Преди мислех, сега мисля

ОПИСАНИЕ

 “Преди мислех – сега мисля” помага на учениците да изследват как мисленето им по дадена тема или проблем се променя. Практиката може да се използва винаги, когато има вероятност първоначалните мисли, мнения или вярвания на учениците да са се променили в резултат на учебния опит. Може да се приложи след запознаване с текст, гледане на филм, изживяване на нещо ново, провеждане на дискусия в клас, в края на учебен раздел и други.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обяснете на учениците, че целта на тази дейност е да им помогне да разсъждават върху мисленето си по дадена тема и да установят как техните идеи са се променили с течение на времето.

 

Предлагаме един възможен подход за използване на практиката:

  1. Моделирайте дейността за учениците, докато не свикнат да я използват самостоятелно. Започнете със следното: „Когато започнахме нашето изучаване на ________, вие имахте някои първоначални идеи за това. Отделете минута, за да си спомните какви идеи сте имали преди за ________”.

Помолете учениците да попълнят първата точка от работния лист и да напишат няколко изречения, като започнат с „Преди си мислех…“.

  1. Кажете на учениците да помислят как техните идеи за __________ са се променили в резултат на това, което сте изучавали/правили/обсъждали. Помолете ги да опишат с няколко изречения какво мислят по темата, като започнат изреченията си със „Сега, мисля…“.
  2. Накрая помолете учениците да попълнят третата графа в работния лист “Размишление: Какво се промени? Какво е накарало мисленето ви да се промени?”
  3. След като учениците свикнат да работят по модела, могат да споделят един с друг в малки групи или двойки.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Моделът е широко приложим и може да бъде реализиран в програмата на всеки учебен предмет. Използвайте като изходяща проверка в края на раздел или урок. Ако например сте взели материала за дихателната система по биология, помолете учениците да направят разбор на наученото преди тест или изпитване.