fbpx
Комуникационни умения

Определяне на основните идеи

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират с партньор, обсъждат своите идеи и свеждат основните точки до 2-4. Накрая две двойки ученици се събират в група, обединяват и обсъждат своите идеи. Стремежът е да излязат с една до две основни идеи.

Целта на стратегията е учениците да научават и усвояват нов материал заедно. По този начин разбирането им е по-дълбоко. Развиват се умения за слушане, дискусия и изразяване, за фокусиране и обобщаване.

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Определете секция за четене/нов урок/глава или текст за преговор;
 2. Раздайте на учениците празни листчета (лепящи се например);
 3. Дайте време да четат и напишат сами основните идеи на листчетата. Това може да е зададено за домашно преди часа. Всяка идея/точка трябва да е на отделно листче;
 4. Разпределете учениците по двойки, задайте време и ги инструктирайте да обсъдят идеите си и да оставят 2 до 4 основни;
 5. След изтичане на времето съберете всяка двойка ученици с друга;
 6. Ако се налага, преговорете с тях правилата за говорене/взимане на ред, както и подходящите изрази за изразяване на мнение;
 7. Оставете време на групите да обсъдят и оставят максимално две основни идеи;
 8. Всяка група представя своите основни идеи пред класа.

 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия може да се използва в края на глава или серия произведения за затвърждаване на основните идеи и послания;
 • Може да се използва за всякакъв вид преговор, по всички предмети.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да се сменят партньорите и групите – така учениците ще се упражняват да работят с различни хора;
 • процесът трябва да се следи много внимателно;
 • добре е предварително да въведете правила за дискусия и групова работа;
 • може да окачите постер с подходящи думи и изрази, които се използват при дискусия.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.