fbpx

Креативност

Креативност

Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. Креативността не е талант или нещо, с което човек се ражда, а по-скоро навик да се гледа нестандартно на проблемите и да се търсят нови гледни точки към тях. Креативността има много разновидности и названия. Наричаме я още творческо мислене, иновация, въображение, оригинално решение и изобретение. Човекът с креативно мислене е едновременно творец, но и изследовател в областта, в която твори. Той стъпва на вече съществуващи идеи, генерира нови, анализира ги и избира най-ефективната и оригиналната от тях, като накрая намира начин да я осъществи и да я „продаде” на публиката.

Креативност

Описание

Развиването на това умение помага за изграждането на нагласата, че всеки от нас трябва да се стреми да търси подход към затрудненията и предизвикателствата на всекидневието.

Хората, които са креативни, по традиция се боят по-малко от грешка и провал и виждат неуспеха просто като временно явление и ценен урок по пътя на своето израстване. Креативността е свързана и подпомага развитието и на други умения – като критично мислене, презентационни умения, умения за взимане на решения. Креативните хора преодоляват по-лесно ограничения, поемат риска да опитат това, от което останалите се страхуват, търсят различни начини да преодолеят обстоятелствата и предизвикателствата, за да постигнат целта си.

Как да развиваме креативност?

Чудесно е да бъдем креативни, но противно на схващането, че това е вид вроден талант, креативността се развива с времето и е резултат от предварителна подготовка. Много често в желанието си да дадем интересна и близка до учениците задача и да ги насърчим да бъдат креативни ние им даваме проекти за мечтаната къща, училище или за създаване на нов продукт. Често обаче учениците се затрудняват да стигнат отвъд идеите, които ние представяме или даваме за пример, и реален креативен процес не се осъществява. Защо се случва това?

Практиката показва, че иновативните идеи и решения не могат да съществуват „във вакуум“, а са резултат от познания и натрупвания, които се придобиват с времето. Ето защо, когато дадем задача/проблем и очакваме разнообразни и оригинални идеи в изпълнението, трябва да създадем предпоставки за проучване и осмисляне на вече направеното по тази тема. Колкото и креативен да е човек, ако не познава добре областта, в която трябва да прояви творчество, трудно ще успее да измисли нещо ново.

Първата и може би най-важна стъпка в креативния процес е проучването на различни съществуващи вече подходи и решения. Така ученикът събира градивните елементи за своето ново творение. Ученик, който е виждал само своето собствено училище, трудно ще измисли коренно различен вътрешен дизайн на „Училище на бъдещето”, защото просто няма от какво да избира, измежду какви идеи да комбинира.

Важно е да помним, че нашият опит и знания са причината да имаме много идеи и да можем да гледаме на нещата от нестандартна гледна точка, и да осмисляме ролята си на учители – да сме хората, които създават предпоставки за натрупване на този опит и знания и у учениците.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.

Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Креативност

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Креативност
Креативност

Стратегии

5 игри за първия учебен ден [+Бонус работни листове]

Началото винаги е най-трудно, особено след дългата лятна ваканция. Затова решихме да направим това начало малко по-лесно, като подготвихме материали, които може да използвате, за да се подготвите за учебната година. Игри за първия учебен ден Игрите за опознаване ни помагат да превърнем скучното представяне в запомнящо се изживяване, в което всеки споделя интересни факти…

Как да използвате метода “Стълбичка”, за да помогнете на децата да пишат текстове

Обучението по език, независимо дали става въпрос за роден или чужд език, несъмнено е свързано със създаването на собствени текстове. А в начален етап някои от учениците наистина не обичат да правят това, може би защото не знаят как и откъде да започнат. Други пък нямат търпение да пуснат на свобода въображението си и да…

“Нарисувай ми… котка” в часовете по чужд език – създаване на текст-описание

Винаги, когато изучаваме лексика от темата “животни”, учениците ми проявяват голям ентусиазъм. Нетърпеливи са да разкажат за домашните си любимци, за животните, които искат да имат, за интересни представители на фауната и за различни застрашени видове. Разбира се, всичко това се случва под формата на устна “дискусия” в часа (къде на български, къде на немски)….

10 идеи, с които учениците ви ще заобичат четенето

Редица изследвания показват, че връзката между четенето за удоволствие и успеха в училище е право пропорционална. Затова и на нас като учители ужасно много ни се иска да имаме четящи деца. Само че опитите ни да мотивираме учениците си да четат понякога изглеждат безуспешно, а непрекъснатото говорене и натякване води до обратен ефект. Четенето за…

5 идеи за творческо писане в часовете по чужд език

При обучението по чужд език от учениците се изисква да създават авторски текстове, но често тази задача се оказва трудна и прекалено предизвикателна за тях. Децата нямат достатъчно натрупани езикови познания и увереност да се изразяват на чуждия език или просто се ужасяват от празния бял лист пред себе си. Тук на помощ идват различните…

Креативност

Креативност Какво представлява умението и защо е важно Какво е креативност?  Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. Креативността не е талант или нещо, с което човек се…

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към проблема. Това означава да сравнят информацията, която имат, за да изчерпят всичко, което вече е правено по темата. След като знаят това, могат да потърсят оригиналната гледна точка: Какво все…

Свързване на две противоположни или произволно избрани понятия/идеи/твърдения в едно

Тази стратегия представлява лесна игра, в която учениците трябва да намерят връзка между противоположни твърдения, понятия или идеи и така да създадат нова гледна точка към тях. В стратегията се изисква способността да си представим две противоположни концепции, които съществуват едновременно – или просто да свържем две думи/твърдения/идеи, които нямат връзка помежду си. Благодарение на…

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек пише непрестанно всичко, което му идва на ум за определен период от време, като не обръща внимание на правопис, пунктуация, логика на изреченията. За разлика от брейнсторминга, при който идеите…

Преформулиране на проблема/задачата с цел да се намери нова гледна точка

Изборът на конкретни думи влияе на нашите възприятия за даден проблем. Когато се отнася до задача, чийто отговор търсим, думите могат да ни накарат да се втренчим само в една гледна точка, а преформулирането на проблема може да ни доведе до измислянето на креативни решения. Стратегията представлява поставянето на проблем и замяната на неговите ключови…