Карта “обели плода”

ОПИСАНИЕ

 “Обели плода” е дейност, която спомага за задълбочено изследване на изучаваните теми и проследяване разбирането на учениците. Практиката е подходяща за подпомагане разбирането на учащите по сложна тема за по-дълъг период от време. Може да бъде използвана за теми и раздели, които изискват широко и богато разбиране.

Учениците трябва да „обелят“ слоевете на проблема, следвайки картата от работния лист. Най-напред започват с обвивката на плода, която представлява проблемите, които виждаме на пръв поглед, на повърхността. Постепенно учениците трябва да „влязат под кожата“ на плода, задавайки по-дълбоки въпроси относно проблема. Учениците преминават към същността на темата, докато накрая не бъдат помолени да оценят проблема в неговата същност (сърцевината на плода).

Изтегли графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете картата на учениците и разяснете използваните метафори.
  2. Представете на учениците темата, която ще разгледате с помощта на практиката.
  3. Можете да принтирате копия за всеки ученик, да създадете уголемена версия на картата, която да поставите на стената в класната стая, или просто да поставите етикети за всяка част на плода. 
  4. Определете колко често ще добавяте елементи към картата на плода. Започнете с „кожата“ на плода и преминете към „влизане под кожата“ с допълнителните въпроси, които възникват. Оттам преминете към „субстанцията“ и към „ядрото“. Не е необходимо да разгръщате всяка от частите на плода в картата. Подберете само тези, които можете да приложите към изучаваната тема. Имайте предвид, че няма и строго определен ред, който да следвате. Можете да се върнете към всяка от частите и да добавяте нова информация по всяко време.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката може да бъде реализирана при запознаване с раздел или по-обстоен проблем. Особено подходяща е за разглеждане на проблеми, към които постоянно правите препратки. Такива могат да бъдат основните теми и/или произведения по литература, включени в матури или изпити след 7. и 12. клас. Може да се приложи при разглеждане на основните теми в часовете по литература: “Родното и чуждото”, “Миналото и паметта” или пък “Вярата и надеждата”.