fbpx
Добри практики Четивна грамотност

Как едно съкровище помогна на учениците да четат по-добре – урок на Йорданка Замфирова

ОУ Петър Парчевич, гр. Чипровци
ОУ Петър Парчевич, гр. Чипровци

Четенето с разбиране е ключът към изграждане на всички умения и компетентности в училище и ключ към успешната им реализация в живота. Моите ученици имаха прилична четивна техника, но трудно можеха да извеждат необходимата им информация от текста…”

За мен

Казвам се Йорданка Замфирова и съм начален учител в Основно училище „Петър Парчевич”, гр. Чипровци. Училище, съхраняващо паметта и мисията на първото училище в България – Чипровското училище (създадено 1624 година).

Какво ще ви представя?

Четене с разбиранеЧетенето с разбиране е ключът към изграждане на всички умения и компетентности в училище и ключ към успешната им реализация в живота. Едно от предизвикателствата за мен, като учител, е изграждането на това умение.  Моите ученици имаха прилична четивна техника, но трудно можеха да извеждат необходимата им информация от текста. Търсех причината – постоянното присъствие в Интернет, където има малко текст и много картини, предпочитанията към телевизионни предавания пред книгите, трудни текстове в учебниците…

Работех през учебната година с различни техники, но все не успявах да мотивирам учениците да развиват това свое ключово умение. Търсейки решение разработих първия си летен проект “Пазители на съкровища”, като учител в програмата “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Целта бе мотивиране и  развитие на умения за четивна грамотност и работа в екип. Проектът се превърна в работеща практика, която може да бъде адаптирана във всяко училище.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е подходяща за всички възрастови групи. Тя дава прекрасна възможност да се планират общи дейности с няколко различни класа и да се направят множество междупредметни връзки.

Практиката развива:

 • Четивна грамотност;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Творческо мислене;
 • Гражданска активност.

“Пазителите на съкровищата на Чипровци” – практиката в 5 стъпки

1. Проучване

Първата стъпка за учениците да е да проучат и открият важна информация за природните и културни съкровища на града си. За целта учителят подбира и подготвя предварително  текстове,  карти, филми  и презентации.

След това децата посещават историческия музей и излизат сред природата, за да допълнят знанията си и да изградят лични впечатления.

2. Създаване на въпроси за играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци”

На база на събраната информация учениците създават:

 • Въпроси, свързани със историята, природата и забележителностите на Чипровци;
 • Прессъобщение, което цели да популяризира събитието сред местните медии;
 • Предложение до кмета на града за съхраняване на природното и културно наследство на града.

3. Провеждане на играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци”

Как едно съкровище помогна на учениците да четат по-добре - урок на Йорданка ЗамфироваВ определен ден учениците канят жителите и гостите на града на беседа в Историческия музей. Там разказват наученото, като задават подготвените въпроси към публиката. По време на провеждането на играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци” помагаха и  доброволци, поканени и подготвени предварително от мен.

Ето и как изглеждаха резултатите от нашата игра:

 • Създадена игра със сто въпроса и отговора;
 • Подготвени и изнесени пред туристи са 5 беседи в Историческия музей;
 • Подготвено е и изпратено прессъобщение;
 • Проведено е интервю с ученици от радио Видин;
 • Подготвени и представено е предложение до кмета за опазване на природното и културно наследство на община Чипровци.

Предимства на практиката

Практиката е забавна и интересна за учениците като ги провокира да вникват в дълбочина в текстовете, които четат и да формулират смислени въпроси. Децата придобиват самочувствие, че нещата, които правят са значими и важни. Това ще ги направи по-ангажирани и активни граждани.

Силните страни страни на практиката са още:

 • Името на проекта и включването на приказният елемент мотивира много учениците и предизвиква интереса на медиите;
 • Предварителната подготовка на текстовете и дейностите осигури спокойствие при реализирането на дейностите по откриване на информация;
 • Изборът на продукт, който да бъде реализиран в края на проекта мотивира учениците (можеха да избират от изготвяне на интерпретативна карта, макет, брошура или игра);
 • Работата с партньори – доброволци разнообрази методите на работа и даде допълнителна тежест и ценност на проекта.

За какво да внимаваме?

Практиката включва множество дейности и изисква добра организация, затова не препоръчвам да се организира само от един учител. Освен въвличането на другите учители, добро решение е включването на доброволци, които да помогнат в деня на играта – това може да са по-големи ученици или ваши приятели.

Финални думи

Убедена съм, че развиването на умения и компетентности в нашите ученици е ключът към техния успех не само в училище, но и в живота. Важно е да им дадем този ключ, като работим  целенасочено за това по всички учебни предмети и извънкласни занимания.

Ключът – четене с разбиране – презентация

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.