fbpx
Гражданска активност

Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерии

Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерии

За да умеят учениците да се поставят в различен контекст и да оценяват правилно казуси, значими за много хора, макар и непознати за самите тях, е важно да могат да отговарят на някои ключови въпроси. При разглеждането на казуси от отминали времена или казуси, засягащи непознати култури и пространства, учениците трябва да си задават въпросите: Какво място заема тази тема в живота на хората? Колко души са засегнати? Какво се определя от това? Какво ще се промени?

Резултат: Учениците оценяват значимостта на теми/казуси, непознати за тях.

Предимства на стратегията

  • Подходяща най-вече за социални и хуманитарни предмети;
  • Подходяща за екипна и индивидуална работа;
  • Дава възможност за разглеждане на темата от различен ракурс.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • учениците може да не познават достатъчно добре контекста и е хубаво да разполагате с възможност за набавяне на допълнителна информация.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.