Разговор на лист хартия

ОПИСАНИЕ

 В хода на дейността учащите обмислят идеи, въпроси или проблеми посредством “разговор” на лист хартия с другите от групата. Този „безшумен разговор“ предоставя на обучаемите време да обмислят мислите си, да проследят гледната точка на другия без прекъсване, като сами избират кога са готови да направят коментар. Практиката стимулира учениците да проявяват сътрудничество чрез представяне на идеи, както и да допринасят за генерирането на нови предложения.

Изтеглете графичния органайзер от тук.

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Представете дейността на учениците и обяснете какви са целите. Кажете им, че заедно ще разсъждават върху дадена тема и че очаквате от тях да са активни, тъй като ще учат едни от други. Помолете ги да са детайлни и да съдействат на другите в групата.
 2. Разпределете учениците в групи от 4-5 души и представете на темата, която сте избрали. Дайте по едно копие от работния лист “Разговор на лист хартия” на всяка група.
 3. Поканете обучаемите индивидуално да попълнят първата точка от работния лист: “Какви идеи ви идват на ум, когато обмисляте тази идея, въпрос или проблем?”. Всеки участник в групата трябва да попълни отговора, преди да предаде листа на другия.
 4. След като всички са попълнили първата точка, помолете учениците да повторят рутината и да попълнят втора и трета точка от работния лист: “Какви връзки можете да направите с отговорите на другите?” и “Какви въпроси изникват, когато мислите за идеите и обмисляте отговорите и коментарите на другите?”. Нека всеки в групата допълни с допълнителни коментари и въпроси.
 5. След като всяка група е приключила с попълването на трите въпроса, можете да помолите групите да разменят работните си листи.
 6. Съдействайте на учениците да пишат пълни отговори с детайли и помогнете на тези, които се затрудняват.
 7. Накрая коментирайте с учениците отговорите, които всяка група е дала, и при възможност помолете един представител да обобщи дадените отговори.
 8. В края попитайте всяка група някои от следните въпроси:
 • Какви общи връзки възникнаха в процеса на писане?
 • Кои въпроси ви изненадаха?
 • Как се промени вашето мислене, докато попълвахте работния лист заедно с останалите?

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката е приложима при дискутиране на теми, които изискват повече от едно решение и стимулират критичното мислене на учениците. Такива могат да бъдат теми, поставени като въпрос за дискусия, като например “Трябва ли да забраним колите в големите градове?” или “Вредни ли са социалните медии за младите хора?”.

Можете да приложите и при отговор на литературен въпрос, за да помогнете на учениците да поставят основите на разсъждението. Можете да поставите темата като въпрос, например “Защо Хамлет бави отмъщението си?”.