4 Ъгъла

ОПИСАНИЕ

 Приложената практика може да бъде използвана като дейност за обсъждане на изучаван текст. “Четирите ъгъла” стимулира учениците да разсъждават върху основни идеи в текста и да открият тяхното проявление в реалния живот. Индивидуалните въпроси за всеки ъгъл от работния лист могат и да бъдат коригирани, за да отговарят на нуждите на групата.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Разгледайте с учениците всеки от въпросите и ги въведете в дейността.
  2. Разпределете учениците на  малки групи.
  3. Определете време за индивидуална работа. Всеки член на групата трябва самостоятелно да идентифицира части от текста, които отговарят на всеки от четирите ъгъла (въпроса) от работния лист.
  • Връзка: Каква връзка направихте с текста? (текст-текст, текст-себе си, текст-свят).
  • Предизвикателство: Какво ви озадачи или затрудни в текста?
  • Концепция: Какви теми или идеи използва авторът?
  • Промяна: Как нагласите, действията или мисленето на героите се промениха в текста?
  1. Всеки ученик чете един избран откъс и споделя с останалите за отговорите си по една от точките.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката може да се приложи при анализ на герой или произведение в часовете по Литература. Дейността е подходяща и за работа с текст, който може да съдържа повече непознати думи за учениците. По този начин могат да анализират чувствата на героя и идеите на автора в произведението “Майце си” на Христо Ботев.