Prepodavame.bg

Мозъчна атака

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се опитва да измисли решение на даден проблем, събирайки списък с идеи, възникнали спонтанно и споделени от учениците в групата. Стратегията има разновидности, представен е класическият вид мозъчната атака.

Резултат: Учениците генерират групово идеи.

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията активира творчески обмен на идеи и знания;
 • Генерират се много и разнообразни идеи.

 

За тази стратегия е добре да знаете:

 • Нестандартните идеи са добре дошли;
 • Задължително е да има определено време (обикновено няколко минути);
 • Не трябва да се критикуват идеите на участниците, а само да се записват;
 • Всички идеи се записват без оглед на това как звучат;
 • Трябва да се осигури удобно споделено пространство, около което учениците да могат да се съберат (обща маса);
 • В отборите да не са повече от осем ученици, защото няма да могат да се изслушат;
 • Важно е да се насърчава надграждането на идеи, измислянето на по-голямо количество;
 • В началото може да има нужда от фасилитатор във всеки един отбор, който да следи за спазването на правилата.

Разновидност на мозъчната атака, която може да се използва в час, е Методът Дисни. (Христов ) Описание на български език може да намерите тук: http://www.novavizia.com/metodat-disni-tehnika-za-breinstorming-v-ekipa

Още версии на мозъчна атака може да намерите:

http://www.innosupport.net/index.php?id=2114&L=3

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мисловна карта

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Разбери проблема

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини