fbpx
Комуникационни умения

Ted Talk и Реч

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред голяма група от хора, контролиране и правилно използване на езика на тялото, структуриране на мисълта и речта, стратегии за убеждаване.

Това може да е изключително предизвикателно за някои ученици, други обичат да се изявяват и търсят възможност за това. Поради тази причина е много важно още от началото да се изясни, че целта не е просто “да се покажем”, но да кажем нещо важно, ново пред публика, да я убедим в нещо, което ние смятаме за важно, а за да я убедим трябва да приложим редица стратегии, умения.

Започнете да подготвяте учениците, като системно им показвате такъв вид видео и речи (TED речи от деца: https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20; ted.com), видео, свързано с това, което учите.

За да подготвите учениците по време на час, започнете да им давате теми за “импромпту речи”- кратки 5-8 минутни речи, които изискват кратка 3-5 минутна подготовка, вид импровизирана реч. Така малко по малко те ще придобият увереност и навици за създаване и структуриране на речта.

Примерна инструкция и стъпки

 1. Подгответе учениците – показвайте им вдъхновяващи речи, видео. Дискутирайте кой и в какви случаи представя такава реч (предизборни кампании; форуми; личности като Нелсън Мандела, Мартин Лутер мл., Малала Юсуфзай);
 2. Дискутирайте основните елементи на една такава реч: държание на говорещия; глас; език на тялото; използвани думи и изрази; структура; цитати; информираност на говорещия;
 3. Гледайте и оценявайте видео по различни критерий, коментирайте какво им е харесало и какво не, как се стреми говорещият да убеди публиката (вж. 1.3.1.);
 4. Работете върху стъпките за създаване/написване на реч;
 5. Направете няколко упражнения с импромпту речи с малко време за подготовка;
 6. Задайте теми на учениците, първия път може те да изберат теми, които ги вълнуват;
 7. Изработете критериална матрица;
 8. Задайте точно време, в което те трябва да убедят публиката.

 

Предимства на стратегията

 • преодолява се страхът от говорене пред публика;
 • помага на учениците да структурират мисълта и речта си;
 • може да се използва с всякакъв тип теми от всички области.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • исква подготовка от страна на учителя (как да се предадат уменията за написване на реч и убеждаване на публика);
 • изисква множество знания и умения на учениците.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас Google Docs – лесна и бърза работа с форматиране на документи PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Ефективно управление на времето с Google Calendar Извлича информация от непрекъснат текст История Как да използвате Гугъл класна стая като учител Как да използваш Gmail за бърза и ефективна работа Как да използваш Google Drive за да управляваш файлове и колаборация Как да използваш Google Slides за да правиш професионални презентации Как да направим безплатен училищен сайт с Google Sites Как да създаваш анкети бързо и удобно с Google Forms Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип СЕУ 1 Клас СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.