fbpx
Креативност

Дърво на решенията

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор на идея, който се използва индивидуално и е подходящ за сложни проблеми. Използва се, за да намери решението, което стига най-близо до целта. (Rebernik & Bradač )

Резултат: Учениците избират една идея, която да осъществят.

Примерна инструкция

От лявата страна на бял лист запишете задачата си. Оградете в правоъгълник целта. В дясната страна на листа напишете кратко идеите си, като ги ограждате с кръг. За всяка идея напишете какво е вероятното следствие, ако се осъществят. Ако следствието е неясно, оградете го с кръгче. Ако следствието постига 100% целта, оградете го с квадратче.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички предмети;
  • Стратегията позволява да се оценят плюсовете на различните идеи и да се стигне до тази, която се доближава най-много до целта.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време, защото изисква всеки да прецени и обмисли възможните последствия от осъществяването на всяка отделна идея, която има;
  • стратегията е подходяща за решаването на по-сложни задачи и проблеми, които изискват редица решения;
  • стремежът е да се оцени вероятният успех на всяка отделна цел.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.