“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

Г-жа Цонка Филипова е не само учител по физическо възпитание и спорт, но и класен ръководител на петокласниците в ОУ “Любен Каравелов” в малкото селце Трудовец край Ботевград. Учителката търси начин да сплоти и обедини учениците си около общ проект, затова в началото на учебната година  въвежда  практиката “Училището може да бъде забавно”. Петокласниците участват активно в групови задачи, развиват различни свои умения, споделят мнението си и заедно създават Бюлетина на класа. 

Проектът стартира през настоящата учебна година, но с идеята да се превърне в традиция. В края на седми клас учениците ще издадат антология с изминалите броеве на бюлетина.  

Визитка на практиката: 

Име на практиката: “Училището може да бъде забавно”

Цели:

  • Изграждане на социално-емоционални компетентности;
  • Работа в екип;
  • Възможност всеки да се изяви, спрямо интересите си; 
  • Изграждане на по-добри взаимоотношения в класа;

Подходящ е за: всички класове

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: бели и цветни листа, моливи, химикали; използва се приложението Canva, 

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

Как да приложим

Бюлетинът на класа се издава два пъти в месеца. В него са отразени събития от различен характер – рожденни дни, събития в класната стая, участие на децата в състезания, конкурси, дебати, официални празници, различни интересни истории от училище и общността.

Основните теми на всеки брой се коментират в часовете на класа. “Това е време, в което децата се чувстват значими, щастливи и приети!”, разказва г-жа Филипова. 

Ето през какви стъпки е преминала учителката, за да въведе практиката: 

  • Споделяне на основната идея – създаване на Бюлетин на класа – и обсъждане какви умения цели да развие проектът;
  • Обсъждане с класа на основните теми, които бюлетинът може да включва;
  • Ежеседмично обсъждане на “новините” – например предстоящи рожденни дни, патронен празник на училището, официални празници;
  • Подготвяне на планираните материали – задачите се разпределят между членовете на екипа и всеки работи (самостоятелно или в малка група);
  • Издаване на бюлетина – в електронен вариант, но и на хартиен носител за всеки ученик.

Защо да опитаме?

Преминаването от един в друг етап на образователната система е изключително труден период, особено за петокласниците. Сблъсъкът с нови учители и учебни предмети често води до демотивация и спад в успеха им. Затова часовете на класа трябва да създават пространство, в което учениците да изграждат доверие един към друг, да се учат да работят в екип и да споделят преживяванията си. 

Идеята на Бюлетина на класа е точно такава: “За краткото време забелязвам мотивация за съвместни дейности между децата. Възникват въпроси и интерес към журналистиката, дизайна, фотографията. Активността на деца, които са по-притеснителни и плахи нараства.”, споделя г-жа Филипова. 

“Училището може да е забавно” или как 5-ти клас създават свой бюлетин

За какво да внимаваме

Всички колеги, които решат да приложат практиката в класа си, също трябва да съпреживяват събитията, които вълнуват учениците му”, съветва г-жа Филипова.

Тя насочва вниманието и към техническата част на процеса. На първо място, важна е прецизността към детайла. Платформата Canva дава голям набор от асортименти, които може да използвате, но по-скоро би било добре за всеки брой да създадете шаблон, който по-добре отговаря на темите и настроението, което носи творението на децата.

Създаването на Бюлетина на класа отнема време и е нужно постоянство. “Резултатите ще дойдат, но трябва търпение!”, допълва г-жа Филипова.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали