Prepodavame.bg

Обединяване около обществено значими теми и заемане на позиция

Обединяване около обществено значими теми и заемане на позиция
ЦелВъзрастова групаВреме за предварителна подготовкаВреме в час
Учениците защитават позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи.10-15 годиниВ зависимост от дейността – между 5 и 60 минутиВ зависимост от дейността – един, два или три учебни часа.

 

 

ОПИСАНИЕ
Преподавателят поставя задача за работа в екип – класът се разделя на отбори и задачата на всеки отбор е да разработи проект по примерна тема: ,,Музиката като инструмент за обединение в името на общозначима идея“. Проектите трябва да съдържат аргументи в посока доказване на твърдението. Всеки отбор получава по една песен от задължителния за изучаване списък и целта е да докаже в какви ситуации тази песен би сплотила хора в името на някаква идея.

Учениците могат да дадат за пример както реални ситуации, така и измислени. (Примерни песни могат да бъдат ,,Върви народе възродени“, Националният химн на република България, италианската народна песен ,,Bella Ciao” и др. подобни песни).

В своите проекти учениците трябва да представят и информация за самата песен и причина защо тази песен би въздействала на хората (патриотичен текст, минорна мелодия и други аргументи, свързани с музикалната структура на песента).

След като отборите представят своите проекти, учителят започва дискусия, в която  се набляга на въздействието на музиката. Коментира се важността от сплотяване на хората, що се отнася до защитаването на общочовешки ценности. Така музиката се превръща в инструмент за това сплотяване. Преподавателят задава разнообразни въпроси, които целят да помогнат на учениците да идентифицират примери от собствения си живот и обкръжение, в които слушането на определен вид музика води до чувство на принадлежност към определена група/ идеи/ ценностни модели и т.н. По този начин идеята за обединяващите ценности и техните проявления чрез изкуството се свежда до личния  опит на учениците, което прави тази идея по- разбираема.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, в следващите няколко часа ще изследваме характеристики на определени песни, които подпомагат обединяването на много хора около дадена идея. Целта ни ще бъде да идентифицираме кои са онези елементи, които песните притежават, подпомагащи обединяването на хора с определени белези (националност, ценности, образование, достъп до разнообразни примери за култура и др.). За целта класът ще бъде разделен на 5 отбора. Всеки отбор ще получи конкретна песен за изследване и работни листи, които ще Ви помогнат да изследвате определени структурни характеристики на песента както от музикална гледна точка, така и от социално-културна, вкл. идеи и ценности, застъпени в текста. Задачата на всеки отбор е да представи резултата от своето изследване като докаже с аргументи причините дадената му песен да се превърне в обединяваща за конкретна група хора.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Поставя учениците в ситуация, позната от света извън класната стая;
  • Провокира аналитично и критично мислене;
  • Дава възможности за препратка към други учебни дисциплини, като например Философия;

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • Препоръчително е да създадете ясни правила на работа и да определите конкретна “рамка” , в която учениците да проведат изследването и дискусиите след това. Има опасност някои ученици да приемат лично част от аргументите, които техните съученици извеждат, затова е важно цялата дейност да се изнесе на принципно, надличностно ниво;

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Симулация на институции

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Култура на класната стая

5 начина да опознаете учениците си

  Никога не е било достатъчно да знаете само имената на хората, с които общувате всеки ден. Важно е в отношенията да има взаимопомощ и

Екологично образование

Каква роля имат емоциите в успешните практики за преподаване на климатичните промени в час?

Напоследък климатичните промени оказват по-голямо и по-видимо влияние върху живота ни и това като че ли прави изучаването им в училище все по-належащо.  Вече не

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини