fbpx
Умение за учене Умение за личностно развитие

Нагласа за развитие – ето къде е ключът към нея

Нагласа за развитие - Ключът

Къде се крият причините за успеха в училище и извън него? Едно е сигурно – те излизат отвъд академичното знание и обхващат поредица от нашите личностови черти, нагласи и умения. Нагласата за развитие е сред тях. Тя е едно от тези на пръв поглед малки детайли, които всъщност чертаят различно бъдеще за децата, у които тя е стимулирана.

Нагласата за развитие е едно от тези на пръв поглед малки детайли, които всъщност чертаят различно бъдеще за хората, у които е стимулирана.

Изследванията в областта на психологията и образованието показват, че децата, които развиват своите социални и емоционални умения, сред които е и нагласата за развитие, се радват на по-голям успех в живота като възрастни – в личен, професионален и здравословен план. (1,2)

Но как да стимулираме нагласата за развитие у децата, които отглеждаме, възпитаваме, обучаваме?

Отговорът всъщност е съвсем кратък – като ги поощряваме!

Психологът от Станфортския университет д-р Каръл Дуек е посветила своята кариера на това да разбере защо едни деца разгръщат своя пълен потенциал, а други – не. Оказва се, че нагласата за развитие до голяма степен стои в основата на този феномен (3), а поощрението е един от най-мощните инструменти за насърчаването й. Д-р Дуек провела множество експерименти, за да провери хипотезата си.

В един от тези експерименти д-р Дуек и екипът й раздали лесен писмен IQ тест на 400 петокласници от различни части на САЩ. След като учениците приключили с теста, ги похвалили за положените усилия. Но направили това по два коренно различни начина.

Първата половина ученици били похвалени за интелекта си. Психолозите им казали: “Браво! Трябва да сте изключително умни, за да се справите с теста по този отличен начин!”

Втората половина ученици били поощрени за усилията, които са положили. Психолозите им казали: “Браво! Трябва да сте работили много усърдно, за да постигнете този отличен резултат!”

И ето тази на пръв поглед малка разлика се оказала ключът към представянето на децата по-нататък.

Д-р Дуек и екипът й предложили на учениците да направят още един тест, но сами да изберат какъв да е той. Първата опция представили така: “Това е по-труден тест, който обаче е чудесна възможност да научите нещо ново и да развиете уменията си”. За втората опция казали: “Този тест е подобен на първия, който направихте. Сигурни сме, че ще се справите отлично с него!”.

Чудесата, които върши нагласата за развитие за учениците

Нагласа за развитие у ученицитеИзненадата била огромна, когато 92% от децата, които били поощрени за усилията, а не за интелекта си, избрали по-трудния тест. И само 33% от учениците, които били похвалени за това колко са умни, направили същото!

Когато хвалим децата за интелекта им, те се опитват да продължават “да изглеждат” умни. Притесняват се от всяка по-трудна задача, която може да ги представи като “глупави”.  И това е съвсем нормално – никой не иска да изглежда глупав!

Но когато гледаме на грешките си като на нещо, което ни представя в лоша светлина, ограничаваме собственото си развитие. Разсъждавайки по този начин, децата просто не успяват да разгърнат своя потенциал.

От друга страна, учениците, които са фокусирани върху самия процес на развитие, а не върху отличната оценка, си казват: “Ако не се захвана с тази трудна задача, аз ще спра да напредвам!”. И точно това вътрешно убеждение ги кара да се изправят пред предизвикателствата, да се учат от грешките си и да надграждат уменията си. Това ги прави не само успешни в училище, а и в живота въобще.

Но експериментът на д-р Каръл Дуек не спрял дотук. На децата бил даден следващ тест – много по-труден от предишните. Всъщност ясно било, че повечето деца ще се провалят на него. Психолозите отново наблюдавали драстични разлики в поведението на учениците от двете групи. Тези, които били похвалени за усърдието си, работили по-дълго и по-упорито, а накрая оценили теста като “приятен”. Децата, които били похвалени за интелекта си, били много по-напрегнати и се отказвали от решаването на задачите по-бързо.

Накарая на участниците в експеримента бил даден един последен тест. Неговата трудност била същата като първия тест. Какво се случило? Групата деца, похвалени за интелекта им, се представила много по-слабо в сравнение с представянето си на първия тест. Общият им резултат се понижил с 20%. За сметка на това групата, която била похвалена за усилията си, подобрила резултатите си с близо 30%! (4)

Има ли лоша похвала?

Поощрение - Нагласа за развитиеПохвалата е важна. Но много по-важно е какво точно ще похвалим! Когато хвалим черти на характера, интелект, резултати, ние подхранваме фиксираната нагласа. А когато поощряваме усилията, усърдността, упоритата работа, даваме много по-голям дар на децата – засилваме тяхната нагласа за развитие.

Но и тук трябва да сме внимателни. След по-широкото навлизане на теорията за нагласата за развитие се оказва, че много от нас се объркват в това кои точно усилия трябва да се поощряват: всички положени усилия, независимо от резултата? Или само някои?

Д-р Дуек категорично подчертава, че за да стимулираме нагласата за развитие на децата, трябва да хвалим само онези усилия, които са довели до по-добър резултат. (5)

Учениците имат усет кога напредват и кога работата им не е задоволителна. Ако хвалим резултати, които не показват напредък, децата разбират това като снизходително отношение. Сякаш им казваме: “Ти и без това не можеш повече!”. Така стимулираме фиксираната нагласа – нагласата, че децата не могат да се справят и няма смисъл да полагат усилие.

Затова е важно да проследим кои точно действия на децата водят до напредък и да насочим вниманието им именно към тях. Ако резултатите са незадоволителни, то тогава може да ги поканим да помислим заедно за стратегиите, които да приложат.

Пример: “Виждам, че отново имаш 3 на контролното по математика. Точно както и на предишното. По български език обаче имаш 5. Какво ти помогна да получиш тази оценка по български език? Разкажи ми точно какво направи? Според теб как можем да приложим тази твоя стратегия и в часа по математика?”

За какво да внимаваме в училище?

Всъщност, независимо като какви имаме взаимоотношения с децата – дали като учители, дали като родители или техни близки, важно е да хвалим техните усилия. Но не всички усилия, а именно тези, които дават добър резултат!

На всеки от нас се случва неусетно и спонтанно да похвалим качествата на децата: “Браво! Колко си умен!” или пък крайните резултати “Чудесно! Постигна най-високият резултат в класа!”. Но всъщност изследванията в продължение на десетилетие недвусмислено показват, че с този вид похвали ще направим лоша услуга на децата. Не само, че няма да подпомогнем тяхното развитие, но и ще го ограничим!

Затова е важно да поощряваме децата за усилията, които са положили: “Браво! Упражненията и упоритостта, които показа, дадоха своя резултат. Постигна максималния брой точки!”

Изпробвайте този подход във вашата класна стая и не забравяйте да ни споделите до какви резултати е довел!

А какви 4 типа ученици има според тяхната нагласа за развитие, прочетете в следващата ни статия.

 

Цитирани изследвания:

1. Heckman, Stixrud, Urzua(2006) The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior;

2. Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 78(1), 246-263.

3. Carol Dweck: Praising Intelligence: Costs to Children’s Self-Esteem and Motivation, by Christine VanDeVelde, Writer and Bing Alumni Parent

4. The Power of Praise – Видео

5. How Praise Became a Consolation Prize, The Atlantic, December 2016, An Interview with Carol Dweck by Christine Gross-Loh

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.