Как да “усетим” изкуството чрез интуитивно рисуване в час

Учениците създават интуитивна рисунка, която да онагледи чувствата, които изпитват в момента

Самоосъзнатост – дейността развива емоционалната осъзнатост на учениците, стимулира способността за себеизразяване и проявата на индивидуалност посредством изкуството, което създават. 

Един учебен час – 40-45 мин.

Материали за рисуване, листи. 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

 Въведете, като попитате учениците какво определение могат да дадат на думата “интуиция”.  Подтикнете ги да споделят в кои моменти чувстват, че са най-интуитивни. Обяснете, че интуицията е по-скоро чувство, което изпитваме, без да мислим.

Обсъдете

Продължете, като представите на учениците примерни рисунки на творци. Покажете им и Ваша творба, ако разполагате с такава и споделете как сте се чувствали, докато рисувате.

Обяснете за ефекта, който тази дейност е имала върху Вас. Поговорете за различни техники, които учениците могат да използват. 

Концентрирайте вниманието на учениците върху това, че с тази дейност Вие не оценявате техните способности да рисуват и че целта на упражнението е да изразят какво чувстват върху лист хартия.

Реализирайте

Пуснете релаксираща музика и започнете работа.

Подтикнете ги да помислят за емоциите и чувствата, които изпитват в момента и да ги използват като основа за творбата им. 

Съдействайте на тези, които имат нужда от помощ. Поддържайте спокойна атмосфера в класната стая.

Накрая помолете учениците да поставят интересно заглавие на рисунката си или кратко послание, което да им напомня за емоциите, които са изпитвали, докато рисуват, например: “Чувствам се спокоен и добър”, “Любимите ми цветове” или “Красиви цветя”. 

Обобщете

Помолете учениците да погледнат отново завършените рисунки дискутирайте следните въпроси:

  • Как се чувствахте, докато рисувахте този час? Какво ви хареса в това упражнение?
  • Открихте ли нови чувства и емоции, които изпитвате благодарение на тази задача? Бихте ли споделили какви?
  • Следвахте ли интуицията си, докато рисувате?
  • Как тази задача ви помогна да разсъждавате повече върху емоциите, които изпитвате?
  • Бихте ли пробвали да рисувате интуитивно отново? Защо? 

Възможно е предварително да определите тема, по която да рисувате, както и да реализирате дейността по групи.

 

Предложете на учениците да реализират дейността и у дома, като прилагат принципите на интуитивното рисуване заедно с техните родители и близки. Нека създадат семейна рисунка, която да включва чувствата на всеки.  

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали