7 игри за преговор, с които да се разведрим през първите учебни дни

Ето, че отново е септември и новата учебна година започва! Традиционно първите няколко седмици от нея са посветени на началния преговор, който подготвя учениците за входното ниво. В тази статия ще откриете 7 игри, с които да ангажирате класа си и да си припомните наученото през миналата година, докато се забавлявате.

Няколко думи за игровизацията

Несъмнено този подход води до много ученически усмивки, но освен доброто настроение игрите имат голяма добавена стойност. Преговорът чрез игра цели да стимулира учениците да бъдат активни в час, да отговарят правилно на въпроси, да задават въпроси, да ползват вече усвоени знания и умения в нов контекст, докато печелят точки и да създават уникална образователна среда. Игровизацията е процес, който провокира децата и младежите да установят когнитивна връзка между нови и съществуващи знания. Това стимулира създаването на нова по-силна връзка в мозъка, чрез която знанието се  “премества” в дългосрочната памет.

Как точно се случва това? Да вземем за пример асоциативните игри, в които учениците разполагат с термини, концепции, феномени или теории, които трябва да обяснят чрез рисунка, думи или жестове. Докато обмисляме как да накараме останалите участници да отрият отговора, мозъкът ни превключва на “дълбока обработка”. Дълбоката обработка се отнася до степента на значението или важността на нещо, което “безпокои” мозъците ни. Когато учениците играят, от тях се изисква да включат дълбоката обработка на информация, защото само така ще направят връзки между същността на думата (или изречението) и съществуващото знание, а това ще ги доведе до успех. Важните въпроси, които занимават мозъците на децата по време на игра, са: „Каква е същността на тази дума?”, “На какво може да се раздели, за да мога да направя аналогия със съществуващите знания на моите съученици?“. 

Съвсем подходящи за преговор въпроси, нали?

Нека разгледаме седем предложения за игри по време на първите учебни преговорни часове.

1. Pictionary (Нарисувай това)

“Нарисувай това” е игра, която е позната на много възрасти с много имена. Подходяща е за всички класове и всички учебни предмети. 

Подготовка 

 • Подреждаме “Областите на знание” – глобалните теми и раздели, които е ключово да преговорим и затвърдим преди входното равнище.

В контекста на учебната дисциплина география в 8. клас примерни области са “Атмосфера”, “Хидросфера”, “Биосфера” и т.н.

 • Върху картончета, листчета или друга повърхност пишем думи и изрази свързани със съответната “Област на знание”. Всяко картонче съдържа едно понятие (дума или израз), което трябва да бъде обяснено чрез рисунка на останалата част от класа.

Например към предметната област “Хидросфера”, термините, които можем да запишем, са следните: кръговрат на водата, колебателно движение, океанско течение, кондензация, подпочвени води, реки, езера, ледници, блата и т.н.

 • Подготвяме материалите за игра – трябват ни купи, шапки или буркани, които да представляват “Областите на знание” и картончета с думи и/или изрази към тях. Групираме картончетата и ги поставяме в съответната “Област на знание”.
 • Решаваме как ще играем – целият клас заедно или по групи. 

Правила и ход на играта

Играта започва с един доброволец, който да даде начало на първия кръг. Той или тя избира “Област на знание” (например “Биосфера”) и тегли картонче (например “Ендемит”). Ученикът разполага с 30 секунди до 1 минута време за размисъл. Има възможност да подреди мислите си – да си припомни какво означава думата, да измисли как ще я нарисува и да даде знак, че е готов. След като изтече времето за размисъл, се засичат 3 минути, в които ученикът трябва да визуализира “Ендемит”, а класът – да познае термина. При познат отговор художникът и позналото дете получават по една точка. 

Следва втори кръг. Този път маркерът е за ученика, отгатнал кой е терминът. Той избира “Област на знание”, тегли ново картонче, засича се време и така до края на картончетата или часа. 

Учителят има много роли по време на играта: 

 • Модератор – следи за спазване на правилата и дава думата на ученици, вдигнали ръка, за да отоговорят; 
 • Съдия/жури – записва точки, сумира ги и периодично споделя резултати;
 • Агитатор – при нужда насърчава учениците да се включват; 
 • Следовател – проследява ангажираността в час и насърчава всеки ученик да се включи;
 • Обобщител – в края на часа обобщава знанието и свързва всички термини. 

Учениците са активните участници по време на часа. Желателно е всички да преминат през ролята на художника и да дадат поне един верен отговор или предложение. Ако поради някаква причина някой отказва да участва, можете да му дадете лидерска роля – нека изпълнява някое от “учителските” задължения. 

2. Познай кой съм 

“Познай кой съм” е лесна игра, позната на хора от всички възрасти. Подходяща е за всички образователни етапи – начален, прогимназиален и гимназиален. Предметите, в които може да се приложи са: 

 • БЕЛ: персонажи от произведения, автори;
 • История: исторически личности;
 • География: мореплаватели, изследователи, с адаптация – релефообразуващи и други процеси;
 • Природни науки: учени, създатели на различни теории и закони;
 • Изкуства: художници, композитори, певци;

Подготовка

 • Подгответе имената на личностите, които планирате да преговорите.

Ако например искате да приложите играта в часовете по история в 9. клас, може да запишете имена като Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт, Цар Борис III, Владимир Ленин и други знакови фигури за 20. век.

 • Запишете имената върху лепящи листчета или етикети 
 • Преди часа поставете всички имена в подходящ съд, от който учениците да си изтеглят персонаж

Правила и ход на играта

Играта започва, след като всеки от учениците си изтегли листче с име, без да гледа написаното, и го залепи на челото си. В края на първата част на играта всички деца имат личности на челата си и трябва да познаят: “Кой съм аз?”. В зависимост от големината на класа, може да обособите две или повече по-малки групи за игра. 

За да отгатне името на челото си, всеки ученик има право да задава въпроси на своите съученици, на които може да се отговаря само с “Да” или “Не”.

Ако се върнем с историческия пример от 9. клас, то подходящи въпроси са: “Мъж ли съм?”, “Европеец ли съм?”, “Българин ли съм?”, “Италианец ли съм?”. С информацията, че персонажът е мъж от Италия, ученикът може да опита с името Бенито Мусолини, или да зададе още въпроси, за да открие отговора. В един кръг на играта се изреждат всички ученици, задават по един въпрос, а след това и втори, трети и така, докато не открият кой е техният персонаж. В края на играта, когато всеки е открил “своето” име, оставете време за обсъждане на личностите, техните политики, стремежи и значение за европейската история през 20. век. 

Ние, учителите, имаме много роли по време на играта:

 • Модератори – следим за спазване на правилата и даваме думата на ученици, вдигнали ръка, за да отоговорят. 
 • Следователи – проследяваме ангажираността в час и насърчаваме всеки ученик да се включи.
 • Обобщители – в края на часа обобщаваме знанието и свързваме всички имена. 

Децата и младежите са в центъра на процеса. Играта предполага активното участие – всеки ученик трябва да задълбочи в знанията си, за да открие “името си” чрез правилно зададен въпрос.  Ако има ученици, които поради някаква причина отказват да участват, може да им дадете лидерска роля – нека изпълняват някое от вашите задължения. 

Обърнете внимание

Ако откриете, че някойсе затруднява и не успява да формулира подходящ въпрос, може да го подкрепите с примери, опори или жокер. Обърнете внимание, че учениците нямат право да налучкват и да задават въпроси тип “Аз Мусолини ли съм?”, преди да са събрали достатъчно информация. 

3. Класическа викторина 

Избирайки викторината за игра за преговаряне, си гарантирате задълбочено мислене, състезателен хъс и необходимост от стратегия и рискове. Куизовете са подходящи за ученици на всяка възраст, като разбира се трябва да съобразите типа въпроси, които ще задавате. Добре е те да бъдат предизвикателни, за да поддържате мозъците на децата включени, но не прекалено сложни, за да не откажете играчите. 

Подготовка  

 • Формирайте “Категории знание” – разделите и глобалните теми, които трябва да преговорите.

Да вземем за пример материала, който се изучава по химия в 7. клас: тук категориите ще бъдат “Химични елементи”, “Бинарни съединения”, “Химични уравнения”, “Периодична таблица”, “Масова част” и т.н.

 • Подгответе въпроси към всяка “Категория знание” – обърнете внимание, че всеки въпрос носи точки (или сума Монополи пари), следователно въпросите стават все по-сложни (от 1 точка до 5).

Връщаме се в примера по химия: въпрос за една точка в категория “Химични елементи” е например: “Как е наименованието на химичния елемент със символ К?”; за две точки: “С какъв елемент записваме елементът Хлор?”; за три точки: “Каква валентност е елементът Флуор?”; за 4 точки: “Какви са физичните свойства на натрия?”; за максималните 5 точки: “С какво взаимодейства химичният елемент Бром?”.

 • Подгответе табла с въпросите – може да бъдат в дигитален или хартиен вариант.

Правила и ход на играта

Играта започва с първия ученик, проявил желание да отговори на въпрос. Той избира категория знание и въпрос с определена сложност (от 1 до 5). Ако отговори правилно на въпроса, получава точките и ходът му приключва. Той може да избере следващият ученик, който да избере категория и да отговори на въпрос. Ако играчът не може да отговори на въпрос, не получава точки. Всеки, който знае отговора, трябва да вдигне ръка възможно най-бързо, тъй като това действие ще му даде право да отговори и да получи точки.  

Учителят има много роли по време на играта:

 • Модератор – следи за спазване на правилата и дава думата на ученици, вдигнали ръка, за да отоговорят; 
 • Следовател – проследява ангажираността в час и насърчава всеки ученик да се включи;
 • Жури/съдия – записва точките и редовно споделя резултатите с класа.
 • Обобщител – в края на часа обобщава знанието. 

Децата и младежите са главни действащи лица по време на часа – играта предполага активното участие на всеки ученик. Ако поради някаква причина някой отказва да участва, може да му възложите някое от задълженията на учителя. 

Обърнете внимание 

Уверете се, че предлагате въпроси с различна сложност и точки, които отговарят на сложността на всеки въпрос. 

4. Горещ стол

Играта “Горещ стол” предоставя на учениците забавление, адреналин и креативност. Тя е подходяща за всеки клас и дори не налага адаптация на правилата според възрастта на учениците, тъй като именно те са водещите фигури. 

Подготовка

Подготовката за тази игра е кратка и се свежда до това да подберете термини, изрази, заглавия на произведения, личности или с други думи – материала, който ще преговаряте. Ако разполагате с електронна дъска или мултимедия, може да ги прожектирате, а ако не – да ги изписвате на дъската. 

Нека разгледаме предметното знание, което се изучава по човекът и природата в 6. клас. В раздела по биология ви предстои да преговорите темите: “Нервна система”, “Полова система”, “Кръвоносна система” и “Опорно-двигателна система” и съответно за играта ще трябва да извадите ключови понятия и изрази от всяка от тях

Правила и ход на играта

Играта започва с един ученик, който сяда на “Горещ стол”. Столът е поставен “с гръб” към дъската и с “лице” към класа. Вие записвате или прожектирате термин, видим за целия клас, но не и за ученика на горещия стол. Целта на играта е детето да задава възможно най-много въпроси на съучениците си и благодарение на техните отговори да познае какво се крие зад него.

Да предположим, че сте записали “Активна опорно-двигателна система”. За да отгатне понятието, ученикът на горещия стол може да пита,: “Една дума ли е?”, “Свързана ли е с физика?”, “А с химия?”, “Изразът е биологичен, нали?”, “Свързан ли е с движение?” и т.н

Въпросите, които има право да задава ученикът, са от затворен тип и предполагат отговори с “Да” или “Не”. Други въпроси също са позволени, но след одобрение от учителя.

Например “Към коя система спада?” и “За животни, за растения или за хора говорим?” са “позволени” въпроси, въпреки че са отворени – те ще фокусират ученика и той ще задава все по-точни въпроси, за да открие отговора. 

При всеки верен отговор ученикът получава точки: 

 • Ако налучка верния отговор и няма доказателства, получава 1 точка; 
 • Ако предлага отговор, има две доказателства и това е верен отговор, получава 2 точки;
 • Ако предлага отговор, има три доказателства и това е верен отговор, получава максимален брой точки – три.

Учителят има много роли по време на играта:

 • Модератор – следи за спазване на правилата и дава думата на ученици, вдигнали ръка, за да отговорят. 
 • Следовател – проследява ангажираността в час и насърчава всеки ученик да се включи.
 • Съдия/жури – записва точките и редовно споделя класирането на учениците.
 • Селектор – подбира приемливи и неприемливи въпроси, с които да подкрепи учениците. 
 • Обобщител – в края на часа обобщаваме знанието. 

Децата и младежите са активни участници по време на часа, независимо дали сядат на горещия стол, или отговарят на въпроси. Ако поради някаква причина някой отказва да участва, може да получи лидерска роля – нека изпълнява някое от вашите задължения. 

Обърнете внимание

Учениците не трябва да налучкват. Преди да предложи своя отговор, всеки трябва да има поне 2 доказателства, с които да подкрепи твърдението си.

5-7. “Подай патето”, “Плажна топка”, “Колелото на късмета”

Последните три игри от нашия списък имат доста сходства помежду си. Те са леки и подходящи за всички възрасти и учебни предмети, без да се изискват адаптация на правилата. В резюме, при  “Подай патето”, “Плажна топка” или “Колелото на късмета” вашите ученици ще трябва да отговарят на въпроси по преговорния материал. Основната разлика между трите игри е в начина на задаване на въпроси.  

В “Подай патето” заедно в учениците седите в кръг. Разполагате с предварително формулирани от вас въпроси; подавате си гумено пате на случаен принцип, а ученикът, който го хване, трябва да отговори на питанката ви. След това подава патето на други дете, вие задавате следващ въпрос и така до края на часа или до изчерпване на подготвените въпроси. 

Играта “Плажна топка” има сходен ход на действието – учениците отговарят въпроси, зададени от учител – но ви трябват няколко плажни топки – целта е всяка топка да презентира различен раздел или тематична област. Върху всяка надуваема топка запишете с перманентен маркер въпросите си. При подаване на топката детето, което я е хванало, отговаря на въпроса, който е на нивото на очите му (при верен отговор го отбелязва върху топката). След като съберете отговори на всичките си въпроси, преминавате към следващата топка и съответно – към следващия раздел. 

“Колелото на късмета” ще предложи на учениците ви въпроси в по-динамична среда. След като завърти колело, всеки ученик получава въпрос, върху който да помисли и да отговори. За тази игра ще ви е нужна по-солидна подготовка, тъй като освен въпроси, трябва да изработите и самото колело и да прикрепите въпросите си върху него (може да използвате и дигитален вариант). 

Обърнете внимание 

Планирайте реалистично разделите, които ще преговорите с учениците, докато играете някоя от трите игри и подгответе въпроси, които изискват богат отговор и подробно обяснение. Запасете се  и със задълбочаващи подвъпроси. 

За игрите “Плажна топка” и “Колелото на късмета” запишете въпросите върху топката или колелото с черен перманентен маркер с достатъчно големи букви. За “Подай патето” не забравяйте гумената играчка, чието улавяне дава право на отговор. Освен пате учениците биха могли да си подават и други животинчета според предпочитанията им.  

Преди заключението

В края на нашия списък със седем игри, подходящи за преговор, ще обърнем специално внимание на седем детайла, важни за успеха на преговора ни: 

 1. В началото на часа споделете с учениците коя е играта, която ще играете; обяснете какви са правилата и целта ѝ. 
 2. Преди началото на играта напомнете на учениците си какви са правилата в класната ви стая и колко са важни те, за да постигнете целите си. 
 3. По време на играта наблюдавайте ангажираността на класа си и мотивирайте всяко дете да играе. 
 4. Записвайте правилно точките и редовно споделяйте резултатите, за да държите мотивацията на класа висока. 
 5. Ако класът е голям, можете да го разделите на две по-малки групи.
 6. Ако има ученици, които не участват в играта, не ги оставяйте да бездействат – предложете им лидерска роля или друга алтернативна дейност, чрез която да преговорят материала и да постигнат целта на часа. 
 7. В края на часа отделете време, за да обобщите материала и да обсъдите хода на играта. 

А в заключение… 

Игрите за преговор от списъка, който разгледахме, ще помогнат на учениците да развият любов към ученето и знанието. Въпреки, че статията разглежда идеи, подходящи за началото на учебната година, истината е, че те са подходящи за всеки преговор и обобщение – в края на раздела, на срока или на учебната година. 

От една страна, игровизацията може да се превърне във важна част от подготовката за тестовете през учебната година, а от друга – ще помогне на децата и младежите с усмивка да преминат към изучаването на по-сложен материал, който изисква разбиране на основните принципи и концепции. Независимо дали ще играете за точки и ще включите състезателен елемент, или просто за удоволствие – целта остава непроменена. Търси се правилният отговор на въпроса!

Готови? Старт!

_____

Източници: 

 1. https://educationtothecore.com/2021/06/15-end-of-the-year-review-activities-for-your-students/?fbclid=IwAR0TqrzLVqzwomjmQpmCXNigNp1qDQt2k2tbg0TcG5Z0T0tQPHzn0yffZEM
 2. https://atutor.ca/best-review-games/?fbclid=IwAR0mOUQIfpEdIyuNM6FYfERj_V9JX9J79L9AQHYZoXghog0giRPfqrxy9x0
 3. https://www.edutopia.org/article/game-based-review-sessions 

Още полезни статии:

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали