Как едно съкровище помогна на учениците да четат по-добре – урок на Йорданка Замфирова

ОУ Петър Парчевич, гр. Чипровци

Четенето с разбиране е ключът към изграждане на всички умения и компетентности в училище и ключ към успешната им реализация в живота. Моите ученици имаха прилична четивна техника, но трудно можеха да извеждат необходимата им информация от текста…”

За мен

Казвам се Йорданка Замфирова и съм начален учител в Основно училище „Петър Парчевич”, гр. Чипровци. Училище, съхраняващо паметта и мисията на първото училище в България – Чипровското училище (създадено 1624 година).

Какво ще ви представя?

Четене с разбиранеЧетенето с разбиране е ключът към изграждане на всички умения и компетентности в училище и ключ към успешната им реализация в живота. Едно от предизвикателствата за мен, като учител, е изграждането на това умение.  Моите ученици имаха прилична четивна техника, но трудно можеха да извеждат необходимата им информация от текста. Търсех причината – постоянното присъствие в Интернет, където има малко текст и много картини, предпочитанията към телевизионни предавания пред книгите, трудни текстове в учебниците…

Работех през учебната година с различни техники, но все не успявах да мотивирам учениците да развиват това свое ключово умение. Търсейки решение разработих първия си летен проект “Пазители на съкровища”, като учител в програмата “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Целта бе мотивиране и  развитие на умения за четивна грамотност и работа в екип. Проектът се превърна в работеща практика, която може да бъде адаптирана във всяко училище.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е подходяща за всички възрастови групи. Тя дава прекрасна възможност да се планират общи дейности с няколко различни класа и да се направят множество междупредметни връзки.

Практиката развива:

 • Четивна грамотност;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Творческо мислене;
 • Гражданска активност.

“Пазителите на съкровищата на Чипровци” – практиката в 5 стъпки

1. Проучване

Първата стъпка за учениците да е да проучат и открият важна информация за природните и културни съкровища на града си. За целта учителят подбира и подготвя предварително  текстове,  карти, филми  и презентации.

След това децата посещават историческия музей и излизат сред природата, за да допълнят знанията си и да изградят лични впечатления.

2. Създаване на въпроси за играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци”

На база на събраната информация учениците създават:

 • Въпроси, свързани със историята, природата и забележителностите на Чипровци;
 • Прессъобщение, което цели да популяризира събитието сред местните медии;
 • Предложение до кмета на града за съхраняване на природното и културно наследство на града.

3. Провеждане на играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци”

Как едно съкровище помогна на учениците да четат по-добре - урок на Йорданка ЗамфироваВ определен ден учениците канят жителите и гостите на града на беседа в Историческия музей. Там разказват наученото, като задават подготвените въпроси към публиката. По време на провеждането на играта “Пазителите на съкровищата на Чипровци” помагаха и  доброволци, поканени и подготвени предварително от мен.

Ето и как изглеждаха резултатите от нашата игра:

 • Създадена игра със сто въпроса и отговора;
 • Подготвени и изнесени пред туристи са 5 беседи в Историческия музей;
 • Подготвено е и изпратено прессъобщение;
 • Проведено е интервю с ученици от радио Видин;
 • Подготвени и представено е предложение до кмета за опазване на природното и културно наследство на община Чипровци.

Предимства на практиката

Практиката е забавна и интересна за учениците като ги провокира да вникват в дълбочина в текстовете, които четат и да формулират смислени въпроси. Децата придобиват самочувствие, че нещата, които правят са значими и важни. Това ще ги направи по-ангажирани и активни граждани.

Силните страни страни на практиката са още:

 • Името на проекта и включването на приказният елемент мотивира много учениците и предизвиква интереса на медиите;
 • Предварителната подготовка на текстовете и дейностите осигури спокойствие при реализирането на дейностите по откриване на информация;
 • Изборът на продукт, който да бъде реализиран в края на проекта мотивира учениците (можеха да избират от изготвяне на интерпретативна карта, макет, брошура или игра);
 • Работата с партньори – доброволци разнообрази методите на работа и даде допълнителна тежест и ценност на проекта.

За какво да внимаваме?

Практиката включва множество дейности и изисква добра организация, затова не препоръчвам да се организира само от един учител. Освен въвличането на другите учители, добро решение е включването на доброволци, които да помогнат в деня на играта – това може да са по-големи ученици или ваши приятели.

Финални думи

Убедена съм, че развиването на умения и компетентности в нашите ученици е ключът към техния успех не само в училище, но и в живота. Важно е да им дадем този ключ, като работим  целенасочено за това по всички учебни предмети и извънкласни занимания.

Ключът – четене с разбиране – презентация

Още полезни статии:

Билингви

Математика с граматика: Как да направим текстовите задачи по-достъпни?

Текстовите задачи наистина са математически препъни-камъчета за голяма част от децата в начален етап. Решаването им изисква както математически, така и езикови компетенции, повишено внимание

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали