Prepodavame.bg

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група

1.(InnoSupport)

Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг.  Метод 635 се обозначава често и с термина „brainwriting” – записване на идеи.  Целта на техниката е намирането на идеи за разрешаването на даден проблем чрез изпълняването на няколко основни принципа. Шест души записват своите 3 предложения за разрешаване на даден проблем в рамките на 5 минути. След изтичане на определеното време (обикновено 5 минути), участниците в групата предават своите предложения на съседа си, който доразвива техните идеи или дава нови три идеи. Предаването на предложения измежду участниците в групата продължава докато всеки от тях види предложенията на останалите и е дал своите предложения към тях.

2.Наръчник Развиване на умения на 21- век:

Тази стратегия може да бъде изпълнена в по-лек вариант – Класът се разделя на групи по шестима души, имат на разположение пет минути, за да измислят три решения/идеи.

Примерна инструкция

Всички да се разделят на отбори от по шестима души. Имате на разположение пет минути, за да предложи всеки от вас по една идея/решение. Накрая трябва да изберете кои три идеи/решения да представите. Запишете ги на листа пред вас.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Учениците имат възможност да използват и други техники за генериране на идеи;
 • Стратегията отнема кратко време;
 • Груповата работа „сваля“ нивото на напрежение у онези ученици, които се чувстват „блокирали“.

За тази стратегия е хубаво да имате предвид, че:

 • е важно всяка група да знае, че всеки участник има важна роля в груповата работа;
 • може времето да не стигне на всички групи, ако учениците за първи път правят нещо такова; може да пуснете хронометър, по който да си следят колко време им остава, или да дадете повече време, ако прецените;
 • добре е да се предвиди време, в което след упражнението учениците да споделят своите идеи с класа. В зависимост от броя на групите това може да отнеме допълнително 5-10 минути.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как да накараме учениците да четат

Как да мотивираме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини