Седмично предизвикателство

Подходяща за

Необходими материали:
 • табло с пликове за писма;
 • табло с три изрязани от цветна хартия купи за успехите на децата.
Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

 • усвояване и затвърждаване на знания от различни учебни дисциплини

Цели по умения

 • по-висока мотивация и ангажираност към учебния процес

По време на обучението си в университета Петя Петрова-Павлова се вдъхновява от свой преподавател, който често дискутира със студентите дали постиженията на децата се оценяват правилно и дали задачите, които им се дават за домашна работа, реално са полезни.

Според Петя децата обичат да бъдат предизвиквани, но е много важно и да имат право на избор с какво точно искат да се занимават. Водена от това убеждение, когато започва работа в Средно училище “Христо Ботев”, гр. Козлодуй, тя започва да отделя специално внимание на задачите за домашна работа.

Така се появяват седмичните предизвикателства: “Тази практика е създадена, за да насърчава включването в образователния процес и да подкрепя всеки ученик в постигането на успех и развитие на неговите умения и познания. Предизвикателствата са с диференциран характер в зависимост от познавателните способности и психо-моторните умения на учениците, затова тези задачи подготвят децата за бъдещи предизвикателства в образованието и живота.”, обяснява учителката.

Повече за идеята прочетете в следващите редове!

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

“Седмично предизвикателство” представлява интегрирана учебна практика, която подкрепя активното учене чрез задачи, вдъхновяващи творчеството и изследването на децата. Всеки петък класът получава задания в пощенски пликове, на които са написани имената на учениците. Тъй като задачите са предвидени за изпълнение през уикенда, те ангажират в образователния процес и родителите. Понякога някои деца имат еднакви предизвикателства, ако е предвидено да работят в група, а друг път задачите са индивидуални или с малки различия. 

Преди часовете в понеделник сутринта децата представят резултатите от задачите си или продуктите, които са изработили. Ако някой е забравил да изпълни предизвикателството си или не е успял да се справи навреме, учителката удължава срока до вторник сутринта. Ако времето за представяне не е достатъчно, това се случва и през голямото междучасие.

Седмично предизвикателство

Стената на славата

Практиката “Седмично предизвикателство” включва и “Стена на славата” – табло за признаване и публично представяне на постиженията на учениците, поставено в коридора пред класната стая. На Стената на славата има три купи – бронзова, сребърна и златна. “Целта не е насочена само към академични знания, а към това децата да бъдат вдъхновени, мотивирани и най-вече удовлетворени от работата си. Това спомага за подобряване на образователната среда и мотивацията на учениците, като им дава възможност да бъдат горди с постигнатите резултати. Освен това, “Стената на славата” стимулира здравословната конкуренция и взаимното вдъхновение между учениците.”, обяснява учителката.

Всяка седмица тя преценява чие име на коя купа да бъде поставено. За да получи златна купа, ученикът трябва да изпълни предизвикателството си в срок и резултатите му да отговарят на поставената тема. “Ако някой закъснее, автоматично минава на сребърна купа. Досега никое дете не е било на бронзова купа, защото всички много се стараят. В част от предизвикателствата са включени родителите и някои предизвикателства имат два варианта – има възможност децата да бъдат подпомогнати от родител или да направят нещо самостоятелно.”, споделя Петя.

Седмично предизвикателство

Предизвикателствата

През предходните месеци учениците са работили върху предизвикателства, обхващащи предметно знание и практически дейности в различни направления:

 • творчески израз: рисуване на геометрични фигури и предмети в тетрадките, съпроводени от кратки истории, които им добавят дълбочина и смисъл;
 • изследователска задача: създаване макет на ферма за домашни животни или доклад по темата “Пчелите – домашни любимци ли са?”, представен чрез текст, снимки и рисунки;

Седмично предизвикателство

 • предизвикателство за културно осъзнаване: изработка на родословно дърво с индивидуален дизайн и снимки на родителите и другите членове на семейството.

Седмично предизвикателство

След като Петя разбира, че децата се затрудняват да работят с програмата Paint в часовете по компютърно моделиране, тя решава да предизвика своите ученици – да създадат картичка по повод Деня на народните будители с програмата Paint. Второкласниците правят и историческо изследване – създават доклад на тема “Моето родно селище в миналото” със снимки и текст, описващи исторически факти. Друго от предизвикателствата включва следното постижение: най-старателно и красиво написана домашна работа в тетрадките с квадратчета.

Последното предизвикателство в класа на г-жа Павлова е за всички ученици и неговата цел е децата по-лесно да осмислят и запомнят правилата в класната стая. Учениците имат за задача да направят дневник с правилата, в който в продължение на една седмица всеки има възможност да оцени себе си и да види доколко ги разбира и спазва. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката “Седмично предизвикателство” може да бъде успешно прилагана в различни контексти и с различни групи ученици, тъй като дава възможност за индивидуално приспособление спрямо специфичните нужди, възможности и възраст на децата. Може да се разшири и да интегрира няколко предметни области, като изследванията и проектите да включват елементи от история, география, изобразително изкуство и др. 

Качествени резултати: 

 • развиване на творческо мислене при решаване на различни проблеми;
 • развиване на комуникативни умения, както и умения за изследване и анализ на информация;
 • изграждане на позитивна нагласа към ученето, самоувереност, отговорност и сътрудничество.

Количествени резултати: 

 • учениците придобиват знания в различни области – култура, традиции, наука и история като резултат от техните творчески проекти и изследвания.

 

Ако практиката Седмично предизвикателство на Петя Петрова-Павлова ви е харесала, прочетете и статията ни ”Петъчно предизвикателство за отговорни, знаещи и можещи ученици”!

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

За автора на практиката

Петя Петрова-Павлова
Начален учител в СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй
Петя Петрова-Павлова е в образователната система от три години - млад учител с голямо желание да се учи, да се предизвиква и да се развива. Със семейството си живее в град Лом и всеки ден пътува до работното си място в Козлодуй. От две години преподава в СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй и в момента е класен ръководител на втори клас. Преди да придобие магистърската си степен за начална училищна педагогика, гради кариера в сферата на финансите. Ориентира се към педагогиката, тъй като учителската професия е била винаги нейна мечта. Вярва, че добрият учител трябва да постави ученика в центъра на образователния процес и да открие индивидуален подход към всяко едно дете в класната стая.

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали