УЧЕНИК – УЧЕНИК

Познават се:

  • Кръгове за споделяне и рефлексия

Редовните срещи за споделяне и рефлексия, често провеждани, докато седите в кръг, могат да се използват за изграждане на чувство за принадлежност и доверителни отношения, както и за затвърждаване на академичното знание.

В началните класни стаи това може да бъде ежедневна или седмична практика.

В класните стаи на прогимназия и гимназия помислете за фасилитиране на кръгове в началото на срока, след ваканция, за започване и завършване на раздел, по време на консултации или извънкласни срещи.

Въвеждането на регулярни кръгове за споделяне във вашия график ще увеличи ефективността, като надгражда взаимоотношенията и уменията, които се развиват всеки път, когато учениците участват в тях.

 • Направете месечна/седмична рутина, в която учениците да разказват нещо лично – семейна история, история на любим музикант или хобито им.
 • Изберете някоя дата, която да е празник на класа и на която да използвате за рефлексия и осмисляне на цялостния напредък, който учениците са постигнали.

5 съвета за смислено провеждане на кръгове за споделяне:

 1. Създайте сигурно и подкрепящо обкръжение: Уверете се, че атмосферата в класната стая е подходяща за споделяне и открити разговори. Придайте значение на уважението и взаимоподкрепата между учениците и уверете се, че всеки се чувства приет и важен.
 2. Установете правила за споделяне: Преди да започнете кръга за споделяне, договорете се за правила, които да бъдат спазвани. Например, учениците могат да говорят един след друг, да слушат без прекъсване и да запазват доверителността на споделените информации.
 3. Започнете с леки теми: На първите кръгове за споделяне започнете с по-леки теми, които са по-общи и не толкова лични. Това ще помогне на учениците да се запознаят и да се почувстват по-удобно да споделят по-лични преживявания по-късно.
 4. Бъдете последователни: Организирайте редовни кръгове за споделяне, за да създадете постоянство и да укрепите връзката между учениците.
 5. Бъдете пример: Проявете откритост и готовност за споделяне на свои преживявания. Това ще помогне на учениците да се чувстват по-удобно да говорят за своите собствени преживявания.
  • Игри за опознаване

Важна част от изграждането на усещането за принадлежност в класната стая е създаването на пространство и възможности учениците да се опознават помежду си. Много често усещането за “заплаха” не идва директно от учителя, а от останалите ученици в клас. Затова е много ценно да отделяме време за целенасочени разговори по темата с ученици и за поставяне на фокус темата за различията и тяхното приемане и празнуване. Това може да се случва през дискусии, през приказки/истории, които да го илюстрират, както и през целенасоченото търсене и празнуване на такива малки различия. 

СБОРНИК С ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ

  • Начало на деня

Специален поздрав

Сутрешна рутина

"Направи сега"

“Направи сега” – е списък със задачи, поставен на дъската за ученици в средно училище/гимназия, които показват какво се очаква от учениците при пристигането. Учениците и възрастните, които влизат, могат веднага да видят как могат да се присъединят към процеса.

Отброяване - 5, 4, 3, 2, 1 начало

Отброяване – 5, 4, 3, 2, 1 начало: всички трябва да са седнали на чина, прибрали храната и телефоните и готови за приключения.

Може да използваме и таймер

Песен / Откъс от текст

Пускаме песен от плейлиста на класа или четем откъс от любима книга и казваме, когато песента приключи, часът започва и всички трябва да са: седнали на чина, прибрали храната и телефоните и готови за приключения.

Припомняне на очакванията
 • измислете танц, стихотворение или песен/знаци с ръце;

 • избираме лидерска роля

Добра новина за деня / Цитат на деня

В началото на часа един ученик споделя добра новина от днес или вчерашния ден/любим цитат. Нещо, което го е накарало да се почувства добре. След споделянето на новината/цитата, може да следва дискусия или въпрос.

Разкърши се
 • В началото на часа пускаме песен от Just dance now, която показва движенията, които следват.

 • Отделяме 3 минути за танц. Идеята е всички да танцуваме заедно.

 • Тези, които не знаят движенията или се притесняват се поклащат и се учат от останалите, но очакването ни е всички да се включат.

 • Например – Класът 1 месец играе Macarena, след това сменяме песента и танца.

 • Разбира се, учителят също участва, той дава пример(ролеви модел) и се включва в изпълнението на ритуала.

КРАЙ НА ЧАСА

Връщане към очакванията

Ученик обобщава кои норми сме спазили с конкретни примери от съучениците си. Поздравяваме се за положение усилия.

За какво съм благодарен

Всеки ученик споделя нещо случило се в часа, за което е благодарен – помощ от съученик, нещо ново, което е научил и т.н.

или

Харесва ми, че …………………….. (име) прави ……………………………. (конкретно действие).

ПРАЗНУВАНЕ НА УСПЕХИТЕ

Идеи
 • Измислете танц или песен на класа, които да изпълняват при специални поводи

 • Измислете знак или дейност, с която празнувате малките успехи всеки ден

  • когато някой отговори правилно на труден въпрос, вместо да пляскаме, тропаме по чина

 • Попитайте учениците как искат да отпразнувате постигането на целите си – разходка, гледане на филм, тържество на класа, пица

ПОСЛАНИЯ

Посланията имат за цел да демонстрират високите очаквания в класната стая и вярата в потенциала на нашите ученици, както и да реферират към визията, която сме заложили.

УЧЕНИК - УЧЕНИК
Важно е посланията да:
 • бъдат позитивни;

 • показват вяра в потенциала на учениците;

 • предоставят обратна връзка при необходимост;

 • се базират на факти;

 • не дават отговори на въпросите директно;

 • се отнасят към усилията на ученика, а не към характера и личността.

Примерни послания могат да бъдат:
 • “Вярвам, че можете да представите идеите си по най-добрият начин”

 • “Бъдете сигурни в идеите си, може да не сте сигурни в тях, но са изключително значими”

 • “Знам, че е трудно, знам, че звучи нереалистично, но също така, знам, че можете да се справите”

 • “Виждам, че това е нещо, с което се затруднявате, как мога да бъда полезен, за да преодолеем това предизвикателство?”

 • “Нуждаем се от грешките, за да учим”

Допълнителна информация

Какво са ритуалите?

Приветстващи/Въвеждащи дейности

Приветстващите дейностите са кратки, интeрактивни преживявания, които позволяват на всеки участник в стаята да изрази своето мнение и глас, осъществявайки връзка с другите участници или за работата, която им предстои. Дейностите за приобщаване позволяват всеки да бъде чут, уважен и да послужи като пример, от който другите участници, могат да се поучат. Колкото повече споделяме за себе си и другите ни приемат и разбират, толкова по-бързо превръщаме средата си за учене в едно сигурно и безопасно пространство. Имайки повече познания и разбиране за вашата група ще спомогне да се предоставят повече възможности да посрещнем хората и техните нужди (начина, по който те искат да са посрещнати и включени).

Психологът Барбара Фийз обяснява, че рутинните стратегии са начин да си кажем “това това е начинът, по който ние правим нещата”, докато ритуалите символично предават идеята, че „това сме ние“ , това е нашата идентичност сега и за напред.

Рутинните стратегии за приветствие в началото на часа включват добре научена система от действия или серия от задачи, които допринасят за очаквания ритъм, когато едно преживяване започне. Това могат да бъдат поредица от картини, рисунки или писмени упътвания в близост до вратата на класна стая за това какво правим преди началото на часа; друга възможност е „Направете сега“ (списък със задачи) поставен на дъската за ученици в средно училище/гимназия, които показват какво се очаква от учениците при пристигането. Учениците и възрастните, които влизат, могат веднага да видят как могат да се присъединят към процеса. Практикуването на тези стъпки в съчетание с други повтарящи се дейности в класната стая,е начин за създаването на спокойно и организирано пространство, в което учениците се развиват уверено и самостоятелно.

Ритуалите в началото на часа са друг пример за създаване на чувство за принадлежност и значимост. Повтарящи се дейности, които са напоени със смисъл и значение. Пример за такъв ритуал е как съдиите на Върховния съд в САЩ започват работните си дни, като всеки се здрависва с всеки друг. Това носи символизъм – показва публично, че въпреки силно застъпените различия в мненията, които ще бъдат изразени по време на общата им работа, всички те са членове на една групата и могат да поддържат лични взаимоотношения въпреки различията си. Друг пример за ритуал за посрещане в класната стая е сърдечен, последователен поздрав на всеки ученик.

