fbpx
Креативност

Мозъчна атака

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се опитва да измисли решение на даден проблем, събирайки списък с идеи, възникнали спонтанно и споделени от учениците в групата. Стратегията има разновидности, представен е класическият вид мозъчната атака.

Резултат: Учениците генерират групово идеи.

 

Предимства на стратегията

  • Стратегията активира творчески обмен на идеи и знания;
  • Генерират се много и разнообразни идеи.

 

За тази стратегия е добре да знаете:

  • Нестандартните идеи са добре дошли;
  • Задължително е да има определено време (обикновено няколко минути);
  • Не трябва да се критикуват идеите на участниците, а само да се записват;
  • Всички идеи се записват без оглед на това как звучат;
  • Трябва да се осигури удобно споделено пространство, около което учениците да могат да се съберат (обща маса);
  • В отборите да не са повече от осем ученици, защото няма да могат да се изслушат;
  • Важно е да се насърчава надграждането на идеи, измислянето на по-голямо количество;
  • В началото може да има нужда от фасилитатор във всеки един отбор, който да следи за спазването на правилата.

Разновидност на мозъчната атака, която може да се използва в час, е Методът Дисни. (Христов ) Описание на български език може да намерите тук: http://www.novavizia.com/metodat-disni-tehnika-za-breinstorming-v-ekipa

Още версии на мозъчна атака може да намерите:

http://www.innosupport.net/index.php?id=2114&L=3

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.