Умения за учене

Какво е активно учене?

Умения за учене

Кои са елементите на активното учене?

Умения за учене

Каква е добавената стойност на Активно учене?

  1. Води до по-дълбоко осмисляне и по-дълготрайно запаметяване на нова информация. Когато има такъв тип учене, децата запомнят материала за по-дълго и след това могат да го възпроизведат на тест или в нова ситуация. Води до по-високи резултат
  2. Такъв тип учене създава условия за реално развиване на СЕУ и академични (и житейски) умения в защитена среда
  3. Повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците и желанието им за работа. 

Етапи на Активно учене

Умения за учене

Стратегии за Начало на часа

Стратегии за Край на часа