Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерии

Оценява значение на казуси от различни епохи/пространства по определени критерии

За да умеят учениците да се поставят в различен контекст и да оценяват правилно казуси, значими за много хора, макар и непознати за самите тях, е важно да могат да отговарят на някои ключови въпроси. При разглеждането на казуси от отминали времена или казуси, засягащи непознати култури и пространства, учениците трябва да си задават въпросите: Какво място заема тази тема в живота на хората? Колко души са засегнати? Какво се определя от това? Какво ще се промени?

Резултат: Учениците оценяват значимостта на теми/казуси, непознати за тях.

Предимства на стратегията

  • Подходяща най-вече за социални и хуманитарни предмети;
  • Подходяща за екипна и индивидуална работа;
  • Дава възможност за разглеждане на темата от различен ракурс.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • учениците може да не познават достатъчно добре контекста и е хубаво да разполагате с възможност за набавяне на допълнителна информация.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали