Prepodavame.bg

Как да “усетим” изкуството чрез интуитивно рисуване в час

Учениците създават интуитивна рисунка, която да онагледи чувствата, които изпитват в момента

Самоосъзнатост – дейността развива емоционалната осъзнатост на учениците, стимулира способността за себеизразяване и проявата на индивидуалност посредством изкуството, което създават. 

Един учебен час – 40-45 мин.

Материали за рисуване, листи. 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

 Въведете, като попитате учениците какво определение могат да дадат на думата “интуиция”.  Подтикнете ги да споделят в кои моменти чувстват, че са най-интуитивни. Обяснете, че интуицията е по-скоро чувство, което изпитваме, без да мислим.

Обсъдете

Продължете, като представите на учениците примерни рисунки на творци. Покажете им и Ваша творба, ако разполагате с такава и споделете как сте се чувствали, докато рисувате.

Обяснете за ефекта, който тази дейност е имала върху Вас. Поговорете за различни техники, които учениците могат да използват. 

Концентрирайте вниманието на учениците върху това, че с тази дейност Вие не оценявате техните способности да рисуват и че целта на упражнението е да изразят какво чувстват върху лист хартия.

Реализирайте

Пуснете релаксираща музика и започнете работа.

Подтикнете ги да помислят за емоциите и чувствата, които изпитват в момента и да ги използват като основа за творбата им. 

Съдействайте на тези, които имат нужда от помощ. Поддържайте спокойна атмосфера в класната стая.

Накрая помолете учениците да поставят интересно заглавие на рисунката си или кратко послание, което да им напомня за емоциите, които са изпитвали, докато рисуват, например: “Чувствам се спокоен и добър”, “Любимите ми цветове” или “Красиви цветя”. 

Обобщете

Помолете учениците да погледнат отново завършените рисунки дискутирайте следните въпроси:

  • Как се чувствахте, докато рисувахте този час? Какво ви хареса в това упражнение?
  • Открихте ли нови чувства и емоции, които изпитвате благодарение на тази задача? Бихте ли споделили какви?
  • Следвахте ли интуицията си, докато рисувате?
  • Как тази задача ви помогна да разсъждавате повече върху емоциите, които изпитвате?
  • Бихте ли пробвали да рисувате интуитивно отново? Защо? 

Възможно е предварително да определите тема, по която да рисувате, както и да реализирате дейността по групи.

 

Предложете на учениците да реализират дейността и у дома, като прилагат принципите на интуитивното рисуване заедно с техните родители и близки. Нека създадат семейна рисунка, която да включва чувствата на всеки.  

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.