Как да превърнем класа в сплотен екип – история от ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница

[bwl_pvm /]

Младена Германова-Шуманова е педагогически съветник в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница. Работила е като журналист, а нейна страст си остава детската анимация. Това хоби я научава колко са необходими методите за сплотяване и мотивация и колко е важно бързо да превърнеш непознати до момента деца в екип. Учителката пренася тези свои убеждения в работата си като педагогически съветник и основна нейна цел става изграждането на екипна среда в класовете. Активно работи с ученическия съвет на училището.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Изграждане на екипност в класа

Цели: Класовете да функционират като сплотени екипи, които работят ефективно и без предубеждения

Подходяща е за: Ученици в гимназиален етап, но може да бъде адаптирана и за по-малки ученици

Продължителност: През цялата учебна година

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Г-жа Младена Германова-Шуманова реализира тази добра практика чрез поредица от тиймбилдинг игри, сутрешна гимнастика, групови рефлексии, колективно съчиняване на истории, задачи за екипност в часовете.

Упражнения за екип - ПГ по транспорт, гр. Стамболийски

Ето и какви насоки дава педагогическата съветничка на всички учители, които искат превърнат класосвете си в сплотен екип: 

Тиймбилдинг

 • Пред участниците в тиймбилдинга трябва да се постави цел – например да разработят идея по дадена тема, както и план за реализацията на идеята;
 • Тиймбилдингът да се реализира в извънучебно време – така учениците ще са по-фокусирани и ще се почувстват като служители в големи компании;
 • Ако има възможност, добре е водещите на тиймбилдинга да са външни за училището хора. Това кара учениците да работят извън зоната си на комфорт. 

Групова рефлексия

 • Тази дейност е подходяща както за новосформирани класове, така и за такива, които са прекарали една или повече години като клас;
 • Важно е да се поставят правила – например да изслушваме съучениците си, да сме толерантни към тяхното мнение, да използваме уважителни думи;
 • Избира се различна тема за всяка рефлексия. Това може да са ниските резултати на класа или възникнал конфликт. Според темата са и въпросите, по които учениците споделят;
 • Хубаво е да се дават нагледни примери. Например ако говорим за значимостта и приноса на всеки един ученик в класа, може да използваме пъзел – всяка част от пъзела е важна. Ако една от тях липсва, то няма да има цялост. 

Г-жа Младена Германова-Шуманова споделя и две любими игри от своята практика:

Игра “Колективна история”

 • Тази игра развива въображението на учениците. Учителят дава първото изречение, а всяко следващи дете допълва историята с по още едно изречение;
 • Проследяваме и коментираме как се развива историята – дали тя е забавна, страшна или трагична; 
 • Важно е накрая да направим рефлексия с учениците, за да осмислим как се е получила играта. 

Игра “Любимо число”

 • Целта на тази игра е учениците да намерят сходства в интересите си и да развият своите презентационни умения чрез представянето си;
 • Даваме на учениците инструкция да си намислят или да напишат едно число. Добре е да поставим и диапазон (от 0 до 20 например);
 • Допълваме, че всеки ученик трябва да каже толкова изречения за себе си, колкото е намисленото от него число;
 • Ако им е трудно, особено на тези, посочили по-голямо число, ги насочваме – любим цвят, какво обичат да правят в свободното си време, любима песен и т.н.;

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Според г-жа Шуманова “…учениците стигат до нагласата, че трябва да дават повече шанс в общуването си с всички съученици”. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Основният съвет, който г-жа Шуманова дава на колегите, които ще приложат нейните практики е следният: “Кръгът е важен!”. Когато учениците седят в кръг, всички се виждат и няма ученик, който да остане незабелязан. Понякога учебната среда в класната стая не позволява толкова лесно да се обособи кръг, но Младена смята, че “…учителите са креативни хора и винаги ще намерят начин”.

Не по-малко важно е да проследяваме напредъка на учениците, когато развиваме у тях чувството за екипност. Това може да става чрез обратна връзка под формата на анкети към учениците и родителите, преки наблюдения по време на рефлексиите и споделяне на впечатленията на колеги, които също преподават в класовете.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

4 стъпки как да повишите професионалното си развитие като учител и как професионалните учещи общности (ПУО) могат да допринесат за това

На днешните учители се налага да учат непрекъснато, за да подобряват преподавателската си практика. ПУО могат да имат решаваща роля за това. Основната предпоставка за

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x