Предизвикателства за сплотяване – практика за управление на взаимоотношенията в класната стая

Галина Дингилева е учител в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив. Тя прилага практиката, след като поема ролята на класен ръководител на ученици в първи клас. Тя споделя: “Изправих се пред сблъсък с 22 непознати малки „вселени“, коя от коя с по-различна индивидуалност. Някои деца се познаваха взаимно от детските градини, други се срещнаха за първи път в клас. Общуваха на групички, нямаха усещането за принадлежност към класа, споделяха избирателно, не проявяваха толерантност. Знаех, че за да бъде успешна каквато и да е учебна дейност, първо трябва да създам сплотен екип.

В резултат на това г-жа Дингилева решава да експериментира с “Предизвикателства за сплотяване“ в класната си стая. Тя споделя, че не случайно използва думата „предизвикателства“, а не „задачи”.

“Децата обичат предизвикателствата, а думата „задача“ сякаш е натоварена с някаква задължителност и сложност”, казва тя.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Предизвикателства за сплотяване

За кого е подходяща: ученици от начален етап на обучение

Необходими материали: листчета с предизвикателства, табло за отчитане на изпълнените предизвикателства

Цели: 

Социална осъзнатост

  • проява на толерантност, уважение към другия
  • емпатия
  • съобразяване с различията

Управление на взаимоотношенията

  • създаване на приятелства
  • успешно разрешаване на междуличностни проблеми
  • оказване на взаимна помощ
  • изслушване на събеседника
  • ефективна работа в екип

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Г-жа Дингилева поднася на децата списък от предизвикателства (задачи за изпълнение), като всяко дете изтегля листче със собствено предизвикателство. Това, което децата не знаят, обаче е, че всяко листче има по две копия, които биват изтеглени от две различни деца на случаен принцип.

Предизвикателства за сплотяване - практика за управление на взаимоотношенията в класната стая

“Докато се подготвяха да представят предизвикателства си пред класа, наблюдавах как през междучасията учениците започват да общуват все повече помежду си, да обсъждат кой докъде е стигнал, да обменят идеи. Децата с „общи предизвикателства“ започнаха да търсят помощ едно от друго – например едното дете беше научило 4 от имената на елените на Дядо Коледа, другото – останалите 5.”

КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ 

Подгответе листчета със задачи. Децата трябва да изтеглят предизвикателства и да ги изпълняват в определен срок, който допълнително уточнявате заедно.

Задачите могат да бъдат от типа:

„Разбери кой има по-малък/по-голям брат/сестра.“

„Направи картичка за благодарност.“

„Направи едно добро дело на момче/момиче от нашия клас.“

 „Разбери кой е любимият предмет в училище на детето, което стои отдясно на теб.“

“Нарисувай обща картина с момиче от класа.”

“Разбери кой твой съученик скоро ще има рожден ден.” и т.н.

Когато предизвикателството е изпълнено, детето го отбелязва с тикче на таблото в класната стая. По този начин учителят получава обратна връзка относно това как се справят децата със задачите и може да окаже помощ, ако те срещат трудности. 

Важно е да окуражите децата да споделят за това какво са открили едни за други.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Практиката създава условия, в които учениците да научават повече един за друг и открито да споделят помежду си. У децата се поражда чувство за принадлежност към общност, каквато е класът. Създава се позитивна атмосфера в класната стая, а практиката предлага и включване на родителите в училищния живот. Развиването на социално-емоционални умения в училище със сигурност повишава качеството на ученето и успеваемостта на децата в дългосрочен план. 

Предизвикателства за сплотяване - практика за управление на взаимоотношенията в класната стая

Г-жа Галина Дингилева споделя следния резултат от прилагането на практиката:

След известно време в класа започнаха да се създават различни взаимодействия, някои деца се „престрашиха“ да общуват с другите, учениците станаха по-толерантни, усещането за общност стана по-осезаемо…

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

Възможно е в групата да има ученици, които отказват да участват или пък не харесват своето предизвикателство. Важно е да ги окуражите да продължат и да опитат. Започнете да изпълнявате предизвикателството заедно с тях, докато не придобият увереност. 

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Пътеводител на руски език – “Бургас от А до Я”

Проектът “Бургас от А до Я” представлява азбучен пътеводител на град Бургас, който дава информация на руски език за някои от неговите забележителности под формата

Проектно базирано обучение

Ученици представят туристически атракции от родния град чрез дигитални приложения

43. ОУ „Христо Смирненски”, гр. София, е училище с дългогодишна история и традиции, което същевременно е ориентирано към модерните технологии и съвременните тенденции в STEM

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали