Създаване на логическа връзка с друг текст

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да си наредят логически непознатия, като правят връзка между двата. Тази стратегия отнема не повече от 8 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да си го подредите логически, като го свържете по прилики с друг текст, който вече познавате.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Учениците търсят логическа връзка между изречения/абзаци в текст;
 • Учениците правят връзка между различни текстове, което помага за тяхното помнене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • са нужни точни и ясни инструкции;
 • нужно е предварително зададено време;
 • може да се появят непознати думи и термини;
 • трябва да сме готови да дадем отговор на въпроса с какви други текстове биха асоциирали този;
 • трябва да насочим учениците към логиката, която да свърже текста.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

 • 00дена
 • 00часа
 • 00минути