Разглежда поставения въпрос винаги като част от по-голяма система

Разглежда поставения въпрос винаги като част от по-голяма система

Като част от елемента системно мислене тази стратегия цели да надгради разбирането на учениците, че елементите в една система си взаимодействат, с разбирането, че една система винаги е част от една по-голяма система. Например, когато по литература разглеждаме автори от конкретен период, е важно учениците да си дадат сметка, че това, което се случва в България, се повлиява от това, което се случва на Балканите, което пък се влияе от процесите в Европа, и т.н. Тази стратегия ще помогне на учениците да си дадат сметка, че не може да обясним функционирането на една система само с елементите, от които е съставена, а трябва да мислим и за по-големите системи, от които тя е част.

Резултат: Учениците посочват от коя/кои по-големи системи е част поставеният въпрос.

Предимства на стратегията

  • Изгражда навик учениците да мислят в контекст и да гледат голямата картина, преди да търсят решение за много конкретен случай;
  • Помага на учениците да започнат да мислят за междупредметни връзки и да си дават сметка, че конкретното нещо, което учат в момента, е много малка част от цялата картина.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • трябва да помогнем на учениците да изградят баланс между отваряне на перспективата и фокусиране върху въпроса, който решават. Можем до безкрайност да търсим все по-голяма и по-голяма система от разглежданата и това дотолкова да усложни картината, че да ни отдалечи много от решавания проблем.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали