Ted Talk и Реч

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред голяма група от хора, контролиране и правилно използване на езика на тялото, структуриране на мисълта и речта, стратегии за убеждаване.

Това може да е изключително предизвикателно за някои ученици, други обичат да се изявяват и търсят възможност за това. Поради тази причина е много важно още от началото да се изясни, че целта не е просто “да се покажем”, но да кажем нещо важно, ново пред публика, да я убедим в нещо, което ние смятаме за важно, а за да я убедим трябва да приложим редица стратегии, умения.

Започнете да подготвяте учениците, като системно им показвате такъв вид видео и речи (TED речи от деца: https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20; ted.com), видео, свързано с това, което учите.

За да подготвите учениците по време на час, започнете да им давате теми за “импромпту речи”- кратки 5-8 минутни речи, които изискват кратка 3-5 минутна подготовка, вид импровизирана реч. Така малко по малко те ще придобият увереност и навици за създаване и структуриране на речта.

Примерна инструкция и стъпки

 1. Подгответе учениците – показвайте им вдъхновяващи речи, видео. Дискутирайте кой и в какви случаи представя такава реч (предизборни кампании; форуми; личности като Нелсън Мандела, Мартин Лутер мл., Малала Юсуфзай);
 2. Дискутирайте основните елементи на една такава реч: държание на говорещия; глас; език на тялото; използвани думи и изрази; структура; цитати; информираност на говорещия;
 3. Гледайте и оценявайте видео по различни критерий, коментирайте какво им е харесало и какво не, как се стреми говорещият да убеди публиката (вж. 1.3.1.);
 4. Работете върху стъпките за създаване/написване на реч;
 5. Направете няколко упражнения с импромпту речи с малко време за подготовка;
 6. Задайте теми на учениците, първия път може те да изберат теми, които ги вълнуват;
 7. Изработете критериална матрица;
 8. Задайте точно време, в което те трябва да убедят публиката.

 

Предимства на стратегията

 • преодолява се страхът от говорене пред публика;
 • помага на учениците да структурират мисълта и речта си;
 • може да се използва с всякакъв тип теми от всички области.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • исква подготовка от страна на учителя (как да се предадат уменията за написване на реч и убеждаване на публика);
 • изисква множество знания и умения на учениците.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали