Prepodavame.bg

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Ролята на училището в грижата за психичното здраве на учениците е съществена. То се определя като състояние на благополучие, което осигурява възможност за пълно разгръщане на личностния и учебния потенциал на детето. Доброто психично здраве предполага високи академични резултати, продуктивни взаимоотношения с връстници и възрастни и ползотворен принос към дейностите на училището. Ето защо е от ключово значение грижата за него да бъде във фокуса на всички членове на училищния екип.

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографиката представя трите основни фактора, които влияят на психичното здраве на учениците – индивидуални характеристики, взаимоотношенията с другите и средата във и извън училище. Ще откриете също и списъци с въпроси относно всеки един от трите фактора, които очертават конкретни начини да въздействате върху тях. Инфографиката може да бъде използвана както за да оцените вече действащи практики на училището за грижа за психичното здраве, така и да изградите нови стратегии за психологическа подкрепа на учениците.

Тази инфографика е адаптирана от: Transcend. (2020). Mental Health Lenses. A Framework to Examine and Focus Your School Design.

 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.   Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.