“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

Г-жа Цонка Филипова е не само учител по физическо възпитание и спорт, но и класен ръководител на петокласниците в ОУ “Любен Каравелов” в малкото селце Трудовец край Ботевград. Учителката търси начин да сплоти и обедини учениците си около общ проект, затова в началото на учебната година  въвежда  практиката “Училището може да бъде забавно”. Петокласниците участват активно в групови задачи, развиват различни свои умения, споделят мнението си и заедно създават Бюлетина на класа. 

Проектът стартира през настоящата учебна година, но с идеята да се превърне в традиция. В края на седми клас учениците ще издадат антология с изминалите броеве на бюлетина.  

Визитка на практиката: 

Име на практиката: “Училището може да бъде забавно”

Цели:

Подходящ е за: всички класове

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: бели и цветни листа, моливи, химикали; използва се приложението Canva, 

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

Как да приложим

Бюлетинът на класа се издава два пъти в месеца. В него са отразени събития от различен характер – рождени дни, събития в класната стая, участие на децата в състезания, конкурси, дебати, официални празници, различни интересни истории от училище и общността.

Основните теми на всеки брой се коментират в часовете на класа. “Това е време, в което децата се чувстват значими, щастливи и приети!”, разказва г-жа Филипова. 

Ето през какви стъпки е преминала учителката, за да въведе практиката: 

  • Споделяне на основната идея – създаване на Бюлетин на класа – и обсъждане какви умения цели да развие проектът;
  • Обсъждане с класа на основните теми, които бюлетинът може да включва;
  • Ежеседмично обсъждане на “новините” – например предстоящи рождени дни, патронен празник на училището, официални празници;
  • Подготвяне на планираните материали – задачите се разпределят между членовете на екипа и всеки работи (самостоятелно или в малка група);
  • Издаване на бюлетина – в електронен вариант, но и на хартиен носител за всеки ученик.

Защо да опитаме?

Преминаването от един в друг етап на образователната система е изключително труден период, особено за петокласниците. Сблъсъкът с нови учители и учебни предмети често води до демотивация и спад в успеха им. Затова часовете на класа трябва да създават пространство, в което учениците да изграждат доверие един към друг, да се учат да работят в екип и да споделят преживяванията си. 

Идеята на Бюлетина на класа е точно такава: “За краткото време забелязвам мотивация за съвместни дейности между децата. Възникват въпроси и интерес към журналистиката, дизайна, фотографията. Активността на деца, които са по-притеснителни и плахи нараства.”, споделя г-жа Филипова. 

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

За какво да внимаваме

Всички колеги, които решат да приложат практиката в класа си, също трябва да съпреживяват събитията, които вълнуват учениците му”, съветва г-жа Филипова.

Тя насочва вниманието и към техническата част на процеса. На първо място, важна е прецизността към детайла. Платформата Canva дава голям набор от асортименти, които може да използвате, но по-скоро би било добре за всеки брой да създадете шаблон, който по-добре отговаря на темите и настроението, което носи творението на децата.

Създаването на Бюлетина на класа отнема време и е нужно постоянство. “Резултатите ще дойдат, но трябва търпение!”, допълва г-жа Филипова.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Пътеводител на руски език – “Бургас от А до Я”

Проектът “Бургас от А до Я” представлява азбучен пътеводител на град Бургас, който дава информация на руски език за някои от неговите забележителности под формата

Проектно базирано обучение

Ученици представят туристически атракции от родния град чрез дигитални приложения

43. ОУ „Христо Смирненски”, гр. София, е училище с дългогодишна история и традиции, което същевременно е ориентирано към модерните технологии и съвременните тенденции в STEM

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали