Девет дейности, които ще развият любов и грижа към околната среда у учениците

Вдишай. Издишай. 

Да свържем учениците с природата е една от най-важните ни задачи като учители, независимо какъв предмет преподаваме. Възрастта на децата и младежите в класа ни също не е от значение. 

Любов към природата, емпатия към флората и фауната, грижа към заобикалящите ни ландшафти и най-вече осъзнаване на личната ни роля и отговорност към съхраняването на околната среда са сред ключовите нагласи, необходими на всеки човек днес. През 21. век ние сме критично близо до климатични промени, значително намаляване на биоразнообразието и замърсяване на водите, почвите и въздуха в мащаб, непознат досега.

Всичко това повишава драстично необходимостта от устойчиво развитие. А за да изградим общество, което е съпричастно към природата и протичащите в нея процеси, трябва да започнем от училище.

Тази статия дава начало на поредица от практики, подходящи за провеждане в училищния двор. Дейностите, които ще разгледаме, ще задълбочат връзката на учениците с околната среда, ще провокират децата и младежите да опознаят по-добре растенията и животните, които ни заобикалят, и дори ще им предложат разходка в обувките на изследовател!

Нека разгледаме целите на деветте практики:

 • свързване с природата чрез сетивни игри и експериментални дейности;
 • развиване на изследователски дух и задълбочаване на знанията по естествени науки чрез проучвателни активности;
 • изграждане на екологична и устойчива общност, използвайки знания за околния свят.

За кого са подходящи практиките? 

 • за учители и ученици, които са насочени към екологосъобразен начин на живот;
 • за ученици във всички възрасти;
 • за учители, които преподават по природни науки, изкуства, езици и спорт;
 • за лятно училище.

За финал, нека разгледаме и поредицата от практики. 

 1. Сляпа разходка сред природата (Nature Trust Walk). Играта е позната на всички деца и младежи. Този път обаче учениците са сред природата, тъй като се цели да открият колко много информация за организмите и тяхната адаптация могат да научат, използвайки сетива, различни от зрението.
 2. Лов на природни скъпоценности (Nature Scavenger Hunt). Добре познатият лов на съкровища се премества навън, а съкровище може да се окаже дори малка борова клонка. В тази дейност учениците използват вербални, визуални и кинестетични умения, за да изследват биоразнообразието.
 3. Карта на звуците (Sound Map). В тази творческа активност учениците се фокусират върху звуците в природата и се опитват да начертаят карта на това, което чуват, а не на това, което виждат. Чудесно съчетание на география, биология и изкуства!
 4. Да бъдеш дърво (Be a tree). Тази актьорска активност насърчава учениците да развият съпричастност към природата, влизайки в ролята на дръвчета, докато учителят разказва какво преживяват те през четирите сезона от годината.
 5. Игри за наблюдение. Тук са включени три игри за наблюдение, които ще помогнат на учениците да се съсредоточат, за да наблюдават по-добре заобикалящите ги детайли.
 6. На лов за природни фактори (Environmental Factors Hunt ). Тази дейност насочва учениците да търсят разлики в микроклимата в рамките на една локация. Това би ги подкрепило в осмислянето на влиянието на живите организми върху климата. 
 7. Изследвай това дърво (Tree: Guided Exploration). В това приятно упражнение учениците ще изследват структурата и функциите на отделните части на дървото.
 8. Ние, буболечките (Bugs ‘R Us). Тази активност ще покаже на учениците разнообразието от насекоми сред нас, хората. Повечето от тях остават невидими в забързаното ежедневие, но децата и младежите имат за задача да наблюдават, изучават и рисуват, за да забележат и най-малките подробности.
 9. Четирите сезона на едно дърво. Тази активност продължава през цялата година, тъй като всеки ученик “осиновява” дърво, което ще изследва в продължение на четирите сезона. В ролята на ботаник, децата наблюдават ежемесечно дървото си, записват си измервания, а всичко това развива в тях съпричастност, изследователски дух и грижа към жив организъм.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали