителят. 

Воден от любов към историята, г-н Тосков създава клуб “Историкон” и провокира учениците си да опознаят не само световната и българската история, но и своя роден край. В следващите редове ви представяме конкретните спътки, които за трета поредна година правят добрата практика успешна и значима за гимназистите в Крумовград.

Как учениците от Крумовград популяризират историята на родния край

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Предварителна подготовка

Първият важен момент е сформирането на екип, който да създава и разпространява историческия бюлетин. В клуб „Историкон“ членуват ученици от различни паралелки, основно с профил „Обществени науки”. Към този момент в извънкласната дейност участват 37 души, от които 25 са ежемесечно активни и работят по бюлетина, а останалите членове подпомагат участието на клуба в национални олимпиади и конкурси.  

Работа в екип

Всички членове на клуба се събират заедно и обсъждат разпределението на задачите. За да бъде успешен бюлетинът, има нужда от създатели на съдържание, от дизайнери, от хора, които “сглобяват” всеки един брой и от разпространители сред местната общност.

Основните източници, които използват учениците, са дигитални библиотеки и архиви и научна литература, като източниците се посочват в края на на всяко издание. Една от основните цели на г-н Тосков е предаването на общата мисия от випуск на випуск. Тази идея вече е в ход: през изминалата учебна година в клуба членуват ученици от 8. и 12. клас. През настоящата учебна година деветокласниците поемат отговорността на вече завършилите дванайсетокласници. По-големите ученици отговарят за подбора на информацията, илюстративния материал и дизайна, а по-новите членове на клуба – за сглобяването на историческия бюлетин и за разпространението му.

Дизайн

След като текстовете и снимките са готови, материалите се подреждат в бюлетина и идва ред на оформлението. “Ученикът, който е определен за технически дизайнер, изработва дизайна, като за всеки брой той е различен, съобразен с тематиката на бюлетина. При работата върху някои от темите, които са краеведски, учениците посещават обектите и правят снимки, които използват”, разказва г-н Тосков. След като дизайнът е готов, бюлетинът се оглежда за последен път и се изпраща към фирмата, която спонсорира отпечатването му. 

Отпечатване и разпространение 

Бюлетинът се състои от два листа формат А3. След като хартиените материали пристигнат, осмокласниците започват окомплектоването им. Отпечатват се около 250 броя, които се разпространяват безплатно сред жителите на община Крумовград. Учениците посещават и местни институции, които също получават всеки нов брой. Бюлетинът излиза един или два пъти месечно, в зависимост от материалите, които са планирани.

Участие в конкурси и състезания

Както вече отбелязахме, част от членовете клуб „Историкон“ отговарят за подготовката на екипа в национални конкурси, състезания и олимпиади по история и цивилизации. Клуб “Историкон” печели най-много призови места и отличия за област Кърджали в XXXI Национален ученически конкурс “Родолюбие”, организиран от НК “Родолюбие“, а в навечерието на Деня на народните будители Илкер Илиев заема второ място, а Елена Петрова – трето място в Националния конкурс за ораторско майсторство „Мисия будител“, организиран от РИМ – Хасково.

Благодарение на историческия бюлетин учениците посещават редица забележителности и исторически обекти, сред които са Бачковският манастир, Археолого-етнографският музей в гр. Златоград, Националният музей “Васил Левски” в Карлово, Асеновата крепост, Водопадът на сътворението, Момчиловата крепост и др. “Винаги посещаваме и обекти в градовете, в които печелим конкурси. Така обединяваме полезното с приятното”, споделя г-н Тосков.

Как учениците от Крумовград популяризират историята на родния край

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Добрата практика, която споделя г-н Тосков, се реализира за трета поредна година, а резултатите са видими: “На първо място трябва да отбележим повишения интерес към историята. Учениците, които са ангажирани с работата по този проект, променят своята нагласа към предмета, защото започват да го виждат от друга гледна точка, не само като хора, които „консумират“ огромно количество информация – факти, хронология личности и т.н. Учениците се превръщат в изследователи и създадели на съдържание, което презентират пред другите. Стремежът да създават по-добро съдържание ги стимулира да развиват своите умения, защото по-добрите познания по история и цивилизации им дават възможност да израстват в йерархията на екипа и да се включват в по-важни дейности.”, споделя г-н Тосков.

От друга страна, истинска мотивация за гимназистите е да видят, че техният продукт излиза извън рамките на училището и се чете от местното население: “Работата по този проект ги поставя в един вид реална работна среда, защото подготвят продукт, който излиза извън рамките на училището”, допълва г-н Тосков. Продължителността на проекта през целия гимназиален етап на обучението предполага учениците непрекъснато да развиват и надграждат един голям набор от умения. Наградите от националните конкурси, състезания и олимпиади също са ключов фактор за активността на екипа. 

Как учениците от Крумовград популяризират историята на родния край

Тази практика може да бъде прилагана в различен контекст с различни групи ученици. Бюлетинът може да е с различна тематична насоченост; може да се комбинират няколко учебни предмети и да се правят междупредметни връзки. Самата работа по историческия бюлетин също изисква знания и умения по различни предмети, не само по история и цивилизации. “Работата по този проект дава възможност да се включват ученици, които имат различни интереси или потребности, защото изработването на един такъв бюлетин предполага работа в много направления. Направления, които изискват различен набор от знания и умения и които позволяват диференцирана работа с учениците, според техните възможности. Същевременно контактът между децата дава възможност за обмен на информация и развитие на умения между самите тях”, допълва г-н Тосков

В обобщение учителят по история и цивилизации споделя, че с течение на времето създаването на историческия бюлетин става по-лесно, а учениците са водени от все по-силна вътрешна мотивация. Те осъзнават, че това, което правят, е от голямо значение и е оценено от обществото.

 

Източници:

Крумовград – Wikiwand

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Разделяне на групи чрез цитати
Работа в екип

Разделяне на групи чрез цитати

Изберете цитати/твърдения, свързани с темата на урока, който ще преподавате. Нека броят на цитатите да отговаря на броя на групите, на които искате да разделите

Рефлексия в екипа
Работа в екип

Рефлексия в екипа

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали