“Моят свят” – гражданско образование – урок от Людмила Цекова

ОУ “Васил Левски“, гр. Враца

За мен

Казвам се Людмила Цекова и съм класен ръководител на 5 клас в ОУ “Васил Левски” гр. Враца.

Какво ще ви представя?

Моят святПрактиката, която ще ви представя се казва “Моят свят” и е свързана с разработването на проекти по значими за учениците граждански теми.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е подходяща за всички възрастови групи, тъй като учениците сами подбират темите на своите проекти според интересите си. Тоест по-малките ученици ще се спрат на теми, различни от темите на по-големите ученици. Така практиката по естествен начин се адаптира за всяка възраст. Лично аз съм работила по тази практика с ученици между 7 и 13 години.

Изучаването на гражданско образование “Моят свят“ от най-ранна училищна възраст е от решаващо значение за надграждане на базовата грамотност и превръщането й във функционална. Познаването на заобикалящия ни свят, на основните принципи на функциониране на обществото като цяло, на обществените системи и демократичното държавното управление формира адекватно и отговорно отношение в децата.

“Моят свят” – разработване на проекти по гражданско образование

Стъпка 1 – Разделяне на екипи

Децата се разделят на различни екипи – възможно е това да се направи на случаен принцип или по планиран от учителя начин.

Стъпка 2 – Избор на тема и цел на проекта

Всеки екип избира значима гражданска тема – опазване на околната среда, отстояване на права, подпомагане на уязвими групи, решаване на проблем, касаещ общността и т.н.ч

Стъпка 3 – Планиране на дейностите на проекта

На този етап децата описват дейностите, които проектът им ще включи, така че да постигне целта си. Тук е моментът всеки екип да изготви график, по който да осъществи дейностите си. Разпределят се отговорности.

Стъпка 4 – Осъществяване на дейностите по проекта

Децата изпълняват планираните дейности.

Стъпка 5 – Представяне на резултатите

Всеки екип представя резултатите от своя проект. Останалите екипи задават въпроси.

Предимства на практиката

Извървяването на „пътя“ от избор на темата до постигане на търсения резултат е процес на функционално осмисляне и приложение на всичко учено в училище. Децата показват практически какво са научили, не само теоретично.Те се превръщат в малки откриватели, жадни за знания.

Учениците развиват умения, които в следващ етап от живота ще им позволяват да вземат информирани и осъзнати решения  и успешно да защитават лична или обществена кауза.

Един допълнителен плюс на тази практика е, че често и родителите проявяват желание за участие и съдействие.

За какво да внимаваме?

Това, което понякога затруднява работата в екип е сблъсъкът на характери. Но това пък развива моите умения да овладявам ситуациите.

Финални думи

Моята практика показва, че с разработване на проект по Гражданско образование “Моят свят“ се дава повече самочувствие на децата именно защото темите в техните проекти са актуални за самите тях. Те сами предлагат и избират темата, по която да работят и така тя е близка до тях и тяхното разбиране.  В изработването на проект основната роля е на децата. По този начин те се чувстват по-значими и дейни.

 

Допълнителни материали – Как да подготвяме децата

"Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова

"Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова "Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова "Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали