Prepodavame.bg

Мозъчна атака (Brainstorming)

Мозъчна атака

Учениците прочитат текста самостоятелно внимателно. След това в рамките на 7-8 минути целият клас заедно с учителя правят мозъчна атака на глас по текста, като си нахвърлят ключови думи на дъската и в тетрадките. Накрая всеки сам за себе си прави оценка с 3-4 изречения, използвайки ключовите думи. Тази стратегия отнема около 10 минути.

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това заедно ще помислим за скрития му смисъл и ще си нахвърляме ключови думи, които накрая ще използвате да направите оценка на текста с 3-4 изречения. Имате 10 минути на разположение. Първи/а ще започна аз.

Предимства на стратегията

  • Учителят работи заедно с учениците – екипна работа;
  • Добро затваряне на урок;
  • Учениците се научават да пишат оценка на текст.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може да има непознати думи, изрази, термини в текста;
  • учителят трябва да насочи учениците към мислене, оценка и анализ на текста – подгответе се предварително;
  • трябва да им дадете пример за оценка, преди да започнат да пишат.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Person writing in a notebook
Четивна грамотност

Маркиране/отбелязване на стойностите

Учениците извличат най-високата, средната и най-ниската стойност по различни критерии от таблица/диаграма. Могат да си разделят лист на три колони – според различните критерии, и

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.