10 Стратегии – Как да споделите идеите си със света?

10 Стратегии - Как да споделите идеите си със света

Обзалагам се, с последния лев в портфейла си, че това, което правите в училище, е невероятно и трябва да го споделите със света!
Всички учители са творци в преподаването и имат невероятни идеи. Вдъхновяващите учители успяват да “запалят” искрата не само у учениците, но и у своите колеги, като черпят идеи от света около себе си, изпробват ги в класната стая и ги споделят с други учители, които на свой ред се вдъхновяват, адаптират идеите и ги претворяват в нещо различно… и така нататък, и така нататък.

Вашите “малки успехи” заслужават голямо представяне!

Тук ще намерите 10 добри стратегии за споделяне на Вашите педагогически практики с учители, педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и други образователни специалисти, с родители, ученици и въобще – с всякаква аудитория. За да представите своята педагогическа практика впечатляващо и убедително, може да приложите следните съвети:

1. Разкажете история

Разкажете история за вашата педагогическа практика. Свържете я с конкретен клас или дете и представете предизвикателствата, пред които основният герой в историята се сблъсква. Не забравяйте да подчертаете как практиката помага на този герой.

  • Представите идеята си по свързан начин – с начало, среда и край.
  • Включете послание – кажете кое е най-важното, което искате да предадете на аудиторията, коя е същината, каква е поуката? Какво свързва идеята (практиката), която представяте, с Вашите ценности и идеали?
  • Завършете с призив към аудиторията да изпробва практиката.

Например: ако представяте педагогическа практика за приложение на творчески задачи с учениците с цел развиване на креативност, започнете с разказ за нуждата на Вашите ученици да развият креативността си, може да сложите фокус върху конкретно дете, което среща трудности при намиране на начин да решава предизвикателствата пред себе си. Разкажете историята на това дете – какъв е проблемът и защо именно креативността би помогнала за намирането на решение. Опишете практиката и резултатите, които се наблюдават в начина, по който конкретният ученик взема решения за справяне с проблемите след известно приложение на Вашата практика. Наблегнете на посланието.

2. Включете опорни точки

Определете кои са 2-3-5 ключови идеи или послания, които искате да предадете на своята аудитория и помислете как да направите така, че тези послания да са лесни за открояване. Може да подберете весела шега или въпрос към аудиторията, за да привлечете вниманието им в конкретен момент, когато правите представянето си устно пред публика. Може да използвате различни шрифтове или цветове, да оформите ключовите идеи в отделни параграфи, за да подпомогнете Вашите читатели, ако представянето Ви е писмено. Какъвто и формат да има представянето Ви, опорните точки ще помогнат както на Вас, така и на аудиторията да се фокусирате върху съществените идеи и послания.

Например: обърнете внимание как са обособени параграфите в тази статия. 

3. Поставете акцент върху учениците

Поставете акцент върху учениците. Вашата история представя конкретни практики, приложението на които има за основна цел да подкрепи ученето и развитието на учениците. Практиката, която представяте, е последователност от инструкции и задачи към учениците, а Ученикът е главният герой. Затова при представянето не пропускайте да покажете как съответните инструкции въздействат върху учениците. Посочете какви поведения провокира Вашата практика, какви чувства и емоции изразяват учениците, какви знания усвояват, до какви (забележителни) изводи стигат, как практиката помага ученето и развитието им. Аудиторията ще възприеме по-лесно Вашата идея, ако я види и преживее през очите на учениците.

Например: представяте техника за усвояване на умението за четене с разбиране, като разкажете за реакциите на учениците при различните етапи от реализиране на задачата. Включете цитати на учениците при всеки етап от изпълнение на задачата. Тези цитати ще допринесат за това аудиторията да преживее задачата през сетивата на учениците. 

4. Всяко дете има значение

Образователната система се грижи за много ученици и понякога публичното говорене за учениците като едно цяло създава впечатление, че трябва да се работи с обобщени данни и да се търси най-доброто решение за масовите проблеми, с които се сблъсква всеки учител. На практика, в класната стая имаме отделни личности, с отделни истории, предизвикателства, потребности. Представете Вашия подход, който е помогнал на определено дете,  без да се притеснявате, че случаят не е “масов”. Някъде там сред Вашата аудитория със сигурност има преподаватели, които могат да се вдъхновят и да адаптират Вашата идея, за да помогнат на един, втори, трети ученик. Всяко дете е различно, няма нужда да “осредняваме” педагогическите практики за всички.

Например: открили сте интересно занимание за подреждане на пластмасови букви, което държи фокусирано дете с проблеми във фината моторика и му помага да развива концентрацията си. Споделете го – тази техника може да помогне на много други учители да работят за концентрация и фина моторика със своите ученици.

5. “Хвърлете въдицата”

Намерете подходящата “кукичка” за Вашата аудитория. „Кукичката“ е това, което привлича публиката Ви, предизвиква любопитството и задържа интереса ѝ. За това трябва предварително да помислите коя е Вашата аудитория и какви са основните ѝ характеристики.Трябва да разберете какво провокира Вашите читатели или зрители, какво ги подтиква към действие, за да създадете успешна “кукичка”. Прилагането на тази тактика допринася Вашата идея да бъде представена така, че аудиторията да почувства ползата от това да Ви слуша. И ако отговорите на въпросите кои са най-често срещаните предизвикателствата пред мнозинството от Вашата аудитория и как Вашата практика помага за преодоляване на тези предизвикателства, ще може да “грабнете” вниманието на голяма част от аудиторията.

Например: Представяте стратегия за развиване на креативно мислене, която включва творчески задачи към учениците. Знаете, че повечето учители се вълнуват живо от идеи, свързани със задържане на вниманието на учениците върху учебния материал. Може да използвате това като кукичка и да представите Вашата стратегия, като опишете връзката между творчеството и концентрацията на учениците. 

6. Подходете практично

Обсъдете как представената практика би помогнала на конкретен учител или училище. Ако искате отделните учители да се вдъхновят от Вашата практика, трябва да можете да формулирате ясно какви са ползите за прилагащите я. Обяснете ясно, стегнато и конкретно как Вашата практика допринася за ученето на учениците и/или развиването на конкретно умение у тях, като не забравите да споделите как това облекчава работата на учителя. За да направите това, помислете как Вашата практика конкретно помага на учителите и/или учениците да постигат образователни цели.

Например: отбележете каква е връзката между креативността и развиването на способността на учениците да решават проблеми (подхождат към проблема по нестандартен начин). Изведете ясно плюсовете от придобиването на това умение във връзка с решаването на задачи и справянето на учениците с конкретни задачи от НВО и ДЗИ. 

7. Подходходете научно

Потърсете какво казва науката във връзка с Вашата педагогическа практика. Направете проучване и се запознайте с възможни изследвания в областта на науката, които подкрепят или обясняват Вашата педагогическа практика. Потърсете какво казват изследователите по въпроси, които засягат Вашето представяне. Може да изследвате психологическите аспекти на поведението на учениците, провокирани от Вашата педагогическа практика или да се запознаете с научните изследвания в областта на когнитивното развитие, които обясняват защо подходът Ви в класната стая подкрепя ученето. Не на последно място, може да обосновете идеите си за работа с учениците, като използвате съвременни открития в областта на науката, която преподавате.

Например: използвайте последните изследвания в областта на поведенческата психология, които обясняват процеса на вземане на решение и свържете това с процесите, които протичат при творческо писане. Обяснете как използването на познат алгоритъм за решаване на проблеми в непозната среда допринася за творчеството и подкрепете Вашата педагогическа практика за развиване на креативност с примери от научни изследвания в областта на психологията. 

8. Направете представянето забавно

Включете хумор в представянето си. Използвайте забавна история, остроумие, анекдот, шега, поговорка, басня или всичко друго, което предизвиква усмивка. Чрез хумора постигате освобождаване от напрежението и стреса, “разтопяване на ледовете”, казвате неудобни истини чрез умела шега, печелите симпатии и доверие чрез шегуване със самия себе си. Хуморът е едно от най-добрите средства, тонизиращо ума. Хуморът е важен елемент на социалното взаимодействие, привлича вниманието и засилва процеса на убеждаване. Доброто чувство за хумор, дозирано и употребено на място, укрепва социалните връзки и подобрява комуникацията на презентатора с неговите читатели/слушатели. Той не само зарежда положително аудиторията, но и енергизира обстановката.

Например: започнете представянето на добра педагогическа практика, свързана с развиването на дигитална компетентност, като “вмъкнете” твърдение от рода на: “Всички сме свидетели как за все повече от родените през ХХI-ви век деца “мишката изяде книжката”. Сега да помислим как цялото това погълнато съдържание да бъде представено по по-различен начин чрез интернет”. 

9. Въздействайте върху емоциите на аудиторията

Позволете си да бъдете уязвими. Споделете своите собствени емоции, притеснения, провали и постижения. Не се страхувайте да попитате аудиторията това, което сте поставяли под въпрос. Помогнете им да споделят Вашето съмнение, объркване, гняв, прозрение, веселие, наслада или радост. Това ще помогне на аудиторията да съпреживее казаното от Вас, ще позволи на всеки индивид да пречупи Вашата история и Вашето послание през собствените си емоции и социален опит.

Например: споделете за мъдрите мисли на ваш близък, учител или съвременник, които са Ви докоснали, и резонират с разбиранията, които имате за живота, ученето, уменията за успех или всичко, подходящо за Вашата история. Представете “еволюцията” в разбиранията си за приложението на някоя “джаджа” в класната стая, като разкажете първоначалния скептицизъм и опасения, за да помогнете на хората да припознаят собствените си емоции във Вас. 

Подсилете емоционалното въздействие, като изберете обикновен момент или предмет от Вашето представяне и поставете акцент, който да го накара  да “заблести”. Фокусирайте се върху нещо, което може да бъде добра метафора за посланието, което искате да отправите, и го “изведете” на преден план във Вашата история. Направете обикновеното необикновено. Създайте чувство за уникалност на “малките неща” от заобикалящия ни свят, за да предадете това чувство към аудиторията.

10. Подгответе се предварително 

Репетирайте. В случай че я представяте писмено – споделете с близки колеги, които да ви дадат обратна връзка. В случай че представяте практиката си устно – репетирайте. Ако очаквате другите да слушат, трябва да можете да си обясните практиката добре. Преди да представите практиката си пред широката аудитория, се уверете, че сте в състояние да обясните същността ѝ с няколко изречения.  Понякога това е по-трудно, отколкото си мислите, а ако при представянето не се справите успешно, може да “погребете” идеята си преди да сте ѝ дали възможност да се разпространи сред други колеги.

Подгответе се предварително за възможни въпроси на аудиторията. Когато представяте нова педагогическа практика, Вие имате конкретен опит с нея и знаете как се реализира. Публиката може да има резерви към чутото, дори да го харесва. Подгответе се за потенциален отпор. Помислете какви притеснения могат да имат хората относно прилагането на Вашата педагогическа практика и предвидете възможни съвети за адресиране на изказани съмнения. Нищо не пречи да включите в представянето си няколко неща от типа “предвиди непредвидимото”, като по този начин адресирате превантивно възможни питания и реакции на аудиторията.

Например, ако представяте проект, реализиран с учениците, в който сте организирали разделно събиране на отпадъците в училище, подгответе кратки отговори на възможни въпроси, свързани например с обезпечаване на ресурси за осигуряване на кошчета в училище. Тоест, бъдете готови да споделите откъде сте събрали парите за кошчетата, както и да дадете други възможни идеи за източници на финансиране.

Помнете! Предизвиканите реакции говорят за това, че в крайна сметка сте успели да провокирате замисляне и емоции у коментиращите, а това е първата стъпка към промяната.

Вдъхновено от: https://www.wikihow.com/Share-Your-Ideas

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Тържествени обещания

Малчугани, които пристъпват училищния праг за първи път, с лекота проявяват отговорност и изпълняват училищните си задължения с усмивка. Родители, които нямат търпение да участват

Игрови подход и игровизация

Образователни игри навън

Рогош е уютно и приятно селце, намиращо се на 7 км. североизточно от град Пловдив с около 3500 жители. Там през 2009 г. се построи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали