Компас

ОПИСАНИЕ

 Тази дейност има за цел да помогне на учениците да изследват различни аспекти на предложение или идея, преди да вземат крайно решение. Те следва да споделят мнение и да обсъдят всички страни на идеята като компас, следвайки работния лист. Предложението за обсъждане може да бъде от реалния живот на учениците или пък проблем, пред който се изправя герой в изучаваната литература.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Подберете проблем или идея, която искате да обсъдите с учениците. Дейността може да послужи и за вземане на решения, касаещи целия клас. В часовете по гражданско образование могат да бъдат обсъдени въпроси и идеи, като например:
 • “Би ли било по-добре да използваме един универсален език?”
 • “Здравето – обществен или личен въпрос?”
 • “Влияние на медиите в обществения и личния живот”, “Медиите – четвъртата власт” и др.

2. Започнете груповата дискусия, следвайки работния лист, за да моделирате дейността.

Задайте следните въпроси от работния лист:

 • Какво намирате за тревожно в тази идея? Какъв е недостатъкът?
 • Какво още ви е нужно да знаете или разберете за тази идея?
 • Каква е вашата позиция или мнение относно идеята? Каква трябва да бъде следващата ви стъпка?
 • Какви предложения можете да направите?
 • Какво ви Вълнува в тази идея? Какво е предимството?

3. Визуализирайте работния лист или използвайте шаблона, за да онагледите мненията на учениците.

4. Можете да помолите учениците да запишат идеите си.

5. Допълнително можете да помолите учениците да направят първоначална оценка на идеята или предложението, преди да развиете точките на компаса и след това да ги попитате как се е променило мисленето им след дискусията.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката може да се приложи при анализ на проблеми в някои произведения по литература. Особено подходяща за обсъждане на казуси или решения, които героят предстои да вземе.

Може да бъде приложена и в часовете по история или гражданско образование с цел обсъждане на исторически или пък актуални събития или проблеми.

В часовете по история може да се анализира и оцени: 

 • “Участието на България в Първата световна война и клаузите на Ньойския договор.”
 • “Избора и действията на България по време на Втората световна война.” 

В часовете по история или гражданско образование могат да бъдат разгледани идеи или предложения като:

 • “Да бъде ли България отново монархия?”
 • “Трябва ли България да е президентска република?” и др.

В часовете по литература учениците оценяват решенията, взети от ключов герой в произведение:

 • “Оценка на решенията, взети от Катерина и Султана в произведението “Железния светилник”