Определяне на основните идеи

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират с партньор, обсъждат своите идеи и свеждат основните точки до 2-4. Накрая две двойки ученици се събират в група, обединяват и обсъждат своите идеи. Стремежът е да излязат с една до две основни идеи.

Целта на стратегията е учениците да научават и усвояват нов материал заедно. По този начин разбирането им е по-дълбоко. Развиват се умения за слушане, дискусия и изразяване, за фокусиране и обобщаване.

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Определете секция за четене/нов урок/глава или текст за преговор;
 2. Раздайте на учениците празни листчета (лепящи се например);
 3. Дайте време да четат и напишат сами основните идеи на листчетата. Това може да е зададено за домашно преди часа. Всяка идея/точка трябва да е на отделно листче;
 4. Разпределете учениците по двойки, задайте време и ги инструктирайте да обсъдят идеите си и да оставят 2 до 4 основни;
 5. След изтичане на времето съберете всяка двойка ученици с друга;
 6. Ако се налага, преговорете с тях правилата за говорене/взимане на ред, както и подходящите изрази за изразяване на мнение;
 7. Оставете време на групите да обсъдят и оставят максимално две основни идеи;
 8. Всяка група представя своите основни идеи пред класа.

 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия може да се използва в края на глава или серия произведения за затвърждаване на основните идеи и послания;
 • Може да се използва за всякакъв вид преговор, по всички предмети.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да се сменят партньорите и групите – така учениците ще се упражняват да работят с различни хора;
 • процесът трябва да се следи много внимателно;
 • добре е предварително да въведете правила за дискусия и групова работа;
 • може да окачите постер с подходящи думи и изрази, които се използват при дискусия.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали