Плюс 1

ОПИСАНИЕ

Практиката предоставя на обучаемите структура за идентифициране на ключови идеи и запаметяването им. Може да бъде използвана като алтернатива на традиционното водене на бележки при обяснения/разяснения и обобщения от учителя.

Изтегли графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Кажете на учениците, че ще изпробвате нова практика за водене на бележки, която ще им помогне да идентифицират ключови идеи от новия урок. Вместо да водят бележки, докато вие диктувате, помолете учениците да слушат, да се ангажират и да участват пълноценно в урока. Уверете ги, че ще имат достъп до вашите слайдове или бележки от часа, за да не се притесняват, че ще пропуснат важна информация. Обяснете им, че това не е просто задача, която искате от тях да изпълнят, а е инструмент, предназначен да им помогне да използват по-ефективно паметта си.
  2. Представете на учениците новия материал или ресурс.
  3. Раздайте копие от работния лист на всеки. Най-напред помолете учениците да попълнят първата точка от листа. В рамките на 2-3 минути те трябва да запишат възможно най-много ключови моменти и важни подробности, които са запомнили от чутото.
  4. След като са готови, учениците предават листа си на съученика вдясно. В рамките на 1-2 минути, всеки ученик прочита списъка пред него и добавя нещо ново. Това може да бъде липсващ детайл или нова връзка между идеите. Повторете този процес поне два пъти.
  5. Първоначалните собственици получават обратно работните си листи. Учениците четат и преглеждат всички допълнения, които са направени. Кажете им, че могат да добавят нови идеи, които са възникнали от прегледа на листове на другите.
  6. Обобщете заедно с учениците и обсъдете следните въпроси от работния лист:
  • Какво открихте при прочита на идеите на другите?
  • С какво ви помогна това да надграждате идеите на другите?
  • Как това ви помогна да надградите разбирането на това, което току що прочетохте/видяхте?

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Моделът е широко приложим в програмата на всеки учебен предмет. Особено подходящ е за разработка на материали, използвани при подготовка на учениците за предстоящи изпити. По литература учениците могат да създадат общи материали по теми като “Теми, проблеми, конфликти и мотиви в разказа „Андрешко” на Елин Пелин или пък “Животът и смъртта в стихотворението “До моето първо либе” на Христо Ботев. Учениците могат да допринесат за разработката на тема, свързана с някое от изучаваните произведения – Основните ценности и поведението на героите във фейлетона “Бай Ганьо журналист” на Алеко Константинов, например. 

Възможно е да се приложи  при обобщение на всеки от тематичните блокове от учебния материал по предметите.