Цвят – символ – картинка

ОПИСАНИЕ

 С помощта на тази практика учениците идентифицират и обобщават същността на идеите, с които се запознават при четене, гледане или слушане в час. Учениците следва да използват невербални начини за анализ и представяне на идеите: цвят, символ или изображение/ картинка. Дейността е особено подходяща за създаване характеристика на герой в часовете по литература.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете работния лист пред класа, като моделирате дейността за тях с примерен герой или идея. В случая ще използваме образа на Рада Госпожина от “Под игото”. Попитайте учениците какъв цвят могат да използват, за да представят същността ѝ. Помолете ги да изберат един цвят или тон, който описва нейния външен вид, вътрешно състояние или поведение. Попитайте класа какъв символ могат да използват, за да представят героя. След това попитайте учениците какво изображение/картинка биха използвали, за да представят същността на Рада Госпожина. 
  2. Преди да пристъпите към работа, нека учениците отново прочетат ключовото описание на героя в произведението. 
  3. Раздайте копие от работния лист на всеки ученик или ги помолете да попълнят информацията в своите тетрадки. Учениците могат да работят самостоятелно, по двойки или в малки групи с избраните герои или идеи за анализ. Възможно е да дадете различен герой от произведението на всяка двойка/група.
  4. Накрая помолете учениците да споделят какъв цвят, символ и картинка са избрали за героя. Можете да запишете различните отговори и да обобщите резултатите от дейността. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Моделът е широко приложим и може да бъде реализиран в програмата на всеки учебен предмет. Дейността подпомага работата по характеристика на герой в часовете по литература. Можете да анализирате ключови герои, за да подпомогнете разбирането на учениците.