fbpx
Четивна грамотност

Как представяме четивната грамотност на учениците според възрастта?

Четивна грамотност за различни възрасти
Четивна грамотност за различни възрасти

Развиването на четивна грамотност изисква постоянство и е дейност, която продължава през цялата учебна година. Ето защо е важно учениците да са трайно ангажирани и редовно да си припомнят отговорите на въпроси, които без съмнение изникват: Защо ми е това? С какво ми помага? Какво печеля от него? Дали ще е интересно?

Ето и някои идеи как да „запалим“ учениците си за необходимостта да развиват четивна грамотност, съобразени с възрастта на учениците:

Идея за 4. – 5. клас

Предварителни материали (кадастрон, моливи, ножица и примерна карта на съкровище, която да прерисуваме и да нарежем като пъзел).

Здравейте, мили ученици, тази година ние заедно ще бъдем откриватели на съкровище! За да стигнем до него в края на учебната година, е нужно да съберем частите на картата, която да ни отведе там. За целта трябва да минем през 6 приключенски изпитания. При всяко от тях вие ще получите n броя части от картата, които трябва да съедините. Но за да ги получите, първо трябва да докажете, че сте грамотни и можете да отсявате ключова информация от текст. Второ…

Идея за 6. – 7. клас

Предварителни материали (флипчарт или 4 съединени с тиксо листа А4, върху които е нарисуван връх/стълба или алея на славата със звезди; няколко стикерчета или лепенки за отбелязване на напредъка).

Здравейте ученици, ще помоля всеки от вас да довърши изречението: „Ако съм грамотен, ще мога да…” (След като чуем отговорите, стигаме до общи изводи защо ни е важно да сме грамотни. Записваме 2-3 вдъхновяващи изречения отдолу на подготвения флипчарт.) А знаете ли, че според последното международно изследване 41% от учениците в България са под критичния праг на постижения в областта на четивната грамотност, което означава, че те не могат да прочетат и разберат листовка на лекарства; да прочетат и разберат упътване за техника; да попълнят различни бланки за документи и т.н. Нека покажем, че можем да обърнем тези числа и да станем първи! За целта тази учебна година ще минем през 6 етапа на трудност при работата с различни видове текстове, като идеята е нашите знания и умения да се надграждат. Ето и първия етап…

Идея за 8. – 12. клас

Необходими материали (компютър и снимки на 4-5 известни и успели български личности от различни сфери – продуценти, писатели, актьори и т.н.)

Здравейте, ученици, знаете ли кои са тези хора и каква е връзката между тях? (Стигаме до извода, че тези хора са тръгнали от малкото, но са успели и са се прославили благодарение на образованието си.) Всеки от вас може да бъде на тяхното място и да покаже на света, че българските младежи са грамотни и амбициозни. Успешни хора са тези, които взимат сами решение и не могат да бъдат манипулирани. Най-лесно можеш да бъдеш манипулиран през „текстове”, затова тази година ще се учим да извличаме, анализираме и оценяваме информация от текст, за да бъдем независими и сами да решаваме бъдещето си.

За да имате и вие шанс да достигнете мечтите си, тази година ще минем през всички етапи на четивната грамотност, така че да надградим над това, което знаем до момента, като се запознаваме с различни видове текстове и ги обсъждаме.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.