6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Свикнали сме да приемаме окачването на таблици, постери и плакати по стените на класната стая просто като досадно задължение. Но тяхната подредба всъщност играе много важна роля в учебния процес! Учебните табла улесняват усвояването на конкретен материал, а визуално богатата среда помага на децата с добре развита зрителна памет. Освен това закачането на ученически творби по стените затвърждава чувството за принадлежност, а красиво подбраните картини създават атмосфера и настроение.

Всичко това има и още една важна функция – то допринася (понякога дори на подсъзнателно ниво) за изграждането на определени нагласи. Ето защо избрахме да ви покажем снимки от класни стаи, в които учителите съвсем целенасочено изпращат към децата 6 важни послания:

Аз мога

Нагласата “Аз мога” е насочена към личностния избор на човека и вярата му, че може да се развива и усъвършенства непрекъснато. Тя е много важна за учениците, защото им дава увереност в сблъсъка с предизвикателствата и им помага да направят отговорен избор за собствения си живот. Освен с баналните надписи от типа “Няма невъзможни неща”, ето как още може да насочите децата към този начин на мислене:

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Изтеглете плакат във формат А3, свързан с нагласа за развитие – ТУК.

Празнуваме успехите си

Понякога хората не могат да оценят собствените си успехи, което съответно води до чувство на неудовлетворение и разочарование. Затова за децата е особено важно да отбелязваме заедно с тях всеки един малък успех по пътя към постигането на целите. Това им помага да се чувстват уверени в своите възможности, оценени от околните и горди с постиженията си.

В мечтаната класна стая е отделено място за проследяване на напредъка, за празнуване на успеха и представяне на най-доброто от ученическото творчество:

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Трудностите не трябва да ни спират

Вероятно всички познаваме хора, които се отказват твърде бързо, когато се сблъскат с трудност, без да положат достатъчно усилия да я преодолеят. А успехът рядко е въпрос на късмет! Много по-често той се дължи на упорит труд, самодисциплина и запазване на фокуса върху целта. За да припомним това на учениците, ето какви послания може да им предадем чрез стените на класната стая:

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Изрази като “стълбичка на успеха” или “по стъпките на успеха” съвсем не са случайни, но за учениците ни може да има нужда от малко подкрепяща визуализация:

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Учим се от грешките си

Като възрастни и особено като учители ние знаем, че грешките са възможности за рефлексия и за учене, за израстване и развитие. Учениците обаче често имат нужда от нашата помощ, за да стигнат до тези изводи. Ето защо е важно да ги научим да не се страхуват от грешките, а вместо да ги прикриват от срам – да се връщат назад и да ги анализират. Тази нагласа, разбира се, се изгражда постепенно, а подходящите послания върху стените на класната стая могат да окажат голямо въздействие!

Всеки ще бъде посрещнат с уважение и протегната ръка
Всеки ще бъде посрещнат с уважение и протегната ръка
Няма безгрешни хора… а госпожата е човек!
Няма безгрешни хора… а госпожата е човек!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечтаната класна стая е място, в което учениците са защитени от нападки, подигравки и присмех, в което общуването е пълноценно и се усеща дух на партньорство и екипност, място, където могат да намерят истински приятели. Изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения в класната стая повишава шансовете за успех и в академичен план, защото когато децата са спокойни, се концентрират по-добре върху учебния материал. Позволяват си да допускат грешки, които са неизменна част от процеса на ученето.

Ето няколко чудесни примера за изпращането на това послание: 

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Изтеглете плакат във размер А3, свързан с културата на приемане на грешките – ТУК.

Всеки има право гласът му да бъде чут

Дори да са още малки и с по-малък житейски опит, децата са значими и имат право да изкажат мнението си. За съжаление тяхното мнение често се пренебрегва и омаловажава. Затова е важно от ранна възраст да им помогнем да споделят мислите и чувствата си без притеснение и, разбира се, да ги научим как да го направят по подходящ начин!

Нека да покажем на учениците, че сме отворени за тяхната обратна връзка:

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Със сигурност стените и във вашите класни стаи изпращат своето послание към учениците. Споделете с нас какво е то!

А ако тази статия ви е вдъхновила, прочетете още “6 идеи за подредба на мечтаната класна стая”

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали