Пъзел

ОПИСАНИЕ

 На учениците им се дава да работят с един определен, различен един от друг откъс от  текст/различни видеа/изображения и да станат “експерти” в тази секция. След като учениците са задълбочили/изследвали своето разбиране в тази секция, те се групират – по един експерт за всяка секция, за да споделят разбиранията си – да обяснят и  представят изводите, до които са достигнали пред другите. 

 

Групирането може да стане по много начини. Един от вариантите е групите да са разделени още от началото и  всеки да получи своя индивидуална роля, друг вариант е отделните групи да работят по  конкретни задачи, като после формират нови групи, в които да има хора, работили по всички текстове, които да представят работата си един пред друг.  

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Разделете материалите, с които искате да запознаете учениците на равни части. 
  2. Подсигурете, че всеки ученик е получил правилните материали, с които следва  да работи. 
  3. Учениците четат/гледат съответните материали, за да ги овладеят и да станат  “експерти” по темата.
  4. Следва групирането на учениците – във всяка група трябва да има поне по един  ученик, работил с конкретна, своя тема.
  5. Всеки ученик споделя своите разбирания и открития по темата, като  задължително трябва да се подсигури, че останалите са го разбрали – може да се  даде предварителна инструкция, че след отделните представяния следва  всеки да обобщи най-важното, което е научил от съученика си и да го  запише (специални работни листове).