Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Ролята на училището в грижата за психичното здраве на учениците е съществена. То се определя като състояние на благополучие, което осигурява възможност за пълно разгръщане на личностния и учебния потенциал на детето. Доброто психично здраве предполага високи академични резултати, продуктивни взаимоотношения с връстници и възрастни и ползотворен принос към дейностите на училището. Ето защо е от ключово значение грижата за него да бъде във фокуса на всички членове на училищния екип.

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографика: Фокус върху психичното здраве на учениците

Инфографиката представя трите основни фактора, които влияят на психичното здраве на учениците – индивидуални характеристики, взаимоотношенията с другите и средата във и извън училище. Ще откриете също и списъци с въпроси относно всеки един от трите фактора, които очертават конкретни начини да въздействате върху тях. Инфографиката може да бъде използвана както за да оцените вече действащи практики на училището за грижа за психичното здраве, така и да изградите нови стратегии за психологическа подкрепа на учениците.

Тази инфографика е адаптирана от: Transcend. (2020). Mental Health Lenses. A Framework to Examine and Focus Your School Design.

 

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Работа в екип
Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип Какво представлява умението и защо е важно? Какво е работа в екип?  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали