Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Ролята на училището в грижата за психичното здраве на учениците е съществена. То се определя като състояние на благополучие, което осигурява възможност за пълно разгръщане на личностния и учебния потенциал на детето. Доброто психично здраве предполага високи академични резултати, продуктивни взаимоотношения с връстници и възрастни и ползотворен принос към дейностите на училището. Ето защо е от ключово значение грижата за него да бъде във фокуса на всички членове на училищния екип.

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографиката представя трите основни фактора, които влияят на психичното здраве на учениците – индивидуални характеристики, взаимоотношенията с другите и средата във и извън училище. Ще откриете също и списъци с въпроси относно всеки един от трите фактора, които очертават конкретни начини да въздействате върху тях. Инфографиката може да бъде използвана както за да оцените вече действащи практики на училището за грижа за психичното здраве, така и да изградите нови стратегии за психологическа подкрепа на учениците.

Тази инфографика е адаптирана от: Transcend. (2020). Mental Health Lenses. A Framework to Examine and Focus Your School Design.

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали