Силата на една добра реч

Учениците подготвят кратък текст и изнасят убедителна или мотивираща реч по предварително зададена тема.

Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да остояват мнението си по важна за тях тема.

Вземане на отговорни решения: Учениците рефлектират върху значими социални проблеми и предлагат възможни решения.

30 мин. самостоятелна работа по създаването на текст

Списък с теми 

Стъпки за изпълнение на дейността

Подкрепете с още примери, ако забелязвате, че учениците не разбират концепцията за изнасянето на реч. 

Възможно е учениците да създадат работни варианти на речите, които предварително да одобрите преди написването на крайния вариант.

Вариант за презентиране на речите може да бъде под формата на видеа, които да бъдат споделени в скрит канал на класа. 

Поканете родителите на специално събитие,  на което учениците ще представят своите речи. 

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са работили за насърчаване на справедливостта и равенството между всички

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали