Как да превърнем класа в сплотен екип – история от ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница

Младена Германова-Шуманова е педагогически съветник в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница. Работила е като журналист, а нейна страст си остава детската анимация. Това хоби я научава колко са необходими методите за сплотяване и мотивация и колко е важно бързо да превърнеш непознати до момента деца в екип. Учителката пренася тези свои убеждения в работата си като педагогически съветник и основна нейна цел става изграждането на екипна среда в класовете. Активно работи с ученическия съвет на училището.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Изграждане на екипност в класа

Цели: Класовете да функционират като сплотени екипи, които работят ефективно и без предубеждения

Подходяща е за: Ученици в гимназиален етап, но може да бъде адаптирана и за по-малки ученици

Продължителност: През цялата учебна година

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Г-жа Младена Германова-Шуманова реализира тази добра практика чрез поредица от тиймбилдинг игри, сутрешна гимнастика, групови рефлексии, колективно съчиняване на истории, задачи за екипност в часовете.

Упражнения за екип - ПГ по транспорт, гр. Стамболийски

Ето и какви насоки дава педагогическата съветничка на всички учители, които искат превърнат класосвете си в сплотен екип: 

Тиймбилдинг

 • Пред участниците в тиймбилдинга трябва да се постави цел – например да разработят идея по дадена тема, както и план за реализацията на идеята;
 • Тиймбилдингът да се реализира в извънучебно време – така учениците ще са по-фокусирани и ще се почувстват като служители в големи компании;
 • Ако има възможност, добре е водещите на тиймбилдинга да са външни за училището хора. Това кара учениците да работят извън зоната си на комфорт. 

Групова рефлексия

 • Тази дейност е подходяща както за новосформирани класове, така и за такива, които са прекарали една или повече години като клас;
 • Важно е да се поставят правила – например да изслушваме съучениците си, да сме толерантни към тяхното мнение, да използваме уважителни думи;
 • Избира се различна тема за всяка рефлексия. Това може да са ниските резултати на класа или възникнал конфликт. Според темата са и въпросите, по които учениците споделят;
 • Хубаво е да се дават нагледни примери. Например ако говорим за значимостта и приноса на всеки един ученик в класа, може да използваме пъзел – всяка част от пъзела е важна. Ако една от тях липсва, то няма да има цялост. 

Г-жа Младена Германова-Шуманова споделя и две любими игри от своята практика:

Игра “Колективна история”

 • Тази игра развива въображението на учениците. Учителят дава първото изречение, а всяко следващи дете допълва историята с по още едно изречение;
 • Проследяваме и коментираме как се развива историята – дали тя е забавна, страшна или трагична; 
 • Важно е накрая да направим рефлексия с учениците, за да осмислим как се е получила играта. 

Игра “Любимо число”

 • Целта на тази игра е учениците да намерят сходства в интересите си и да развият своите презентационни умения чрез представянето си;
 • Даваме на учениците инструкция да си намислят или да напишат едно число. Добре е да поставим и диапазон (от 0 до 20 например);
 • Допълваме, че всеки ученик трябва да каже толкова изречения за себе си, колкото е намисленото от него число;
 • Ако им е трудно, особено на тези, посочили по-голямо число, ги насочваме – любим цвят, какво обичат да правят в свободното си време, любима песен и т.н.;

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Според г-жа Шуманова “…учениците стигат до нагласата, че трябва да дават повече шанс в общуването си с всички съученици”. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Основният съвет, който г-жа Шуманова дава на колегите, които ще приложат нейните практики е следният: “Кръгът е важен!”. Когато учениците седят в кръг, всички се виждат и няма ученик, който да остане незабелязан. Понякога учебната среда в класната стая не позволява толкова лесно да се обособи кръг, но Младена смята, че “…учителите са креативни хора и винаги ще намерят начин”.

Не по-малко важно е да проследяваме напредъка на учениците, когато развиваме у тях чувството за екипност. Това може да става чрез обратна връзка под формата на анкети към учениците и родителите, преки наблюдения по време на рефлексиите и споделяне на впечатленията на колеги, които също преподават в класовете.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали