Prepodavame.bg

Автор - Станислава Христова

Avatar of Станислава Христова

Социално-емоционално учене

Нарисувай музиката – СЕУ дейност в часовете по Изкуства

Учениците създават рисунки, вдъхновени от музика, която слушат Самоосъзнатост: учениците изразяват себе си по различни начини посредством изкуствоСамоуправление: учениците научават повече за себе си, като рефлектират върху изкуството, което създават...

Социално-емоционално учене

Създаване на мелодия в часовете по Музика – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците прилагат знанията си по музика, за да създадат музикален продукт - песен, мелодия, инструментално произведение, като едновременно с това работят в екип. Управление на взаимоотношенията – да проявяват търпимост, уважение и да оказват...

Социално-емоционално учене

Емоции през песен – споделяне в часовете по Музика

Дейността цели обсъждането на трудни за учениците теми и споделяне на емоции посредством музика, която слушат. Самоосъзнатост: Учениците идентифицират и изразяват своите емоции, силни страни и области на растеж посредством музика. Самоуправление:...

Социално-емоционално учене

Кoлективен годишник на класа – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците създават креативен групов годишник, който да съдържа спомени от изминалата година. Самоосъзнатост: Посредством творчество учениците разсъждават върху постигнатото през учебната година. Вземане на отговорни решения: Учениците идентифицират...

Социално-емоционално учене

Моят герб – СЕУ дейност в часовете по изкуство

Учениците имат за задача да изработят личен герб, който да олицетворява най-ценното за тях - техните цели, мечти, вярвания и това с какво се гордеят. Вземане на отговорни решения: учениците да рефлектират върху техните постижения, цели и мечти...

Социално-емоционално учене

Обсъждане на трудни теми чрез изкуство

Дейността предлага стратегия за обсъждане на по-трудни теми посредством изкуство - картини или фотографии. Социална осъзнатост: учениците разширяват мирогледа си посредством запознаване с различни социални проблемиСамоосъзнатост: учениците...

Социално-емоционално учене

Изрази позиция чрез фотография в часовете по изкуство

Учениците създават фотографии на теми, които да стимулират тяхната социална активност и любопитство. Управление на взаимоотношенията: учениците развиват уменията си за работа в екип.Социална осъзнатост: посредством заснемането на фотографии...

Социално-емоционално учене

Обсъждане на обществени проблеми чрез изкуство

Учениците създават съвременно изкуство - арт инсталация или друг визуален продукт, който да засяга обществено значима тема или проблем. Социална осъзнатост: децата демонстрират съпричастност и разбиране към обществени проблеми и културни ценности...

Социално-емоционално учене

Творчески дневник в часовете по изкуства

Воденето на дневник в класната стая може да бъде начин за учениците да записват своите идеи, преживявания, да съставят списък с важни задачи за изпълнение или да изразяват себе си по творчески начин Самоосъзнатост:  учениците изразяват себе си...

Социално-емоционално учене

Творчески проект “Корица на книга”

Учениците създават корица на книга, която да включва образ и текст. Корицата олицетворява тях самите. Самоосъзнатост: Учениците илюстрират силните си страни, рефлектират върху личностните качества, които ги правят специални, използвайки творческите...

Социално-емоционално учене

Как да “усетим” изкуството чрез интуитивно рисуване в час

Учениците създават интуитивна рисунка, която да онагледи чувствата, които изпитват в момента Самоосъзнатост – дейността развива емоционалната осъзнатост на учениците, стимулира способността за себеизразяване и проявата на индивидуалност...

Социално-емоционално учене

Какво ми казва тази творба на изкуството?

Учениците анализират творби на изкуството в класната стая по зададен модел. Самоосъзнатост: Учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях. Социална осъзнатост: Учениците разбират...

Социално-емоционално учене

Познай историческата личност

Учениците се опитват да познаят коя историческа личност са като задават фактологични и СЕУ въпроси. Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност; назовават чувства, емоции и действия на личности от историята...

Социално-емоционално учене

Силата на една добра реч

Учениците подготвят кратък текст и изнасят убедителна или мотивираща реч по предварително зададена тема. Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да остояват мнението си по важна за тях тема.Вземане на отговорни решения: Учениците...

Социално-емоционално учене

Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при взимане на решения, които засягат групата. Вземане на отговорни решения: Учениците се научават да разпознават и оценяват  различни...

Социално-емоционално учене

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават. Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история и извеждат поуки и полезни за тях...

Социално-емоционално учене

Поема от името на историческа личност

След като се запознаят с определена тема от материала по История, учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност и създават поема или текст в първо лице. Осъзнатост: Учениците използват исторически източници, с цел да напишат...

Социално-емоционално учене

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират алтернативни решения. Социална...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.