Свържи – Разшири – Предизвикай

ОПИСАНИЕ

Дейността помага на учениците да свързват новия материал с това, което вече знаят. Те споделят какво ново са научили и по какъв начин новите знания са разширили посоките им на мислене. Най-накрая следва да попълнят какви предизвикателства и въпроси, свързани с новото знание, са възникнали за тях в хода на учебния процес. Дейността може да се приложи в края на изучавана тема или раздел. Можете да използвате практиката като заключение на дискусия по дадена тема или учебна единица. 

Изтегли графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете на учениците работния лист към дейността със следните точки:
  • Свържи – Как представените идеи и информация са свързани с това, което вече знам?
  • Разшири – Какви нови идеи получихте, които разшириха мисленето ви в нови посоки?
  • Предизвикай – Какви предизвикателства или въпроси изникнаха в ума ви от представените идеи и информация?

Обсъдете всяка точка и обяснете какво очаквате от класа. 

2. Практиката може да се приложи с целия клас, в малки групи или индивидуално. Принтирайте копие за всеки ученик или група и определете време за работа.

3. След като всички са готови, помолете учениците да споделят отговорите си и ги представете в обобщен вид пред останалите. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката е приложима във всеки един от изучаваните предмети. Особено подходяща за учебните теми, при които има надграждане на знания. Може да се реализира и след запознаване с видео материал или текст. Ако например по човекът и природата изучавате темата за Слънцето, можете да свържете новите знания с част от предишния материал за планетите и обектите от Слънчевата система.