Повече за сутрешни срещи

Сутрешната среща е ангажиращ начин да започнете всеки ден, да изградите силно чувство за общност и да настроите децата за успех в социален и академичен план. Всяка сутрин учениците и учителите се събират заедно в кръг за двадесет до тридесет минути и си взаимодействат помежду си по време на четири целеви компонента:

Поздрав: Учениците и учителите се поздравяват по име.

Споделяне: Учениците споделят информация за важни събития от живота си. Слушателите често предлагат съпричастни коментари или задават уточняващи въпроси.

Групова дейност: Всеки участва в кратка, оживена дейност, която насърчава груповото сближаване и помага на учениците да практикуват социални и академични умения (например рецитиране на стихотворение, танци, пеене или игра на игра).

Сутрешно послание: Учениците четат и си взаимодействат с кратко послание, написано от техния учител. Посланието е създадено, за да помогне на учениците да се съсредоточат върху работата, която ще вършат в училище този ден.

Започването на деня със среща е отличен начин да се съсредоточите върху това какво предстои и да създадете положителна атмосфера, където учениците са готови да учат. Често децата идват с истории (добри и лоши) от вкъщи, които може да ги предизвикат да се съсредоточат в училище.

Сутрешните срещи дават възможност на децата да се подготвят емоционално за деня, да оставят предишните събития зад себе си и да се съсредоточат върху случващото се в училище.

Когато всеки има глас и шанс да споделя открито, децата започват да се чувстват чути и разбрани. Когато се чувстват разбрани и уважавани, те чувстват, че принадлежат. Това е моментът, в който може да се случи приобщаваща сутрешна среща.

Прекарайте време преди първата среща, преподавайки очакванията и подчертайте начините да покажете уважение. Направете ‘’Мозъчна буря’’ и моделирайте как трябва да изглеждат, звучат и се чувстват и го практикувайте заедно. Запишете очакванията някъде и ги преглеждайте честос учениците.

Сутрешните срещи развиват общност и взаимоотношения.

Чрез ежедневна среща средата в класната стая се подобрява, взаимоотношенията се развиват и общността расте. Срещите в класната стая драстично променят климата в класната стая като започват нещата в положителен тон. Децата се свързват и научават за връстниците си и развиват социални умения. Сутрешните срещи изграждат общност, когато децата се помагат един на друг и се грижат един за друг.

Уверете се, че сутрешните срещи са ориентирани към учениците и включват време за индивидуални взаимодействия, споделяне на групи и дейности за участие.

Сутрешните срещи изграждат социални и емоционални умения.

Сутрешните срещи изграждат много умения чрез социално-емоционални учебни дейности. Когато децата имат възможност да споделят открито за себе си, те развиват умения за самосъзнание и увереност. Прекарването на време за свързване, поздрави и учене за връстници също ще помогне на учениците да развият социални умения.

Бъдете търпеливи при първите започвания на сутрешни срещи, тъй като на някои деца ще им трябва време, за да се почувстват удобно да споделят и да участват пълноценно. Не забравяйте да разпознаете тези ученици и им позволете време и пространство да се отпуснат.

Полезна стратегия за насърчаване на емоционалното осъзнаване е да направите проверка на чувствата. Нека децата да отбележат как се чувстват на диаграма или с лепкава бележка. Това упражнение ще им помогне да бъдат емоционално подготвени за следващото.

Ролевите дейности са отлични начини за създаване на съпричастност и практикуване на социално приемливи отговори на различни сценарии. Използвайте тази дейност често, за да научите децата за езика на тялото, мимиката и как техните действия влияят на другите.

Сутрешните срещи осигуряват начин за свързване в началото на деня.

Времето, прекарано в училище, често е забързано и пренасрочено. Учителите често се затрудняват да поместят всичко. Без насрочена среща денят може бързо да премине, без да е отделено много време за проверка помежду ни, за да се види как вървят нещата. Сутрешните срещи ни дават малко време, за да се срещнем и да се свържем с нашите ученици..

Споделянето води до учене.

Сутрешните срещи са ценна част от времето, за да научите повече за вашите ученици. Те осигуряват безопасно пространство за децата, които да споделят честно с групата.

Задавайте въпроси, които обикновено не се сещате да задавате по време на своето преподаване или в кратките разговори, които водим всеки ден. Когато децата споделят, ние се запознаваме с техните обстоятелства, вярвания, радости, борби и мнения за училище, живот и себе си.

Сутрешните срещи изграждат умения за водене на разговор.

Структурата на срещите предоставя възможности за говорене и слушане. Устното говорене пред група и слушането на други да споделят идеи развиват важни умения за разговор.

Отделете време, за да моделирате и упражнявате правилно слушане на „цялото тяло“. Освен това преподавайте и давайте примери за ясна, плавна реч. Участието в ежедневни срещи в класната стая ще изгради естествено умения за слушане и говорене.

Прост поздрав за добро утро: Един ученик започва и поздравява ученика до себе си, като казва: „Добро утро, _____.“ Те правят контакт с очите и се изправят един срещу друг, когато правят това. Следващият ученик връща поздрава и след това поздравява човека от другата му страна. Можете да добавите ръкостискане или пляскане с ръце към простото поздравление.

Поздрав за различни езици: Същият като горния, но с помощта на поздрав от различен език.

Представете своя съсед: Всеки ученик интервюира партньор, като открие нещо за него (любима книга, любима храна, любима дейност) и след това сподели това с останалата част от класа. „Това е моят приятел _____, а любимата му дейност е _____.“

Поздрав с отскачане на топка: Всички застават в кръга. Използвайки малка топка, първият ученик казва „Добро утро, _____“ на друг ученик и след това хвърля топката към него/нея. След като са поздравили някого и са подали топката, ученикът сяда.

Духа топлият вятър: Всеки човек се нуждае от ясно маркирано място в кръга (квадратче за килим или стол). Един човек започва в средата на кръга и завършва изявлението: „Топлият вятър духа за всички, които обичат _____“ (играйте футбол, яжте пица, карайте ски и т.н.). Всеки, който е съгласен с това твърдение, трябва да намери ново място в кръга (включително човека в средата). Те не могат да се преместят в пространството точно до мястото, където са стояли. Който остане без място във външния кръг, остава в средата на кръга и е следващият, който казва: „Топлият вятър духа за _____.“

Coseeki: Един ученик се съгласява да бъде „то“ и напуска кръга, за да стои за минута в коридора. За ръководител е избран друг ученик. Лидерът води другите ученици в различни движения (ръкопляскане с ръце, поклащане на крака, кимване с глава и др). Учениците наблюдават внимателно лидера и имитират неговите или нейните действия. Човекът “то” се връща в стаята и има три шанса да познае кой е лидерът.

Дайте на сутрешната поздрав социално-емоционален фокус с тези идеи.

БЛАГОДАРЕН ЗА: Редувайте се и се поздравявайте с „Добро утро, ___!“ и „Днес съм благодарен за ___.“

ПОЛОЖИТЕЛНИ УТВЪРЖДЕНИЯ: В кръг поздравете съучениците си с „Добро утро!“ и нещо, в което си добър. Например „Казвам се Уесли и съм добър приятел!“

НАПРАВЕТЕ КОМПЛИМЕНТ: Поздравете съучениците си, като кажете: „Добро утро, ___!“ и им правите комплименти (Вие сте …, мисля, че …, харесва ми как …).

СЛУЧАЙНО ДОБРО: Днешният случаен акт на доброта е да се усмихвате на всеки, когото видите. Правете този акт на доброта през целия ден. Бонус точки, ако продължавате да разпространявате добротата по различни начини!

Идеи за споделяне на сутрешни срещи на социално-емоционални теми:

 • Мозъчна буря и дискусии: Кои са вашите три любими неща, които да правите на почивка?

 • КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ: Какво бихте направили, ако някой пусне закуската си в почивката?

 • СПОДЕЛЕТЕ: Разкажете ни за едно от нашите правила в класната стая. Защо го следваме?

 • КАКВО МИСЛИТЕ: Какво мислите, когато се гледате в огледалото всеки ден?

Сутрешно съобщение или съобщения

Сутрешната среща завършва със съобщение или съобщения за деня. Съобщението обикновено включва важните събития за деня, както и датата. Сутрешното съобщение може също да включва умение, което се нуждае от преглед или въпрос, който да насърчи мисленето. Съобщението предоставя отворен начин за закриване на срещата и продължаване на деня.

Идеи за поздрави за сутрешна среща

 • Оформете съобщението си във формат писмо.

 • Поздравете и приветствайте учениците по забавен начин.

 • Напишете датата или я оставете празнА, за да могат учениците да добавят.

 • Включете всички важни съобщения в класната стая или училищни събития, които се случват този ден.

 • Подсилете умение или тема в интерактивно разстояние (т.е. попълнете празните места, загадката, математически проблем).

 

 • Източници:

 • Responsive Classroom

 • Edutopia

 • Емоционален чек-ин

(Проверка на емоционалното състояние на учениците в началото на деня или часа)

Способни сме да изпитваме много различни емоции – понякога едновременно или в бърза последователност. Учениците може да се ядосат за нещо, което техният брат или сестра е направил, да се вълнуват от следобедния баскетболен мач и да се притесняват за утрешния тест по математика. Може дори да изпитват множество емоции за едно и също нещо, като например да се чувстват щастливи и уплашени да посещават училище. Да поискате от учениците само една емоция означава, че те ще пренебрегнат или заглушат всичко останало, което може да изпитват. Вместо това можем да задаваме въпроси, които предизвикват множество емоции.

 • Кои три емоджита разказват историята на вашия ден досега?
 • Като си спомните изминалата седмица, кога сте изпитвали всяка от следните емоции?

Въпроси като тези подтикват учениците да уважат сложността на емоционалните си преживявания. Когато учениците забележат и назоват множество емоции, всички емоции стават здравословна, очаквана и уважавана част от ежедневнието им. Това развива на уменията им за саморегулация и допринася за безопасната и спокойна атмосфера в класната стая.

Някои въпроси за “чекиране” могат да бъдат забавни, като например „Училищните предмети имат ли цветове?“. Други въпроси за споделяне могат да бъдат сериозни, като въпроси за домовете, отговорностите, самоличността и вярванията на учениците.  Въпросите могат да са повод за празнуване: „Кой беше най-гордият ви момент тази седмица?“ или „Кой от този клас те вдъхнови тази седмица?“  Включете учениците в създаването. След като учениците се запознаят със структурата на “чек-ина” и видовете въпроси, които използвате, поканете ги да създадат свои собствени. По този начин учениците сами допринасят за една здрава общност и усещане за благополучие.

Подкрепят се:

  • Попитай 3-ма преди мен – Попитай трима съученици преди да попиташ учителя. 
  • Стратегията “Попитай 3-ма преди мен” развива самостоятелността и сътрудничеството на учениците. Тя изисква от учениците, когато се сблъскат с трудност или неяснота, да попитат първо трима различни съученици за помощ, преди да се обърнат към учителя. Целта е да се научат учениците да търсят и намират решения на своите проблеми, без да разчитат изцяло на учителя.

Стратегията “Попитай 3-ма преди мен” има следните ползи:

 • Подобрява самочувствието и самодоверието на учениците, като им показва, че могат да се справят с предизвикателства и да учат от своите грешки.
 • Спомага за развитието на критично мислене и решаване на проблеми, като стимулира учениците да анализират, сравняват и оценяват различни източници и перспективи.
 • Укрепва социалните и комуникационни умения, като насърчава учениците да работят в екип, да споделят идеи и да дават и получават обратна връзка.
 • Освобождава време за учителя, като намалява броя на въпросите и прекъсванията по време на урока. Така учителят може да се фокусира върху по-сложни или специфични теми или да подкрепя по-нуждаещите се ученици.

За да приложите стратегията “Попитай 3-ма преди мен” в класната стая, трябва да:

 • Обясните на учениците какво означава стратегията и защо е полезна. Дайте им примери за ситуации, в които могат да я използват.
 • Създайте правила и очаквания за това как учениците трябва да питат и помагат един на друг. Например: Бъдете вежливи и уважителни; Не давайте отговори, а подсказки или насоки; Не прекъсвайте другите по време на работа; Проверявайте достоверността на информацията, която получавате.
 • Осигурете достъп до различни източници на информация в класната стая или онлайн. Например: Книги, списания, речници, атласи, енциклопедии;

 

  • Споделени цели 

Създаването на колективни цели може да помогне за развитието на подкрепяща учебна среда чрез създаване на задача, която изисква сътрудничество и помага на учениците да видят как успехите им са взаимносвързани.

Опитайте това:

 1. Като клас, учениците генерират идеи за обща цел. Например, учениците могат да решат, че искат да прочетат заедно 100 книги, да научат 50 нови думи от речника или да помогнат на някой в нужда. Съберете всички идеи на едно място.
 2. Нека учениците гласуват за всяка от целите, като им напомните, че това е само първата цел за годината. Ще има възможности за работа и върху други!
 3. Обсъдете кога ще постигнат целта и как могат да се подкрепят един друг, така че всеки да се почувства овластен да допринесе (седмични разговори за книги, да препоръчат добри книги, картички с новите думи и т.н.).
 4. Измервайте и проследявайте напредъка по пътя, за да поддържате мотивацията на учениците.
 5. Празнувайте, когато постигнете целта!

Първоначалното представяне е важно, за да направите това упражнение наистина приобщаващо преживяване. Целта е да се изгради чувство за постижения в общността на класната стая, при което учениците знаят, че могат да си помагат и да се учат един от друг. Уверете се, че целите са реалистични и позволяват на учениците да участват на подходящо за тях ниво

  • “Бъди” система (от англ. “Buddy” – другар, приятел) –  Тази стратегия цели да насърчи на приятелство и сътрудничество извън традиционните приятелски групи, помагайки на учениците да се свържат със съученици, с които може би не биха взаимодействали в противен случай. Това създава по-широка и инклузивна образователна общност, където всеки ученик се чувства подкрепен и разбран. Спрямо нуждите на класа можете да помислите кои ученици биха могли да си бъдат полезни помежду си (напр. По-силен академично ученик да е бъди на друг, който има нужда от повече подкрепа)
  • Учениците си дават обратна връзка помежду сиКогато учениците си дават обратна връзка едни на други, те изграждат доверие помежду си развиват няколко важни умения и качества като емпатия, комуникационни умения, самоосъзнатост и сътрудничество. От една страна, процесът на даване на обратна връзка насърчава учениците да влязат в “обувките” на своите съученици и да се поставят в тяхната позиция. От друга, когато дават обратна връзка на другите, учениците трябва да разглеждат и оценяват собствената си работа и изпълнение. Това ги насърчава да развиват по-добро критично мислене и да бъдат по-осъзнати. 

Няколко стратегии, с които можем да подкрепим учениците: 

  • Обратна връзка “Сандвич”

Този метод включва децата да идентифицират две неща, които смятат, че партньорът им направи добре, и една област за подобрение. Коментарът за подобрение е “сандвичиран” между двата положителни коментара.

  • Споделете с друга двойка

Поискайте от децата да споделят положителна обратна връзка за работата на своя партньор с друга двойка. Чрез споделянето на добри практики, идеите се разпространяват в целия клас. Това също помага на децата да се чувстват добре за себе си, когато техните усилия се хвалят пред други.

  • Критериални матрици

Дайте на учениците ясни и конкретни критерии или стандарти за оценка на задачата. Това може да включва определени критерии за качество на работата, точност, творчество или други релевантни аспекти. Учениците дават обратна връзка помежду си (в двойки или малки групи) на база на тези критерии и заедно обсъждат как могат да използват силните си страни, за да подкрепят съучениците си в следващите предизвикателства.

Принос - отговорност и избор:

Друга стратегия за овластяване на учениците е обратната връзка, която искаме от тях за случващото се в класната стая. По този начин ги поставяме в центъра на собствения им образователен процес, показваме им, че ги чуваме и искаме да отговорим на нуждите им. 

 • Провеждайте редовни проучвания(анкети) сред учениците, за да получите обратна връзка за дейностите в класната стая, методите ви на преподаване, културата в класната стая. Например, анкетата 7С, въпроси в края на часа, кутия за обратна връзка. 

Примерна анкета за обратна връзка

Чуйте гласа и перспективите на учениците (Steele и Cohn-Vargas, 2013), като ангажирате целия клас в разговори за решаване на проблеми, когато възникнат предизвикателства в класната стая, включете ги в създаването на норми и очаквания.