Prepodavame.bg

Рефлексия в процеса на учене

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците могат да се дистанцират от социален натиск, да има различни гледни точки, да вземат независими решения и да поемат отговорност за своите действия.

Повечето учебници не представят материали, които стимулират подобно мислене, т.е. трябва съзнателно да работим за това. Рефлектирането включва и ученици, и учители. По този начин можете да научите от вашите ученици важни неща за начина, по който преподавате.

Процесът на рефлексия е приложим във всяка една ситуация в класната стая и изисква минимални промени в урочния план.

Как да развивам такива умения?
За да отговорим на този въпрос, трябва да преценим кога се случва рефлектирането. Рефлектирането се случва преди, по време и след учене. Трите стъпки съответно са планиране, наблюдение и оценяване.

  • Планиране – отнася се до избора на подходящи стратегии и ресурси, които влияят върху изпълнението на задачата, като прогнозиране, последователност и разпределение на времето преди началото на дадена задача.
  • Наблюдение – показва “разбиране в реално време” на задачата, която се изпълнява. Тази способност се развива много бавно, но умението може да бъде подобрено чрез практика и обучение.
  • Оценка – отнася се до вземане на обосновани решения относно ефективността на собственото учене, като например равносметка и оценяване на собствените цели и резултати.

Как може да изглежда такава задача?
Тази задача е приложима за всеки предмет и за всяка възрастова група. Достатъчно е да се постави подходящ въпрос за разискване.

Планиране
(преди изпълнението на задачата)
Наблюдение
(по време на изпълнението на задачата)
Самооценка
(след изпълнението на задачата
Колко и какви идеи имам за начало?Как се справяме до момента?Какво научих от тази задача?
С коя идея да започна?Имаме ли достатъчно време?Хареса ли ми работата в екип? Защо?
Как да работя заедно с партньорите си?Срещаме ли затруднения?Хареса ли ми самият проект? Защо?
Как можем да пишем „екипно“?Има ли нужда да променим първоначалния план?Какво бих променил?
Как можем да разрешим проблема?Какъв съвет бих дал на следващата група, която ще изпълнява подобна задача?
Как можем да получим подкрепа?Други идеи/въпроси?

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини