О-И-О (Основна идея-Информация-Опора)

ОПИСАНИЕ

С помощта на практиката учениците анализират и запаметяват ключови идеи и понятия, които изучават. Дейността може да се приложи при работа с по-труден за усвояване учебен материал и като средство за по-ефективно учене.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете на учениците работния лист и “разбийте” на части избрано понятие. Анализирайте например понятието “скорост” заедно с учениците. Разсъждавайте на глас и включете идеите на класа. 
  2. Най-напред попълнете графата “Основна идея” от работния лист. Там запишете понятието, което ще анализирате.
  3. След това заедно напишете кратка дефиниция на понятието “скорост”.
  4. Най-накрая помислете върху трета точка: опора/асоциация на запомняне. Можете да нарисувате картинка или схема, която служи като средство за запомняне на понятието.
  5. След като сте демонстрирали как учениците да попълват работния лист, можете да ги ангажирате да работят самостоятелно или по двойки/групи.

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Дейността е особено подходяща при работа с по-сложни за учениците идеи и понятия. Практиката е приложима в предметите физика, химия, човекът и природата, математика, биология и други. Ако например учебният материал е свързан с триъгълник и трапец, можете да “раздробите” отделните концепции, свързани с материала. За понятията “медицентър”, “средна основа” или “средна отсечка” можете да попълните дефиниции, а като опора за запаметяване на информацията използвайте чертежи, които да онагледяват всяко понятие.