fbpx
Гражданска активност Добри практики Креативност Права на човека Примерни уроци Работа в екип Стратегии

Гореща телефонна линия – образователна драма за малки и големи

Гореща телефонна линия - образователна драма за малки и големи

Говорили сме за това колко възможности за учене предлага образователната драма и колко полезна може да бъде тя за развиване на гражданска активност. Но навярно немалко учители, особено преподаващите в гимназиален етап, все още поглеждат със смесица от любопитство и недоверие към този креативен образователен подход и не са сигурни как точно би могъл да изглежда той в класната им стая.

Ето защо решихме да споделим с вас горещата телефонна линия – един конкретен, много любим урок, който може да приложите директно или да адаптирате според учебното съдържание и нуждите и интересите на учениците.

Ако преподавате гражданско образование, урокът “Гореща телефонна линия” ще ви послужи при разглеждането на теми като гражданското участие, доброволчеството и конструктивното общуване и взаимодействие в 11. клас или в 12. клас при теми, свързани с организациите с нестопанска цел, проблемите и практиките в социална политика, глобализацията или здравето като личен и социален проблем. С малка промяна урокът или елементи от него могат да бъдат интригуващо въведение към избрана от вас тема в часа на класа, в часовете по чужд език, история, философия и други. Макар че хуманитарните дисциплини обикновено се възприемат като по-близки до гражданското образование, няма гражданска тема, която да не може да бъде свързана с който и да е учебен предмет, включително биология, математика, физика или химия. В крайна сметка животът ежедневно ни предоставя поводи за водене на граждански разговори, особено в днешните “интересни” (по смисъла на китайското проклятие) времена!

Независимо какъв предмет преподавате, вярваме, че горещата телефонна линия много ще ви допадне. Ето кои са най- важните моменти в урока:

  • въвеждане в ситуацията;
  • импровизация в цялата група;
  • предлагане на проблем за обсъждане;
  • групова работа (извън роля);
  • реакция на съобщението (импровизация в двойка);
  • закриване на часа.

Със сигурност от този обобщен план няма да добиете реална представа как изглеждат нещата в класната стая. Затова нека да изпълним с конкретно съдържание всяка точка!

Въвеждане в ситуацията

Започнете с това, че този час ще направите нещо различно и че ще опитате с помощта на класа да създадете история, в която всички участват заедно. Такова встъпление със сигурност ще предизвика интереса на повечето деца, но е важно да привлечете към дейността дори и най-срамежливите сред тях. Затова ги “успокойте”, че е напълно ОК, ако по време на часа са тихи и не споделят това, което мислят на глас, но тогава историята ще се получи малко скучна. За да направите добре задачата, е необходимо съдействието на целия клас. Тогава със сигурност за всички ще бъде и много по-интересно.

След като се уредите с подобна своеобразна уговорка за активно участие, въведете децата в ситуацията и ги поканете да се присъединят към вас като членове на екип, който организира гореща телефонна линия. Кажете им, че в рамките на часа те ще бъдат сътрудници на неправителствена организация, която помага на хората.

В оригиналния “сценарий” на урока историята се развива по време на световната КОВИД-пандемия:

“Всички ние сме доброволци, различни експерти, които помагат на хора в затруднено положение. Нашата организация има дейност в държава, в която точно в момента има строг локдаун и изключително ограничаващи епидемиологични мерки. На хората им е забранено да излизат, да се събират дори на открити места, да спортуват и прочее. Съответно, много граждани се чувстват депресирани, объркани и затруднени и имат нужда от консултация със специалист – психолог, лекар, социален работник или просто някой, който да чуе проблемите им. Затова нашата организация поддържа гореща телефонна линия, която помага в тези трудни времена. Аз съм ръководител на тази организация, а всички вие сте сътрудници на организацията и сте разпределени в различни екипи.”

Разбира се, може да промените ситуацията, в която работи вашата организация. Може например телефонната линия да е открита за безработни, попаднали в капана на бедността, за тъжни и самотни хора, за деца, които се чувстват тормозени в училище и т.н. 

Импровизация в цялата група

След като сте въвели класа в ситуацията, влезте в ролята си и започнете импровизация в цялата група:

“Здравейте, колеги. Благодаря ви, че и днес сте навреме за нашата сутрешна оперативка, на която обсъждаме и разпределяме работните си задачи. Знам, че като екип даваме всичко от себе си и че много хора очакват помощта ни на телефонната линия. Но искам преди започнем работа, да се допитам до вашето мнение по един въпрос. Късно снощи получих на служебната поща едно съобщение, с което не знам какво да правя.”

Предлагане на проблем за обсъждане

Продължете, като представите на вниманието на учениците казус за обсъждане:

“Въсщност дори не знам дали този имейл действително е съобщение, с което някой търси нашата помощ. Може да е станала някаква грешка или пък някой да се шегува с мен. Имейлът не съдържа никакъв текст, но е прикачено едно много странно видео, нека да ви го покажа: https://www.youtube.com/watch?v=ROUMhD2tngg&feature=youtu.be.” 

Разбира се, ако не разполагате с необходимата техника, не е необходимо да пoкажете на учениците видео. Може да сте “получили” писмо, или пък снимка – няма особено значение. Важно е преди всичко да имате материал, който да провокира дискусия.

Без да излизате от роля, попитайте учениците какво мислят – касае ли се действително за вик за помощ, какво им е направило впечатление, изглежда ли този човек като някой в затруднено положение. Предложенията на децата може истински да ви изненадат!

Аз например преподавам гражданско образование и правих урока с два различни класа по различни теми. Първия път се движих по оригиналния сценарий, използвайки точно видеото от линка по-горе. Класът реши, че организацията ни непременно трябва да обърне внимание на съобщението. Според някои ученици човекът от видеото изглеждаше дрогиран и имаше нужда някой да му помогне да се пребори със зависимостта. Други казаха, че той просто е много самотен и има нужда от приятели. Според трети се касаеше за проблеми със съня и нужда от консултация с лекар. С втория клас обсъждахме какво представлява социалната политика на държавата и за предлагане на проблем използвах умишлено много неграмотно написано писмо от мъж на средна възраст, който е попаднал в капана на бедността и живее на социални помощи. Тогава пък първосигналната реакция на учениците ми беше, че не трябва да отговаряме на съобщението. Решиха, че някой се подиграва с нашата гореща телефонна линия. Струваше им се невероятно, че възрастен човек може да пише с толкова много правописни и пунктуационни грешки!

По време на дискусията може да направите за себе си доста изводи, включително за това през какви проблеми преминават младежите или какви предразсъдъци имат. Най-малкото ще се ориентирате по-добре “на каква вълна” са вашите ученици и ще видите ситуацията от тяхната гледна точка. Не забравяйте да играете ролята си на ръководител на неправителствената организация! След като обсъдите входящото съобщение, обобщете изговореното и “разпуснете оперативката”:

“Благодаря ви, колеги. Ако трябва да обобщим, вие смятате, че този човек действително има проблем и аз трябва да се свържа с него. Още след края на оперативката ще проверя каква е ситуацията и утре ще ви информирам.”

Групова работа (извън роля)

Продължете часа с групова работа, като поставите екипни задачи вече извън роля. Помолете учениците да помислят за това какъв тип съобщения получава по принцип подобна гореща телефонна линия. Разделете класа на групи и и им дайте задача да напишат такива съобщения. Задайте конкретни параметри, например: 

  • група едно да помисли за съобщение, изпратено от 9-годишно момче; 
  • група 2 да напише съобщение от името на тийнейджър-емигрант; 
  • група 3 да напише съобщение от името на многодетна майка; 
  • група 4 – от името на пенсионер и т.н. 

Отново припомнете, че ситуацията се развива във време на КОВИД-пандемията, докато в страната има строг локдаун. Дайте време за работа – например 10 или 15 минути.

Реакция на съобщението

След като времето за работа свърши, съберете отново класа и директно през ролята си на ръководител на организацията попитайте:

Екип 1, получихте ли някакви съобщения днес, които е важно да обсъдим по време на оперативката?

След докладването от всяка група поканете учениците да излязат от роля и ги попитайте дали за тях би било интересно да се свържат с някой от хората, изпратили съобщение до организацията, и да разговорят с него. Може да направите тайно или явно гласуване. Ако учениците са по-големи, обсъдете с тях защо са избрали точно тази история – какво им е повлияло и защо това съобщение им е въздействало най-много.

Използвайте техниката на горещия стол и направете малка импровизация в двойка. Влезте в ролята на човека, на чието съобщение организацията ще отговори най-напред. Нека учениците да изберат един от тях, който ще влезе в ролята на специалиста от горещата телефонна линия. Окуражете останалите да му дадат съвети и насоки преди да се свърже с нуждаещия се – да го посъветват за какво да внимава, какво да каже, какво да предложи. Разбира се, уверете класа, че всичко това е един експеримент и че не е необходимо нито вие, нито те да се чувстват притеснени от липсата на актьорски талант.

Изиграйте примерен диалог между избрания персонаж, който има нужда от помощ, и консултанта от горещата телефонна линия.

След приключване на телефонния разговор, вече извън роля, не забравяйте да благодарите на ученика за проявената смелост. Попитайте го кое в тази задача го е затруднило и какво би улеснило него или друг доброволец следващия път да се справи по-добре с подобна задача.

Закриване на часа

В края на часа направете едно съвсем кратко обобщение на изводите, до които сте достигнали с учениците. Благодарете им за готовността да се включат в горещата телефонна линия и ги поздравете, ако са били наистина активни при импровизацията. Дайте обратна връзка за изпълнението на задачата за работа в екип.

Ако имате време, може да зададете няколко въпроса за рефлексия. Попитайте децата как се чувстват, какво са научили от урока, кое им е харесало и кое – не чак толкова, открили ли са нещо ново за себе си.

Напълно е възможно учениците да не искат часът да свърши и да останат да си говорите в междучасието. И е много вероятно да очакват от вас още уроци, интересни поне колкото “Горещата телефонна линия”. 

За да не пропуснете следващите материали, посветени на образователната драма, следете рубриката “Добри практики” на prepodavame.bg и се абонирайте за седмичния ни бюлетин. Обещаваме ви още статии с конкретни дейности и идеи!

 

Източник:

Лични записки на авторката от онлайн-обучение “Educational Drama And Digital Storytelling” по проект РАЗНООБРАЗИЕ („Насърчаване на демократичните ценности и многообразие в училищата чрез творческа драма и приказки“), лектор Adam Bethlenfalvy, InSite Drama, Унгария, януари 2022

За автора

Елица Тодорова

Елица Тодорова преподава немски език в различни възрастови групи, а от пет години участва в организацията на лятно училище за деца с обучителни трудности, за част от които българският не е майчин език. Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем - запознайте се с Елица!

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.