12 свежи идеи за първите дни обратно в училище 

Края на лятото означава начало на учебната година. За много учители първите седмици на септември са свързани с лека носталгия по морските вълни и дългите вечери с книга в ръка, но и с трепетно планиране на срещатата с учениците – стари и нови.

Освен за преговор преди входното равнище, началото на учебната година е идеален период за сплотяване на класа, общностно надъхване и целеполагане. В статията ще разгледаме 12 свежи идеи, подходящи именно за тези дни, когато никой още не знае какво ще ни донесе новата година, но всеки се надява да бъде добро и приятно!

1. Игри в клас

Децата обичат да играят, а много от тях и учат най-добре през игра. Ако заложите на игровизация в класната стая, ще се уверите, че не е толкова страшно да посветите цял ден на различен тип игри – настолни, видео или отборни игри, а можете да ги интегрирате в преговора.

За да сте сигурни, че учениците ще се насладят на различния учебен ден, оставете избора на тях – инструктирайте ги да донесат любими игри от вкъщи. Вие пък помислете как да осигурите техниката (ако има предвидени видеоигри) и се уверите, че всеки ученик ще участва в някоя от игрите. В началото на часа групирайте учениците – обсъдете кой с каква игра ще започне и към коя ще се насочи след това. Съставете списък с наличните игри и направете приблизителен график. Предвидете 10-15 минути между игрите, в които учениците да обсъдят хода на играта, действията и стратегиите си, както и да си починат, да се разтъпчат и освежат.

2. Направете си пикник

Храната сплотява! Дори само да си направят заедно сандвичи, да нарежат и разпределят помежду си плодове, зеленчуци и напитка, е достатъчно забавно за учениците. А ако включим и кратка разходка – положителните емоции са гарантирани.

Ключът към успеха винаги е добрият план: уверете се, че разполагате с информация за алергии на децата, обсъдете заедно какво биха искали да похапнат, решете кой какво ще донесе от вкъщи или съберете пари и напазарувайте заедно. Открийте подходяща локация за пикник – за предпочитане на кратко разстояние от училище (не повече от 20 минути ходене), безопасна (без високи отвесни скали и необезопасени терени) и лесно достъпна. Ако нямате подходяща локация в представите си, то училищният двор или местния парк или градинка също биха постигнали целта.

3. Положете труд в полза на общността

Не се колебайте да включите класа в боядисване на пейки и бордюри, почистване на училищния двор, на парк, гора или поляна. Уверете се, че имате позволение от общината и ръководството на училището, осигурете необходимите материали и запретнете ръкави!

Разделете децата по групи и дайте на всеки отбор конкретна задача. Ако сте привлекли и няколко ангажирани родители, поканете ги да се включат в ролята на ментори на децата или да ви подкрепят в осъществяването на надзор.

4. Направете “Линия на времето”

Какъв по-добър начин да се надъхате за предстоящата учебна година и успехите, които ви очакват, от това да си ги представите, да ги визуализирате и планирате хронологично?! Заедно с класа направете списък с най-важните моменти от учебната година, които предстоят – 15 септември, есенната ваканция, Коледното тържество, краят на първи срок, предстоящи олимпиади и състезания, в които планирате да се включите, края на учебната година и т.н. Заедно планирайте посещения на музеи, изнесени обучения, открити уроци, отворени врати, училищни събития и други.

Поставете индивидуални или групови задачи: учениците трябва да създадат подходящо табло, което ще побере линията, да нанесе част от фиксираните събития и да остави място за непланирани, да разположат рамки за снимки, заглавия и свободно място за картини, карти, диаграми, лист с резултати, грамоти и отличия и други свидетелства за успех.

След всяко събитие не забравяйте да актуализирате информацията върху таблото, да добавите снимки и други артефакти. Попълвайте Линията на времето ежемесечно или в края на всеки срок. Тя може да бъде изложена в класната стая или в коридора пред нея. Дигиталният свят позволява да направите упражнението и изцяло онлайн – цифровото съдържание е по-лесно за споделяне и съхраняване във времето.

5. Опишете училището – мечта

Дейността е особено подходяща за началото на учебната година, тъй като може да се използва за обратна връзка, за планиране и целеполагане. Пък и рядко имаме възможност да чуем какво според децата и младежите е едно добро училище и как изглежда качественият образователен процес. Насърчете учениците да бъдат конкретни, ясни и реалистични, отворете възможност за създаване на макет, виртуална реалност или друг тип визуализация на мечтаното от тях училище. 

Примерни въпроси за насочване на дискусията:

 • Визията на училището: Какви са целите, които училището – мечта има? Споделени ли са с учениците? Видими ли са на ежедневна база? Какви са училищните добродетели?
 • Правилата: Ясни ли са? Как са свързани с визията на училището – мечта? Спазват ли се? Какви са поощренията за спазване и наказанията за неспазване?
 • Сградата: В какво състояние е материалната база на училището – мечта? Какви съоръжения има? Как изглеждат класните стаи? А училищния двор? С какви високи технологии разполага? 
 • Възможностите за учене: Как е структуриран един учебен ден? Какви учебни предмети се изучават? Има ли избираеми и задължителни учебни предмети? Какви клубове и допълнителни занимания предлага училището-мечта?
 • Униформите: Има ли униформи в училището-мечта? Как изглеждат? Задължителни ли са? Кога ги носят учениците?
 • Храната: Каква храна предлага училището-мечта? Какви напитки? Колко лавки и ресторанти има в училище?

6. Планирайте си филмов ден

Седмото изкуство – киното – е любимо на много деца и младежи! Когато предстои да гледат филм по време на час, те са ентусиазирани и щастливи, затова със сигурност ще зарадват и на филмов ден в началото на учебната година. Може да предоставите избора за филм изцяло на класа или да им предложите да избират от списък с подбрани от вас заглавия, свързани с предмета, който преподавате, и с посланията/темите, към които искате да насочите класа. Разбира се, винаги може да подходите авторитарно и да пуснете филм, без да го подлагате на обсъждане.

Която и възможност да изберете, уверете се, че учениците: 

 • не са гледали филма или имат желание да го гледат отново;
 • имат поставени задачи за работа – да отговорят на въпроси, да напишат алтернативен край на историята, да добавят нов персонаж и т.н.;
 • разполагат с достатъчно време за дискусия и обсъждане на лентата.

7. Творете с материали от природата

Личният ми опит показва, че тази дейност е сред любимите на малки и големи, особено, ако я съчетаете с излет сред природата. Без значение дали сте избрали двора на училището, местния парк или планината, инструктирайте учениците си да събират изсъхнали клонки, шишарки, треви, цветя, камъчета с различни форми, изсъхнали листа, мъх, жълъди, кестени и други естествени материали. След това оставете време за творчество – нека ги залепят или подредят върху лист хартия (може дори да направите триизмерна арт инсталация). Когато всички са готови, насърчете ги да разгледат картините на своите съученици и да дадат обратна връзка.

12 свежи идеи за първите дни обратно в училище 

8. Разиграйте “Класна стая без правила

Може би в класа ви има ученици, които тайно (или не чак толкова тайно) си мечтаят в училище да няма правила. Началото на учебната година е подходящо време за (контролирани) експерименти в тази посока! Информирайте децата за временното отпадане на правилата и за рамките на тяхната нова свобода, а в края на деня задължително проведете рефлексия. Проверете пулса на класа, попитайте ги как са се чувствали и кой вариант на класната стая предпочитат. 

9. Направете си Vision Board

Дейността е идеална за първите няколко учебни часове – всяко ново начало носи нови мечти и предполага планиране. Провокирайте всеки ученик да илюстрира представата си за своето бъдеще. Осигурете кадастрони, стари списания за изрязване, вестници, цветни стикери, маркери и моливи, ножици, лепила. Оставете младежите да творят и целеполагат. Предвидете време, в което всеки да сподели своето табло, цели и желания.

10. Засадете гора на класа

Организирайте дейност, която да е с мисъл за устойчивото развитие и едновременно с това, възможност, чрез която класът да остави ярка следа след себе си. Може да се свържете с различни организации (като Гората.bg), които даряват дървета или организират събития за засаждане на дървета. #GoGreen!

11. Създайте плейлист на класа

Да създадете музикална колекция днес е по-лесно и безплатно от всякога! Може да да си направите плейлист в YouTube или създадете папка в Google Drive, в която всеки от класа да качи свои 1-2 любими песни. След като сте го създали, можете да го обогатявате с течение на учебната година, да го слушате по време на междучасия, екскурзии и по време на игри. “Клетва” на “Щурците” ще бъде ли в списъка? 

12. Напишете писмо до себе си

Раздайте листа и химикал на всеки от класа и инструктирайте учениците да напишат писмо до бъдещото си Аз. Нека си дадат съвети за справяне в кризисни моменти, да разкажат за трудностите, с които са се справили до момента, да си напомнят колко са важни спортът и айлякът. Насърчете ги да обещаят, че ще пазят писмата затворени в плик и ще ги отворят едва тогава, когато усетят истинска необходимост от допълнителна подкрепа и мотивация.

Надяваме се, че нашите предложения ще намерят своето място между началните еуфория, преговор и тестове. Пожелаваме ви удовлетворение през всеки учебен ден от новата година, както и вълнуващи, смислени и развиващи първи часове с учениците!

На добър час, колеги!

_____

Литература:

 1. https://minds-in-bloom.com/27-awesome-end-of-the-year-activities/
 2. https://www.commonsense.org/education/articles/27-fun-ways-to-celebrate-the-end-of-the-school-year 

Още полезни статии:

Гражданско образование

Възможна ли е успешна дискусия в час?

Дискусията е един от начините да ангажирате учениците с учебния час и с темата, по която ще дискутират. Но ако не е предварително подготвена и

Социално-емоционално учене

Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.   Осъзнатост: анализират и рефлектират върху

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали