Създаване на логическа връзка с друг текст

[bwl_pvm /]
Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да си наредят логически непознатия, като правят връзка между двата. Тази стратегия отнема не повече от 8 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да си го подредите логически, като го свържете по прилики с друг текст, който вече познавате.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Учениците търсят логическа връзка между изречения/абзаци в текст;
  • Учениците правят връзка между различни текстове, което помага за тяхното помнене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • са нужни точни и ясни инструкции;
  • нужно е предварително зададено време;
  • може да се появят непознати думи и термини;
  • трябва да сме готови да дадем отговор на въпроса с какви други текстове биха асоциирали този;
  • трябва да насочим учениците към логиката, която да свърже текста.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x