Prepodavame.bg

Креативност

Мозъчна атака

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се опитва да измисли решение на даден проблем, събирайки списък с идеи, възникнали спонтанно и споделени от учениците в групата. Стратегията има разновидности, представен е класическият вид мозъчната атака.

Резултат: Учениците генерират групово идеи.

 

Предимства на стратегията

  • Стратегията активира творчески обмен на идеи и знания;
  • Генерират се много и разнообразни идеи.

 

За тази стратегия е добре да знаете:

  • Нестандартните идеи са добре дошли;
  • Задължително е да има определено време (обикновено няколко минути);
  • Не трябва да се критикуват идеите на участниците, а само да се записват;
  • Всички идеи се записват без оглед на това как звучат;
  • Трябва да се осигури удобно споделено пространство, около което учениците да могат да се съберат (обща маса);
  • В отборите да не са повече от осем ученици, защото няма да могат да се изслушат;
  • Важно е да се насърчава надграждането на идеи, измислянето на по-голямо количество;
  • В началото може да има нужда от фасилитатор във всеки един отбор, който да следи за спазването на правилата.

Разновидност на мозъчната атака, която може да се използва в час, е Методът Дисни. (Христов ) Описание на български език може да намерите тук: http://www.novavizia.com/metodat-disni-tehnika-za-breinstorming-v-ekipa

Още версии на мозъчна атака може да намерите:

http://www.innosupport.net/index.php?id=2114&L=3

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар