Създаване на логическа връзка с друг текст

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да си наредят логически непознатия, като правят връзка между двата. Тази стратегия отнема не повече от 8 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да си го подредите логически, като го свържете по прилики с друг текст, който вече познавате.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Учениците търсят логическа връзка между изречения/абзаци в текст;
  • Учениците правят връзка между различни текстове, което помага за тяхното помнене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • са нужни точни и ясни инструкции;
  • нужно е предварително зададено време;
  • може да се появят непознати думи и термини;
  • трябва да сме готови да дадем отговор на въпроса с какви други текстове биха асоциирали този;
  • трябва да насочим учениците към логиката, която да свърже текста.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали