Prepodavame.bg

Определяне на основните идеи

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират с партньор, обсъждат своите идеи и свеждат основните точки до 2-4. Накрая две двойки ученици се събират в група, обединяват и обсъждат своите идеи. Стремежът е да излязат с една до две основни идеи.

Целта на стратегията е учениците да научават и усвояват нов материал заедно. По този начин разбирането им е по-дълбоко. Развиват се умения за слушане, дискусия и изразяване, за фокусиране и обобщаване.

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Определете секция за четене/нов урок/глава или текст за преговор;
 2. Раздайте на учениците празни листчета (лепящи се например);
 3. Дайте време да четат и напишат сами основните идеи на листчетата. Това може да е зададено за домашно преди часа. Всяка идея/точка трябва да е на отделно листче;
 4. Разпределете учениците по двойки, задайте време и ги инструктирайте да обсъдят идеите си и да оставят 2 до 4 основни;
 5. След изтичане на времето съберете всяка двойка ученици с друга;
 6. Ако се налага, преговорете с тях правилата за говорене/взимане на ред, както и подходящите изрази за изразяване на мнение;
 7. Оставете време на групите да обсъдят и оставят максимално две основни идеи;
 8. Всяка група представя своите основни идеи пред класа.

 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия може да се използва в края на глава или серия произведения за затвърждаване на основните идеи и послания;
 • Може да се използва за всякакъв вид преговор, по всички предмети.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да се сменят партньорите и групите – така учениците ще се упражняват да работят с различни хора;
 • процесът трябва да се следи много внимателно;
 • добре е предварително да въведете правила за дискусия и групова работа;
 • може да окачите постер с подходящи думи и изрази, които се използват при дискусия.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Ted Talk и Реч

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.