Викторината Стани богат – добра практика за всеки час!

Въпреки че имат своите несъвършенства, тестовете се налагат масово в оценяването на учениците от всички възрасти. Безспорни предимства са бързата им проверка и възможността за безпристрастна и обективна оценка на голям брой ученици. Затова тестовете заемат значителна част от матурите и външните оценявания, а също и от класни и контролни работи.

Но как да направим тестовете по-мотивиращи и за самите ученици? В моите часове използвах приликата между тестове със затворени въпроси и предаването Стани богат.  Започнах да прилагам викторината по различни начини, с ясната цел да привлека вниманието на учениците към темите по философия, да им помогна да се подготвят за матурата по философия (или поне за първата част от нея) и същевременно – да обогатят общата си култура.

С какво е полезна практиката?

Голяма част от моите ученици, а и от младите хора, които наблюдавам, обичат да изпробват късмета си. Когато попитам кой иска да бъде изпитан днес – няма желаещи, но когато попитам кой иска да се пробва на стола/дъската/ екрана на Стани богат за оценка, веднага се появяват вдигнати ръце. Същото е и когато предложа да заменим с играта проверката на разбирането (или изходния билет) – мотивацията моментално се покачва.

Освен че създава настроение, викторината Стани богат е полезна за трениране на краткотрайната и дълготрайната памет на учениците и дава бърза обратна връзка на учителя за усвоен и неусвоен материал.

Как да се подготвим? 

Подготовката на въпросите в началото отнема време, но си струва инвестицията, защото след това могат лесно да се адаптират и прилагат за други класове. Добре е да има различни степени на трудност на въпросите. Например, лесните са тези, чиито отговори са дадени в урока с удебелен шрифт или в каре, например:

Етимологичното значение на думата философия е:

А) Любов към живота

Б) Любов към хората

В) Любов към лудостта 

Г) Любов към мъдростта

Средните по трудност въпроси изискват по-внимателно изчитане на урока и запознаване с детайлите от темата, например:

Според Аристотел за начало на философията се приема:

А) учудването

Б) съмнението

В) говоренето

Г) спорът

А най-трудните въпроси съдържат в себе си уловка и/или близки по структура отговори, например:

Коя от следните формулировки е в духа на Кантовия категоричен императив?

А) Не се отнасяй към другите така, както те се отнасят към теб.

Б) Отнасяй се към другите като към цел, никога само като към средство.

В) Отнасяй се към другите само като към средство.

Г) Налагай се над другите така, както те се налагат над теб.

Трудни са и тези въпроси, отговорите на които при ползване на жокер “Обади се на приятел” не могат да бъдат открити за 30 секунди в учебника или чрез интернет търсачка. 

Може да използвате и въпроси от различни национални тестове, матури и олимпиади по вашия предмет през последните години (там въпросите в повечето случаи са горе-долу със средна трудност, но пък са повече на брой), въпросите от тестовете към книгата за учителя, уроците в Уча.се и др. Оформлението на въпросите зависи от възможностите и времето, с които разполагате – слайдове на презентация, които може да представяте като игра на живо, принтирана версия на хартия (можете да принтирате по 6 или 9 слайда на една страница). Платформи като Kahoot! също дават възможности за по-лесно и бързо прилагане на викторината в час.

Как да ангажираме учениците по-активно?

Освен като участници във викторината учениците ви могат да се включат и като сценаристи и автори на въпросите. Особено ако се справят добре с материала, те самите изявяват желание и прилагат принципите за формулиране на въпроси – от лесни към трудни. 

Как да оценим участниците?

Съществуват различни възможности за обвързване на въпросите от Стани богат с оценки по шестобалната система – при мен за индивидуално изпитване трябваше да се отговори на шест въпроса, като при три верни оценката е среден 3, при четири верни – добър 4 и т.н. При тест върху раздел взимах броя на въпросите от реалното предаване – 15, където верен отговор само на въпроси от 1-6 е оценка слаб 2, при достигане до 7-9 въпрос – среден, 10-11 въпрос – добър, 12-13 въпрос – мн. добър и 14-15 въпрос – отличен. 

За какво да внимаваме?

Използването на викторината Стани богат или друга подобна създава настроение и повишава мотивацията на учениците, но знанията, придобити по време на викторина от участниците и/или от публиката, често са нетрайни и несигурни. Препоръката ни е за  разумна и балансирана употреба, която да се комбинира и с други практически задачи, проекти, казуси и др.

Ако сте дали задача на класа да подготвя въпросите, съществува риск учениците да ги споделят със свои приятели предварително. Затова е добре да се запасите с една по-голяма база данни и учениците да не знаят кога и на кого ще се паднат създадените от тях въпроси.

За повече идеи вижте статиите: Публична реч6 идеи за насърчаване на гражданското участие чрез изкуство, проекти по философия и ГО, примерен урок по философия.

Още полезни статии:

Умения за учене

Ученическа тетрадка с граматични правила

Сигурно и във вашата класна стая се е случвало учениците да недоволстват, че трябва да преговорят твърде много информация преди изпитване, а разполагат с малко

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали