Prepodavame.bg

Креативност

Дърво на решенията

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор на идея, който се използва индивидуално и е подходящ за сложни проблеми. Използва се, за да намери решението, което стига най-близо до целта. (Rebernik & Bradač )

Резултат: Учениците избират една идея, която да осъществят.

Примерна инструкция

От лявата страна на бял лист запишете задачата си. Оградете в правоъгълник целта. В дясната страна на листа напишете кратко идеите си, като ги ограждате с кръг. За всяка идея напишете какво е вероятното следствие, ако се осъществят. Ако следствието е неясно, оградете го с кръгче. Ако следствието постига 100% целта, оградете го с квадратче.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички предмети;
  • Стратегията позволява да се оценят плюсовете на различните идеи и да се стигне до тази, която се доближава най-много до целта.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време, защото изисква всеки да прецени и обмисли възможните последствия от осъществяването на всяка отделна идея, която има;
  • стратегията е подходяща за решаването на по-сложни задачи и проблеми, които изискват редица решения;
  • стремежът е да се оцени вероятният успех на всяка отделна цел.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар