fbpx
Добри практики

“Моят свят” – гражданско образование – урок от Людмила Цекова

ОУ “Васил Левски“, гр. Враца

За мен

Казвам се Людмила Цекова и съм класен ръководител на 5 клас в ОУ “Васил Левски” гр. Враца.

Какво ще ви представя?

Моят святПрактиката, която ще ви представя се казва “Моят свят” и е свързана с разработването на проекти по значими за учениците граждански теми.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е подходяща за всички възрастови групи, тъй като учениците сами подбират темите на своите проекти според интересите си. Тоест по-малките ученици ще се спрат на теми, различни от темите на по-големите ученици. Така практиката по естествен начин се адаптира за всяка възраст. Лично аз съм работила по тази практика с ученици между 7 и 13 години.

Изучаването на гражданско образование “Моят свят“ от най-ранна училищна възраст е от решаващо значение за надграждане на базовата грамотност и превръщането й във функционална. Познаването на заобикалящия ни свят, на основните принципи на функциониране на обществото като цяло, на обществените системи и демократичното държавното управление формира адекватно и отговорно отношение в децата.

“Моят свят” – разработване на проекти по гражданско образование

Стъпка 1 – Разделяне на екипи

Децата се разделят на различни екипи – възможно е това да се направи на случаен принцип или по планиран от учителя начин.

Стъпка 2 – Избор на тема и цел на проекта

Всеки екип избира значима гражданска тема – опазване на околната среда, отстояване на права, подпомагане на уязвими групи, решаване на проблем, касаещ общността и т.н.ч

Стъпка 3 – Планиране на дейностите на проекта

На този етап децата описват дейностите, които проектът им ще включи, така че да постигне целта си. Тук е моментът всеки екип да изготви график, по който да осъществи дейностите си. Разпределят се отговорности.

Стъпка 4 – Осъществяване на дейностите по проекта

Децата изпълняват планираните дейности.

Стъпка 5 – Представяне на резултатите

Всеки екип представя резултатите от своя проект. Останалите екипи задават въпроси.

Предимства на практиката

Извървяването на „пътя“ от избор на темата до постигане на търсения резултат е процес на функционално осмисляне и приложение на всичко учено в училище. Децата показват практически какво са научили, не само теоретично.Те се превръщат в малки откриватели, жадни за знания.

Учениците развиват умения, които в следващ етап от живота ще им позволяват да вземат информирани и осъзнати решения  и успешно да защитават лична или обществена кауза.

Един допълнителен плюс на тази практика е, че често и родителите проявяват желание за участие и съдействие.

За какво да внимаваме?

Това, което понякога затруднява работата в екип е сблъсъкът на характери. Но това пък развива моите умения да овладявам ситуациите.

Финални думи

Моята практика показва, че с разработване на проект по Гражданско образование “Моят свят“ се дава повече самочувствие на децата именно защото темите в техните проекти са актуални за самите тях. Те сами предлагат и избират темата, по която да работят и така тя е близка до тях и тяхното разбиране.  В изработването на проект основната роля е на децата. По този начин те се чувстват по-значими и дейни.

 

Допълнителни материали – Как да подготвяме децата

"Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова

"Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова "Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова "Моят свят" - гражданско образование - урок от Людмила Цекова

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.