Как представяме четивната грамотност на учениците според възрастта?

Четивна грамотност за различни възрасти

Развиването на четивна грамотност изисква постоянство и е дейност, която продължава през цялата учебна година. Ето защо е важно учениците да са трайно ангажирани и редовно да си припомнят отговорите на въпроси, които без съмнение изникват: Защо ми е това? С какво ми помага? Какво печеля от него? Дали ще е интересно?

Ето и някои идеи как да „запалим“ учениците си за необходимостта да развиват четивна грамотност, съобразени с възрастта на учениците:

Идея за 4. – 5. клас

Предварителни материали (кадастрон, моливи, ножица и примерна карта на съкровище, която да прерисуваме и да нарежем като пъзел).

Здравейте, мили ученици, тази година ние заедно ще бъдем откриватели на съкровище! За да стигнем до него в края на учебната година, е нужно да съберем частите на картата, която да ни отведе там. За целта трябва да минем през 6 приключенски изпитания. При всяко от тях вие ще получите n броя части от картата, които трябва да съедините. Но за да ги получите, първо трябва да докажете, че сте грамотни и можете да отсявате ключова информация от текст. Второ…

Идея за 6. – 7. клас

Предварителни материали (флипчарт или 4 съединени с тиксо листа А4, върху които е нарисуван връх/стълба или алея на славата със звезди; няколко стикерчета или лепенки за отбелязване на напредъка).

Здравейте ученици, ще помоля всеки от вас да довърши изречението: „Ако съм грамотен, ще мога да…” (След като чуем отговорите, стигаме до общи изводи защо ни е важно да сме грамотни. Записваме 2-3 вдъхновяващи изречения отдолу на подготвения флипчарт.) А знаете ли, че според последното международно изследване 41% от учениците в България са под критичния праг на постижения в областта на четивната грамотност, което означава, че те не могат да прочетат и разберат листовка на лекарства; да прочетат и разберат упътване за техника; да попълнят различни бланки за документи и т.н. Нека покажем, че можем да обърнем тези числа и да станем първи! За целта тази учебна година ще минем през 6 етапа на трудност при работата с различни видове текстове, като идеята е нашите знания и умения да се надграждат. Ето и първия етап…

Идея за 8. – 12. клас

Необходими материали (компютър и снимки на 4-5 известни и успели български личности от различни сфери – продуценти, писатели, актьори и т.н.)

Здравейте, ученици, знаете ли кои са тези хора и каква е връзката между тях? (Стигаме до извода, че тези хора са тръгнали от малкото, но са успели и са се прославили благодарение на образованието си.) Всеки от вас може да бъде на тяхното място и да покаже на света, че българските младежи са грамотни и амбициозни. Успешни хора са тези, които взимат сами решение и не могат да бъдат манипулирани. Най-лесно можеш да бъдеш манипулиран през „текстове”, затова тази година ще се учим да извличаме, анализираме и оценяваме информация от текст, за да бъдем независими и сами да решаваме бъдещето си.

За да имате и вие шанс да достигнете мечтите си, тази година ще минем през всички етапи на четивната грамотност, така че да надградим над това, което знаем до момента, като се запознаваме с различни видове текстове и ги обсъждаме.

Още полезни статии:

Договор между ученици и учители
Гражданска активност

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали