Дърво на решенията

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор на идея, който се използва индивидуално и е подходящ за сложни проблеми. Използва се, за да намери решението, което стига най-близо до целта. (Rebernik & Bradač )

Резултат: Учениците избират една идея, която да осъществят.

Примерна инструкция

От лявата страна на бял лист запишете задачата си. Оградете в правоъгълник целта. В дясната страна на листа напишете кратко идеите си, като ги ограждате с кръг. За всяка идея напишете какво е вероятното следствие, ако се осъществят. Ако следствието е неясно, оградете го с кръгче. Ако следствието постига 100% целта, оградете го с квадратче.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички предмети;
  • Стратегията позволява да се оценят плюсовете на различните идеи и да се стигне до тази, която се доближава най-много до целта.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време, защото изисква всеки да прецени и обмисли възможните последствия от осъществяването на всяка отделна идея, която има;
  • стратегията е подходяща за решаването на по-сложни задачи и проблеми, които изискват редица решения;
  • стремежът е да се оцени вероятният успех на всяка отделна цел.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали