Prepodavame.bg

Силата на една добра реч

Учениците подготвят кратък текст и изнасят убедителна или мотивираща реч по предварително зададена тема.

Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да остояват мнението си по важна за тях тема.

Вземане на отговорни решения: Учениците рефлектират върху значими социални проблеми и предлагат възможни решения.

30 мин. самостоятелна работа по създаването на текст

Списък с теми 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обсъдете с учениците значението на речите. Обяснете им, че не само политиците изнасят речи. Разкажете им, че целта на публичната презентация е да убеди или мотивира публиката за определена социално значима идея. Можете да им пуснете видео или да обсъдите някои от речите от списъка: Великите речи, които променят света. Можете и да дадете пример с реч, изнесена от млад човек: Education Is The One Of The Blessings Of Life || Malala Yousafzai Speech.

Обсъдете

С няколко изречения обсъдете проблема, за който се презентира. Заедно с учениците определете и темата на презентацията, която сте гледали. Помислете дали речта има за цел да убеди публиката в нещо, да ги мотивира или и двете. Попитайте учениците какво им е направило впечатление в речта:

 • По какъв начин говори презентаторът? Какви думи използва?
 • Според вас важна ли е тази тема за него/нея? Защо?

Кажете на учениците, че те също ще се опитат да напишат реч, с която да мотивират или убедят публиката. Споделете с тях темата на речта, която сте избрали.  Примерни теми за реч могат да бъдат:

 1. “Значението на образованието за децата по света”
 2. “Любовта е по-силна от омразата”
 3. “Как онлайн обучението може да бъде забавно и полезно?”
 4. “Как видео игрите помагат/вредят на децата?”
 5. “Как да се справим с тормоза в училище?”
 6. “Какво можем да направим за опазването на околната среда?”

След като сте обсъдили темата, обсъдете и опорните точки, по които да създадат презентациите си. Споделете с тях трикове и правила за успешна презентация. 

 • Уважавайте публиката си.
 • Не показвайте на публиката, че сте нервни. Споделете им как се чувствате. 
 • Спазвайте времето, с което разполагате.
 • Не четете речта, но не я учете и наизуст. 
 • Споделяйте с публиката истории от личния ви опит, а не само сухи факти.

 

Разпишете

Споделете с учениците рамката на работния лист, която ще им помогне за написването на презентацията. 

Въведение – Въведението е важно, защото задава тона на цялата презентация. 

Тук е важно презентаторът да се представи. Въведението може да включва и елемент, който да задържи вниманието на публиката от самото начало (например кратка история, забавен или интересен факт за темата, шега и т.н)

Основна част – Тук се споделя за темата на речта и се описва проблема, за който се говори. Прави се и кратък анализ на проблема. Презентаторът може да посочи и какво е решението на проблема (според него/нея). Важно е да се дадат примери, с които да се подкрепи решението. 

Заключение

Заключението поставя финалните щрихи на презентацията. Презентаторът прави заключения по темата. Възможно е да представи решението на проблема по патетичен начин. Възможно е да представи на публиката стъпки за действие, както и да ги ангажира с текуща задача например. 

Помолете учениците да въведат информацията в работния лист. Ако не разполагате с повече време от часа си, пренесете дейността у дома и помолете учениците да напишат речта си за домашно. Задължително определете максималния допустим брой думи за текста и времето за презентиране. 

Обобщете

Възможно е да направите кратка рефлексия с учениците относно дейността:

 • Как се чувствахте, докато пишете речта си?
 • Трябваше ли да проучите допълнително темата, по която писахте?
 • Усещате ли, че сте по-ангажирани с проблема, за който писахте?

Определете кога и по какъв начин учениците ще презентират речите си. Възможно е това да се случи в някой от часовете, на публично събитие или в продължение на няколко седмици в рамките на редовните часове. 

Подкрепете с още примери, ако забелязвате, че учениците не разбират концепцията за изнасянето на реч. 

Възможно е учениците да създадат работни варианти на речите, които предварително да одобрите преди написването на крайния вариант.

Вариант за презентиране на речите може да бъде под формата на видеа, които да бъдат споделени в скрит канал на класа. 

Поканете родителите на специално събитие,  на което учениците ще представят своите речи. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.