Стратегии за Изследване

Какво се случва?

Учениците изследват проблеми, обекти, събития или ситуации, тестват хипотези, търсят информация от ресурси;

Изследователските дейности позволяват на учениците да използват предишно знание, за да генерират нови идеи, да изследват въпроси и да надградят над собствените си разбирания за нови концепции, процеси, или умения.;

Как това помага?

Води до Активно учене: 

 • Фокусирано внимание
 • Връзка с предходни знания и опит
 • Възможност за избор и контрол, и самостоятелност
 • Реалистични нива на предизвикателност
 • Целенасочено упражнение
 • Индивидуални начини на учене

Какво правят учениците?

 • Взаимодействат с материали, ресурси и идеи в дискусии в малки и големи групи;
 • Записват наблюдения и идеи;
 • Търсят различни начини за решение на проблем или задаване на въпрос;
 • Мислят креативно в границите на дейността;
 • Тестват предположения и хипотези и правят нови;
 • Описва, сравняват и споделят своите опити и решения;
 • Изразяват своето развиващо и задълбочаващо се разбиране за въпроси, които могат да се проверят;
 • Учениците работят самостоятелно без директната намеса на учителя.

Каква е ролята на учителя?

 • Задава ясни инструкции;
 • Наблюдава работата на учениците (ФрО);
 • Задава допълнителни въпроси на учениците – за насочване или задълбочаване на разбирането, спрямо нуждите (ролята на фасилитатор);
 • Стимулира и насърчава включването на всички ученици;
 • Подсигурява, че всеки ученик в групите ще е ангажиран с конкретна дейност;

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНЕ

Режисирано изследване

Разписани стъпки, които да водят до знанието. 

Припомняме лидерските роли и тяхното изпълнение. 

Има един начин за изпълнение на задачата.

Учителят прекарва учениците през стъпките. 

Учениците се движат заедно през стъпките на задачата. 

Много голяма доза подкрепа от страна на учителя.

Ръководено изследване:

Уверяваме, че даваме много качествена инструкция, която да ви отведе до знанието.

Учениците знаят какво конкретно се очаква от тях в  процеса на изследване. 

Инструкцията е разбита на стъпки, които да се следват. 

Даваме възможност на учените да я изпълнят без наша намеса. 

Имат свобода на избор какъв ресурс проучвам, как работя, как визуализирам знанието.

Връщаме към инструкцията при неразбиране.

Същинско изследване?

Насочва учениците за конкретното знание, което иска от тях и начинът, по който иска да го види. 

Учениците се гмуркат дълбоко в предметното знание.

Сами избират как ще стигнат до него. (проучване в Интернет, видео, книга, статия, интервю) 

Учителят провокира чрез въпроси.

Въпросите целят провокиране на  задълбочено мислене, не са затворени. 

Учителят се намесва, ако види, че учениците много бягат от предметното знание.

В изследването учениците стигат сами до предметното знание.