Мозъчна атака (Brainstorming)

Мозъчна атака

Учениците прочитат текста самостоятелно внимателно. След това в рамките на 7-8 минути целият клас заедно с учителя правят мозъчна атака на глас по текста, като си нахвърлят ключови думи на дъската и в тетрадките. Накрая всеки сам за себе си прави оценка с 3-4 изречения, използвайки ключовите думи. Тази стратегия отнема около 10 минути.

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това заедно ще помислим за скрития му смисъл и ще си нахвърляме ключови думи, които накрая ще използвате да направите оценка на текста с 3-4 изречения. Имате 10 минути на разположение. Първи/а ще започна аз.

Предимства на стратегията

  • Учителят работи заедно с учениците – екипна работа;
  • Добро затваряне на урок;
  • Учениците се научават да пишат оценка на текст.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може да има непознати думи, изрази, термини в текста;
  • учителят трябва да насочи учениците към мислене, оценка и анализ на текста – подгответе се предварително;
  • трябва да им дадете пример за оценка, преди да започнат да пишат.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Pens next to a textbook
Четивна грамотност

Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали