Стратегии за начало на часа

Какво се случва?

Включва дейности, които повишават любопитството на учениците и генерира интерес, за да привлечем вниманието на учениците и да ги въвлечем в предстоящия урок.

Дава възможност да направим връзка с предходни знания, които са необходими за постигането на целта на урока. 

Възможност да идентифицирате грешните схващания в разбиранията на учениците.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Примерни стратегии:

Стратегии за връзки с предишно знание

Ритуали:

Как това помага?

Води до Активно учене: 

 • Фокусирано внимание
 • Връзка с предходни знания и опит
 • Свързано с реалния живот

Какво правят учениците?

 • Споделят мнение / отговори към въпроси;
 • Задават въпроси като: Защо се случи това? Какво вече знам за това? Какво мога да науча за това? Как може този проблем да бъде решен?;
 • Търсят информация;

Каква е ролята на учителя?

 • Мотивира учениците към урока
 • Проверява разбиранията за стари знания и др.
 • Проверява нивото на разбиране на настоящия урок (ФрО).
 • Задава въпроси;
 • Провокира учениците да задават въпроси;