Рефлексия в процеса на учене

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците могат да се дистанцират от социален натиск, да има различни гледни точки, да вземат независими решения и да поемат отговорност за своите действия.

Повечето учебници не представят материали, които стимулират подобно мислене, т.е. трябва съзнателно да работим за това. Рефлектирането включва и ученици, и учители. По този начин можете да научите от вашите ученици важни неща за начина, по който преподавате.

Процесът на рефлексия е приложим във всяка една ситуация в класната стая и изисква минимални промени в урочния план.

Как да развивам такива умения?
За да отговорим на този въпрос, трябва да преценим кога се случва рефлектирането. Рефлектирането се случва преди, по време и след учене. Трите стъпки съответно са планиране, наблюдение и оценяване.

  • Планиране – отнася се до избора на подходящи стратегии и ресурси, които влияят върху изпълнението на задачата, като прогнозиране, последователност и разпределение на времето преди началото на дадена задача.
  • Наблюдение – показва “разбиране в реално време” на задачата, която се изпълнява. Тази способност се развива много бавно, но умението може да бъде подобрено чрез практика и обучение.
  • Оценка – отнася се до вземане на обосновани решения относно ефективността на собственото учене, като например равносметка и оценяване на собствените цели и резултати.

Как може да изглежда такава задача?
Тази задача е приложима за всеки предмет и за всяка възрастова група. Достатъчно е да се постави подходящ въпрос за разискване.

Планиране
(преди изпълнението на задачата)
Наблюдение
(по време на изпълнението на задачата)
Самооценка
(след изпълнението на задачата
Колко и какви идеи имам за начало?Как се справяме до момента?Какво научих от тази задача?
С коя идея да започна?Имаме ли достатъчно време?Хареса ли ми работата в екип? Защо?
Как да работя заедно с партньорите си?Срещаме ли затруднения?Хареса ли ми самият проект? Защо?
Как можем да пишем „екипно“?Има ли нужда да променим първоначалния план?Какво бих променил?
Как можем да разрешим проблема?Какъв съвет бих дал на следващата група, която ще изпълнява подобна задача?
Как можем да получим подкрепа?Други идеи/въпроси?

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути