Как четенето помага за усъвършенстване на творческите и езикови умения по английски език?

Днес можем да пътуваме навсякъде по света и владеенето на чужди езици е огромно предимство. Чуждият език ни дава възможност за израстване, кариерно развитие, нови запознанства, срещи с различни култури… 

Но за повечето ученици граматиката е скучна, а лексиката – трудна. За да проявят интерес към чужд език, децата имат нужда от учител с иновативна мисъл, който е изобретателен и гъвкав. Само така той може да бъде полезен на учениците си и да отговори на техните образователни потребности. 

Визитка на практиката

Име: Усъвършенстване на творческите и езикови умения по английски език чрез литература 

За кого е подходяща: ученици от от 8. до 12. клас

Продължителност: втори срок на учебната година

Необходими материали: книги на английски език

Информация за учителя: Милена Замфирова е учител, чиято голяма страст са книгите и чуждите езици. Тя е учила руски, английски, немски и испански език. Завършила е специалност “Лигвистика” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. След обучението си решава да се върне в родния си град Кюстендил. Към момента г-жа Замфирова е преподавател по английски език в Езикова гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Кюстендил.

Цели:

  • развиване на внимание и любов към книгите;
  • осъзнаване на ползите от изучаването на чужд език.

Описание на практиката:

“В работата си като учител по английски език не спирам ежедневно да надграждам своите знания и умения, не само по езика, който преподавам, но и в областите, към които моите ученици имат интерес. Благодарение на учителите си през годините аз самата в ранен етап от обучението си по чужди езици съм осъзнала, че ученето на чужд език е ежедневен ангажимент и че четенето спомага, ускорява и улеснява този процес.“, споделя Милена Замфирова за своя подход при преподаване на английски език.

Тя смята, че в процеса на четене децата не само развиват своите когнитивни умения, но и неусетно се научават да съпреживяват чувствата и мислите на другите, а това благоприятства създаването на доверие между учителя и учениците. Често се случва така, че учителката чете книги по препоръка на ученици или обратното. 

Ето няколко идеи за различните класове с интензивно изучаване на чужд език, които Милена Замфирова с радост споделя с всички нас.

8. клас

След като през първия учебен срок сте преподали основните граматически правила и лексика, в началото на втория срок предложете на учениците си списък с англоезични автори. Подберете творби, които са подходящи за възрастта на учениците. Напишете на дъската заглавията, които са избрали децата и направете гласуване. Книгата, която спечели най-много гласове, ще е тази, която учениците имат за задача да прочетат у дома.

Помолете децата да си направят красиви тетрадки-речници, в които да записват новите думи. Отделете време за превод на части от произведението от английски на български език. Също така може да отворите на случайна страница и да попитате учениците какво се случва в тази част от текста, какво е направил определен герой, как биха описали поведението му или какви характерни особености притежава.

За финална задача в края на срока учениците може да направят доклад за книгата, която са чели. Нека да включат следната информация: заглавие, автор, жанр, главни герои, второстепенни герои. Може да изискате и кратко описание на съдържанието, в което да споделят и своето мнение за прочетеното, но без да издават развръзката.

9. клас

Милена Замфирова продължава с творческо-образователните дейности и в следващия клас. Тя подготвя забавен въпросник с цел да опознае по-добре учениците и техните интереси. Анкетата съдържа въпроси, свързани с любимите филми/сериали на децата, любими герои, любим сезон, спорт и т.н. Този път учителката иска лично да избере по една книга за всеки ученик (общо 26 различни книги), която съответства на интересите му.

Децата са много ентусиазирани от идеята, но се съмняват, че г-жа Замфирова ще се справи със задачата. Тя е също толкова развълнувана от предизвикателството и се захваща да го изпълни.

Наистина успява – предлага на всеки ученик различно подходящо четиво, а като бонус – избрани отново според интересите му сериали или филми. Единственото ѝ е условие е да гледат филмите с аудио на английски език или с английски субтитри.

За финална задача в края на годината децата трябва да направят резюме на книгата, която са прочели и да разкажат на английски за филма, който са гледали.

10. клас

“Този път оставих избора на задължително избираемо четиво на случайността – учениците теглиха билети с името на автора и заглавието на книгата, върху която трябваше да работят през втория срок. И в този случай книжното вълнение се усещаше във въздуха.”, споделя г-жа Замфирова.

Финалната задача в края на учебната година в десети клас е учениците да изготвят презентации върху прочетените романи и да ги представят пред класа. С помощ и насоки от страна на учителката децата развиват забележителни презентаторски умения на английски език, както и уменията си за подбор на важна информация сред морето от такава онлайн.

11. клас

В 11. клас Милена въвежда друга творческа инициатива – писане на пиеси и участие на учениците в театрални поставки на английски език. Според учителката представленията на сцена са разтоварващи за интензивно учещите, вдъхващи самочувствие за по-плахите и поле за изява за амбициозните. “Смея да твърдя, че са също терапевтичен похват за овладяване на притеснението от публично говорене, при това на чужд език.”, споделя още учителката.

12. клас

В 12. клас учениците все повече усъвършенстват уменията си по английски език. Учебникът им предоставя актуални и значими теми, които да обсъждат – емоционална интелигентност, медийна грамотност, фалшиви новини и др. Освен въпросите за Speaking към учебника, които вдъхновяват разпалени дискусии, децата проявяват изключителна изобретателност – някои от тях пишат есета на английски език по темите, други правят кратки устни изложения, трети използват творческите си заложби и представят вижданията си под формата на стихотворения. Урокът за здравословния начин на живот вдъхновява учениците и те създават две статии на английски език за училищния вестник, както и кратък филм със заглавие “Пробуждане”. 

Как четенето помага за усъвършенстване на творческите и езикови умения по английски език? Как четенето помага за усъвършенстване на творческите и езикови умения по английски език? Как четенето помага за усъвършенстване на творческите и езикови умения по английски език?

Защо да опитате тази практика:

  • четенето на чуждоезикова литература обогатява речниковия запас на учениците;
  • децата успяват да се освободят от задръжките си и да участват в различни творчески инициативи;
  • преодолява се по-лесно езиковата бариера и се повишава мотивацията на учениците за изучаване на чужд език.

Милена Замфирова все повече вижда любовта на учениците към литературата. Те започват да разменят книги помежду си, да говорят за тях и да осъзнават, че ученето на чужд език може да е много вълнуващо. Децата все по-често взимат участие и в извънкласните занимания, свързани с чуждия език – дебати, театрални постановки, писане на поезия, проза и сонети за училищния вестник. Някои създават страници в социалните мрежи, в които споделят произведенията си. 

 

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали