Жива верига

ОПИСАНИЕ

 Тази стратегия позволява да уеднаквим разбиранията си по дадени твърдения, факти. 

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Поставете линия на пода на класната стая, или просто отделни табели. В единия край  трябва да бъде поставена табела “Съгласен” (знак “+”), в другия “Несъгласен” (знак “-”),  а по средата “Не знам”, “Не съм сигурен”. 
  2. Споделяйте различни твърдения с учениците и спрямо тяхното ниво на съгласие, нека  всеки сменя своята позиция спрямо съгласието си с конкретни твърдения.
  3. След всяко  твърдение е хубаво да проверявате аргументацията на учениците за позицията, която  са заели. 

Подсигурете си, че отделните табели позволяват да има достатъчно пространство за  движение, и че позволяват ясно да се види позицията на всеки.