Етап “Край на часа”

Какво се случва?

Важно е да се направи ясно обобщение на най-ключовото, което учениците са научили в часа. 

Важно е да има дейност в края на часа, която бележи краят му и оставя учениците с чувство за завършеност, успех и напредък.

Как това помага?

Води до Активно учене: 

 • Целенасочено упражнение
 • Индивидуални начини на учене

Какво правят учениците?

 • Обобщават по въпроси / начало на изречение;
 • Задават своите въпроси към учител; (Оставят въпроси в кутия / паркинг за въпроси);
 • Споделят как са се чувствали по време на часа и защо;
 • Самооценяват се;
 • Оценяват работата на съучениците си;

Каква е ролята на учителя?

 • Изготвя задачи, които извеждат мисленето на учениците наяве;
 • Задава ясна стратегия за обобщаване (ЗИН таблица; паркинг за въпроси и т.н.);
 • Проследява и записва отговори на учениците;
 • Обобщава накратко след като чуе всички / няколко ученици;