fbpx
Емоционална интелигентност

Как да научим децата да не се страхуват от грешки?

Как да научим децата на грешат

Всички грешим – и децата, и учителите, и родителите. Такава е природата ни – грешим и се учим от това. Грешките стоят в основата на човешката еволюция и благодарение на тях сме изминали пътя от едноклетъчно до хомо сапиенс.

Допускаме грешки, когато правим нещо ново. Тоест, когато поемаме риск да навлезем в непознати територии. И ако искаме да дадем тласък на нашите деца да се развиват, то трябва да създадем среда, в която те могат спокойно и свободно да грешат. Това е среда, в която поемането на рискове и експериментирането се толерират. Как да създадем такава среда в училище? Ето няколко идеи.

1. Подчертайте ползите от грешките

Нормално е да грешим, когато учим нещо ново. Ако не допускаме грешки, значи не напредваме и има нужда да увеличим трудността на това, което правим. Отправянето на тези две послания към учениците ще им помогне да променят отношението си към процеса на учене и допускането на грешки. Ще са по-спокойни да изпробват различни и нестандартни начини за решаване на даден проблем, защото няма да се страхуват от неправилните отговори.

Идея: За да насърчим още повече положителното отношение на децата към грешките, можем да направим класация за “най-добра грешка на седмицата”. Ефектът ще бъде многократно засилен и ако ние самите се включим в надпреварата.

2. Поставете учениците начело на собственото им учене

Притеснението от допускането на грешка се засилва, когато очакваме някой друг да ни оцени. А за да изкорените страха от грешките и да създадете атмосфера, която е толерантна към експериментиране, е нужно да дадете възможност на учениците сами да оценяват собствения си напредък. Така ще премахнете тревожността от “лоша оценка”, а децата сами ще наблюдават и управляват ученето си. За целта им споделете критериите си за оценка на съчинението, контролното по математика или урока по околен свят.

Идея: След като децата сами се оценят, рефлектирайте заедно върху напредъка им – задавайте отворени въпроси, които целят да задълбочат разбирането им за това кои са успешните им стратегии за учене; кои са нещата, които им пречат да напредват; какви са следващите им стъпки и т.н. По този начин ще повишите самостоятелността на учениците. А не е ли това мечта на всеки учител?

3. Насърчете нагласата за развитие на децата

Успех на учениците

Отношението към грешките е свързано с нагласата ни за развитие. Хората с нагласа за развитие гледат на грешките като полезен опит. Затова когато промените отношението на учениците към грешките, вие силно ще насърчите нагласата им за развитие. А както е известно, успешните хора се характеризират именно с нагласа за развитие.

Идея: Нека всеки да набележи предизвикателство, с което иска да се справи. За един ученик това може да е писането на съчинения, за друг – решаване на уравнение с едно неизвестно. Подкрепете всяко дете да набележи стъпки, чрез които да се справи със затруднението си. Например – да прочете 2 статии в интернет с препоръки как да пише по-добри съчинения. Или да помоли за помощ съученик, който се справя отлично със уравненията. Накрая организирайте рефлексия, в която всеки да направи равносметка колко е напреднал, какво му е помогнало, какво му е попречило и какви са следващите му стъпки.

4. Създайте толерантна към грешките култура в класа

Децата в училищна възраст (между 1. и 12. клас) силно се влияят от връстниците си. Някои деца могат да се притесняват, че другите ще им се присмеят, ако сгрешат. И наистина е притеснително – никой от нас не обича да бъде обект на подигравки.

Освен негативно влияние обаче, връстниците могат да имат също толкова силно и положително влияние. Затова като едни добри стратези, е необходимо да впрегнете сили в създаването на това положително влияние. Как?

  • Никога не засрамвайте ученици за техните грешки (и за каквото и да било друго);
  • Хвалете учениците за усилията, които са положили, а не толкова за конкретния успех, който са постигнали;
  • Поощрявайте просоциалното поведение на учениците (помощта, която са си оказали едни на други; впускането в предизвикателствата; доброволчеството; доброто отношение към другите и т.н.)
  • Окуражавайте развиването на социално-емоционалните умения на ученици (питайте учениците как се чувстват; обвързвайте емоциите им с определено поведение; покажете им как отношението и поведението им влияе върху атмосферата в класната стая)
  • Не сравнявайте учениците помежду им.

Не забравяйте!

Не на последно място трябва да отбележим, че създаването на класна стая, която е толерантна към грешките, рисковете и експериментите, отнема време. Но по същия начин, както при вашите ученици, вашият успех е въпрос на упоритост и фокусирани усилия. Ако вие демонстрирате постоянство, готовност да се учите от грешките, да изпробвате нови подходи и да експериментирате в класната стая, то рано или късно учениците ви ще започнат да правят същото!

Не забравяйте да ни споделите за вашите успехи и предизвикателства при създаването на толерантна към грешки класна стая в коментарите под статията!

 Използвана литература: 

  1. Dweck, C., 2010. Even Genuises Work Hard. Giving Students Meaningful Work, Vol. 68, N.1, p. 16 – 20
  2. Blackwell, L. 2018. The Power of Mistakes: Creating Risk Tolerant Culture atHome and School.  Mindsets Works.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.